Gemeente Beekdaelen

Welkom op de Rd4-pagina voor inwoners van de gemeente Beekdaelen


Nuth en Onderbanken

Rd4 verzorgt de inzameling van huishoudelijk afval in Nuth en Onderbanken.  
Voor al uw vragen over afval kunt u terecht op onze website of kunt u contact met ons opnemen.

Schinnen
In Schinnen wordt de inzameling van huishoudelijk afval verzorgd door RWM en Rd4.
Voor al uw vragen over afval kunt u terecht bij Rd4; op onze website of u kunt contact met ons opnemen.