Milieuparken

Toegang tot wel 11 milieuparken 

Met uw milieupas heeft u toegang tot alle 7 Rd4-milieuparken én de milieuparken van Geul en Maas (in Maastricht en Valkenburg, m.u.v. Het Rondeel) én het milieupark van Schinnen. Daarbij gelden altijd de aanbiedregels en tarieven van de gemeente waar u woont. Voor de openingstijden en adressen van deze milieuparken zie het menu aan de linkerzijde. 

Tarieven

Voor een overzicht van alle milieuparktarieven kunt u in het menu aan de linkerzijde klikken op het milieupark dat u wil bezoeken. De tarieven zijn op alle parken gelijk, maar u kunt niet alle afvalstromen op elk park aanbieden. In de tarievenlijst per park is hiermee al rekening gehouden. 

Afval aanbieden op de milieuparken

Bij de milieuparken kunt u 6 dagen per week terecht met afval dat u thuis niet kunt afvoeren, bijvoorbeeld omdat het te groot is of omdat u het thuis niet kunt scheiden. Op de milieuparken kan afval worden gescheiden in wel 30 afvalstromen. Het aanbieden van afval bij de milieuparken is meestal gratis en soms geldt er een tarief.

Herbruikbare of recyclebare afvalstromen zijn veelal gratis, denk hierbij aan bijvoorbeeld harde kunststoffen, piepschuim, kringloopspullen en oud ijzer. Voor afval dat moet worden verbrand (zoals grofvuil) of waarvan de verwerkingskosten hoog zijn (zoals matrassen) geldt een tarief.

Voor een overzicht van alle tarieven klik links op het milieupark van uw keuze. 

Milieupas 

Toegang tot de milieuparken wordt verleend op vertoon van een geldige milieupas en een geldig legitimatiebewijs. Het afval dat wordt aangeboden dient afkomstig te zijn van het op de milieupas vermelde adres. Lees meer... 

Zakelijk afval van bedrijven

De milieuparken zijn niet toegankelijk voor bedrijven. Een uitzondering hierop zijn bedrijven uit de gemeenten Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem die reinigingsrecht betalen. Zijn kunnen voor het aanbieden van hun afval terecht bij de milieuparken in Margraten en Rijckholt. 

Inwoners Beekdaelen

Met ingang van 1 januari 2020 kunnen ook de inwoners van Schinnen gebruik maken van de milieuparken van Rd4 en  Geul en Maas. Ook kunnen de inwoners van Nuth, Onderbanken en de overige Rd4-gemeenten het milieupark in Schinnen bezoeken.