Regels

Bezoekregels Milieupark Brunssum

  • Toegang tot de milieuparken wordt verleend op vertoon van een geldige milieupas en een geldig legitimatiebewijs.
  • Betaling kan uitsluitend door middel van pinnen.
  • Afval moet gescheiden op soort worden aangeleverd en dient door de bezoeker zelf in de daarvoor bestemde containers te worden gedeponeerd. Vanwege veiligheidsredenen is het niet toegestaan dat de milieuparkmedewerkers hierbij helpen.
  • Afval afkomstig van bedrijven of bedrijfsmatige activiteiten wordt niet geaccepteerd. Een uitzondering hierop zijn bedrijven uit de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem die reinigingsrecht betalen. Zijn kunnen voor het aanbieden van hun afval terecht bij de milieuparken in Margraten en Rijckholt. 
  • Het aangeboden afval moet afkomstig zijn van het op de milieupas vermelde adres. Wanneer hier twijfel over bestaat kan de aanbieder gevraagd worden om het formulier ‘herkomst afvalstromen’ in te vullen. Op basis van de informatie op dit formulier worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd. 
  • De hoofdbewoner die op de milieupas vermeld staat hoeft zelf niet aanwezig te zijn bij het aanbieden van afval, zolang het afval dat wordt aangeboden maar afkomstig is van het op de milieupas vermelde adres. De persoon die het afval aanbiedt moet zich kunnen legitimeren. Wanneer de aanbieder niet de hoofdbewoner is, kan gevraagd worden om het formulier ‘herkomst afvalstromen’ in te vullen. Op basis van de informatie op dit formulier worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd.
  • Maximaal 5m³ afval per bezoek, tenzij anders aangegeven.
  • Bij twijfel bepaalt de milieuparkbeheerder.
  • Verboden toegang voor tractoren.