Kringloop en maatschappij

Kringloop en maatschappij:

 
Het doel van de Rd4 kringloopactiviteiten is veel breder dan alleen hergebruiken of voordelig aanschaffen van artikelen. 
 
De kringloopactiviteiten creëren ook een aanzienlijke werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn arbeidsplaatsen in de kringloopwinkels, op de afdeling assortimentsbeheer en op andere afdelingen die betrokken zijn bij de kringloopactiviteiten. 
 
Een ander doel is het verlagen van de kosten voor afvalinzameling en –scheiding. Met lage exploitatiekosten daalt de bijdrage per aansluiting en dit kan bij een gunstig resultaat ook worden doorberekend in de jaarlijkse bijdrage voor woningen. Dit komt doordat de kringloopactiviteiten van Rd4 ondergebracht zijn in de Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdiensten Rd4 waarin 11 gemeenten vertegenwoordigd zijn.
 
Daarnaast wordt het milieu gespaard door het hergebruik van goederen, waardoor grondstoffen bespaard worden.
 
Voor de invulling van de sociale werkgelegenheid is Rd4 partner van twee breed gedragen MVO-platformen in de regio, te weten Sprinc en Immens, meer informatie kunt u vinden onder het kopje maatschappelijke partners.

Klik op de button voor meer informatie over onze maatschappelijke partners:
 Button-maatschappelijke-partners-2.png