Slim bezig stap 3: opsparen

Slim met afval omgaan gaat verder dan je afval scheiden en het verminderen van je restafval.

Probeer afval zoveel mogelijk op te sparen en bied alleen nog maar volle containers aan. Dat scheelt op jaarbasis veel geld (je betaalt immers voor het aanbieden van elke container een bedrag) en het is daarnaast minder belastend voor het milieu. Want elke keer dat de container door de inzamelwagen wordt opgepakt, wordt brandstof verbruikt. En dat is zonde als het maar om een klein beetje afval gaat.

Opsparen zonder klachten
Als je restafval voor een langere tijd wil opsparen, is het belangrijk dat je géén GFT-afval in het restafval weggooit. GFT-afval gaat eerder stinken en rotten en dat kan overlast met zich meebrengen. Restafval bevat vooral droog afval en kan lang worden bewaard zonder dat het al teveel overlast veroorzaakt. Scheid daarom het GFT-afval van het restafval en bied GFT-afval apart aan. 

Tip: verpak sanitair afval zoals luiers en maandverbanden in een luchtdichte (plastic) zak voordat het in het restafval gaat. 

Hoe meer afval je opspaart, hoe minder je betaalt aan verwerkingskosten!

 

 

Terug naar slim bezig met afval