Tarieven 2019 zakelijke contracten

Rd4 nieuws
Tarieven 2019 zakelijke contracten

Tarieven 2019 zakelijke contracten

7 december 2018

Kostenontwikkeling en tarieven voor 2019

Afvalstoffenbelasting
Door de Tweede Kamer is in november het voorstel voor de afvalstoffenbelasting (WBM) voor 2019 goedgekeurd. Dit betekent een stijging van € 13,21 naar € 32,12 per ton op het te verbanden en te storten afval, een verhoging van 143%. Hiermee beoogt de regering het hergebruik van grondstoffen te stimuleren. Verbranden en storten past niet in een circulaire economie.

De afvalstoffenbelasting is verwerkt in de verwerkingskosten, het hoofdbestanddeel van het maandbedrag voor het ledigen van mini- en rolcontainers. Net als onze collega-bedrijven ontkomen we er niet aan om de maandtarieven voor restafval (KWD) behoorlijk naar boven bij te stellen.

Verbrandingskosten
De verwerkingsinstallaties zitten als gevolg van de stijging van de hoeveelheid afval en de import van afval overvol. Dit zorgt voor een opwaartse druk op de verwerkingsprijzen. Daarnaast worden hogere kwaliteitseisen gesteld aan het te verbranden afval.

Papier, karton en folie
De overheden in de Aziatische landen zijn nog steeds terughoudend met het importeren van papier en folie. Dit betekent een overaanbod op de Europese markt met aanzienlijk lagere opbrengsten. Voor folie wordt zelfs een negatieve opbrengst verwacht.

Transportkosten
Elk jaar wordt door het NIWO een raming gemaakt van de kostenontwikkeling in de logistieke branche, de NEA index. Meerdere factoren laten de kosten harder stijgen:

  • CAO afspraken, pensioenpremies en CAO afspraken voor oudere werknemers
  • Stijgende brandstofkosten
  • Stijgende verzekeringspremies
De NEA index zal door deze ontwikkelingen rond de 6% uitkomen.


Resume
Aan veel van de bovengenoemde ontwikkelingen is helaas niet te ontkomen. Hierdoor zal de kostenstijging voor 2019 hoger zijn dan u de voorgaande jaren van ons gewend bent. Door restafval te voorkomen en meer grondstoffen te recyclen willen we samen met u actief werken aan een duurzame toekomst met als voordeel lager kosten. Wellicht kunt u kostenbesparende maatregelen nemen door uw restafval nog beter te scheiden. Daarbij helpen wij u graag.

Wat de precieze procentuele tariefsverhoging voor u zal worden per 1-1-2019 is nog niet bekend. U zult het nieuwe tarief zien op de 1e factuur die in 2019 door ons wordt verstuurd.

Terug