MVO duurzaamheid

We leven in een wegwerpmaatschappij en als we eerlijk in de spiegel kijken, dan weten we dat dit niet zo door kan gaan. Ook de grote mondiale problemen, zoals de explosieve groei van de wereldbevolking, het smelten van de ijskappen, de uitstoot van fijnstof en de uitputting van de grondstoffen, raken ons uiteindelijk allemaal.

Steeds meer mensen willen zich dan ook gaan inzetten voor een meer duurzame, leefbare en rechtvaardige wereld. Wij als Rd4 hebben duurzaamheid altijd al belangrijk gevonden.

In het Rd4 Strategisch Meerjaren Plan 2013-2020 heeft Rd4 zich als doel gesteld om in 2020 een van de meest duurzame publieke organisaties te zijn van Zuid-Limburg. Al sinds de oprichting in 1998 geven wij het goede voorbeeld op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In onze bedrijfsvoering is duurzaam ondernemen een vanzelfsprekendheid. Ook naar onze leveranciers stellen we eisen op het gebied van milieuvriendelijkheid en duurzaamheid die zelfs uitsluiting tot gevolg kan hebben als een bedrijf hieraan niet voldoet. Wij kiezen bewust voor een duurzame positionering, omdat wij vinden dat wij als milieubedrijf met onze dienstverlening een voorbeeldfunctie hebben. Deze visie is terug te vinden in tal van concrete voorbeelden in onze organisatie, zowel in de werkprocessen, de inkoop en de huisvesting.

We noemen een paar sprekende voorbeelden:

Afvalinzameling

Rd4 omarmt de circulaire economie. Bij de inzameling en verwerking van grondstoffen leggen wij zoveel mogelijk de focus op het behoud van grondstoffen door hergebruik en recycling, en zo min mogelijk op het verbranden van afval. De afvalverwerkers worden door ons met zorg geselecteerd.

Voertuigen

​Al onze voertuigen voldoen aan de strengste emissie-eisen. Diverse inzamelvoertuigen beschikken reeds over de hoogst geavanceerde Euro 6 motortechnologie, met een minimum aan uitstoot. Onze bestelwagens rijden op biogas, net zoals een aantal vrachtwagens. Brandstof besparende projecten zoals chauffeurscursussen en routeoptimalisatie dragen ook bij aan een vermindering van het brandstofverbruik en milieudruk.

Rd4-locaties

Onze werklocaties (panden, milieuparken, parkeerplaatsen) worden steeds meer voorzien van duurzame voorzieningen zoals LED verlichting, Sedum daken, isolatie, HR gasketels of zonnepanelen. Bijzonder trots zijn we op het in maart 2014 opgeleverde zonne-energie systeem op onze hoofdlocatie, welke in 2015 is uitgebreid. In totaal leveren zo'n 1.700 zonnepanelen ongeveer 450.000 kWh per jaar.

Werkgelegenheid

Wij bieden werkgelegenheid aan medewerkers met een functionele beperking in onder andere onze kringloopwinkels en sorteercentra.
Het pad van duurzaam ondernemen is het pad voor de toekomst en wij als Rd4 willen hierin het goede voorbeeld geven. Een pad met kansen en uitdagingen, want door ons te richten op een dienstverlening die onze burgers en klanten een aantoonbaar duurzaam voordeel zal opleveren, laten wij zien dat dit pad geen utopie is maar werkelijkheid. Voor een betere, meer leefbare wereld, ook voor de toekomstige generaties. Een inspirerende gedachte.

Maatschappelijke ​partners

Rd4 werkt verder samen met enkele maatschappelijke partners. Ook sociale werkgelegenheid is een vorm van duurzaamheid.

Klik op de button voor meer informatie over onze maatschappelijke partners:
 Button-maatschappelijke-partners-2.png