Tarieven

GRATIS:

 • Asbest
  Voordat u gaat slopen dient u een melding te maken bij de gemeente. Inwoners van de Rd4-gemeenten kunnen asbesthoudend afval afgeven bij de Rd4-milieuparken onder voorwaarden van het asbestverwijderingsbesluit.
  Om hieraan te kunnen voldoen: 
  - dient het asbest te worden verpakt in niet-luchtdoorlatend plastic verpakkingsmateriaal van
    zodanige dikte en sterkte dat dit tijdens transport en overslag niet scheurt.
  - dienen alle naden goed afgeplakt te zijn.
  - mag de totale hoeveelheid niet meer zijn dan 35m².
  - dient er een sticker op te zitten zit waarop duidelijk is aangegeven dat het om asbest gaat. 
  Let op: wanneer de verpakking kapot is wordt het asbest niet geaccepteerd!
 • Autobanden (max. 20 inch, 4 stuks) zonder velg
 • BEST-tassen
 • Elektrische apparaten (ook defecte)
 • Gasflessen (lekvrij en onbeschadigd)
 • Gips (geen cel- of gasbeton)
 • Glas
 • Harde kunststoffen
 • Hout kan 2x gratis worden ingeleverd
 • KCA (klein chemisch afval)
 • Kerstbomen
 • Kringloopspullen (mits verkoopbaar - Rd4 bepaalt)
 • Motorbanden zonder velg
 • Oud ijzer / metaal
 • Piepschuim / tempex (betreft alleen witte piepschuim; gekleurde of grijze piepschuim hoort bij het restafval)
 • PMD-afval (plastic en metalen verpakkingen, drankkartons)
 • Papier en karton
 • Snoei- en tuinafval
 • Textiel
 • Vet en olie (max. volume 20 liter)
AFVAL WAARVOOR EEN TARIEF GELDT:
 • Banden
  Prijs: € 1,60 Auto- en motorband met velg (max. 4 stuks)
  Prijs: € 3,50 Autoband vanaf 20 inch (max. 4 stuks)
  Prijs: € 15,- Vrachtwagenband (max. 2 stuks)
  Prijs: € 22,- Tractorband (max. 2 stuks)
 • Bouwafval (ongesorteerd)
  Prijs: € 90,-
  Eenheid: per m³
 • Dakleer/ bitumen houdend afval 
  Prijs: € 25,-
  Eenheid: per m³ (max. 0,25 m³)
 • Grond (schoon)
  Prijs: € 10,-
  Eenheid: per m³
 • Grof huisvuil / grote huisraad / matrasssen*
  Prijs: € 25,-
  Eenheid: per m³
  Eenpersoons matras € 6,25
  Tweepersoons matras € 12,50
  *Matrassen moeten droog aangeleverd worden.
 • Hout (geen tuinafval)
  Prijs: € 15,-
  Eenheid: per m³ (eerste twee keer gratis)
 • Schone puin
  Mag maximaal 10% vervuiling bevatten
  Prijs: € 10,-
  Eenheid: per m³
 • GFT-  en/of restafval en ongesorteerd afval
  Prijs: € 1,25
  Eenheid: per 50 liter zak
 • Vervuilde puin of grond
  Prijs: € 90,-
  Eenheid: per m³

M³ tarieven: het door u te betalen bedrag wordt berekend per 0,25m³.

UITZONDERING INWONERS BRUNSSUM EN VOERENDAAL:

De inwoners van Brunssum (alleen bij milieupark Brunssum) en Voerendaal (maximaal 3 m3) mogen twee keer gratis grofvuil inleveren. Registratie vindt plaats via de milieupas.

Tip
Heeft u (na bijvoorbeeld een verbouwing) grotere hoeveelheden bouwpuin? Vaak is het voordeliger om dit rechtstreeks naar een verwerker van bouwpuin in de regio te brengen.