Beleid Voerendaal

De veranderingen voor 2021

 
Er zijn geen veranderingen voor de gemeente Voerendaal in 2021 in het afvalbeleid (er is opnieuw door de raad gekozen voor het 2x gratis brengen van grofvuil naar de milieuparken door de inwoners van Voerendaal (max. 5m3 per bezoek).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2020

 
PMD-rollen afhalen zonder bon
Met ingang van 1 januari 2020 zijn PMD-zakken in alle Rd4-gemeenten vrij verkrijgbaar bij deelnemende winkels. Dat betekent dat u, óók in de gemeenten waar eerder nog bonnen nodig waren of waar zakken aan huis werden bezorgd, PMD-zakken gratis kunt afhalen zonder bonnen.
Kijk voor een lijst van deelnemende winkels in uw gemeente op www.rd4.nl/PMDzakken

Afvalkalender digitaal
Met ingang van 2020 wordt de afvalkalender niet meer per post naar alle huishoudens verstuurd. De nieuwe inzameldagen staan vanaf 1 december 2019 voor u klaar op www.rd4.nl en in de Milieu App.

Toegang tot een extra milieupark
Vanwege de gemeentelijke herindeling van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot Beekdaelen kunt u vanaf 1 januari 2020 naast de Rd4-milieuparken, de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en Valkenburg ook gebruik maken van het milieupark in Schinnen. Wanneer u het milieupark Schinnen (De Breinder) bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2019

 
Grofvuil twee keer gratis*
In 2019 kunnen huishoudens van Voerendaal gratis twee keer grofvuil aanbieden (maximaal 3 m3) bij het Rd4-milieupark*.  
Wanneer u grofvuil aanbiedt wordt dit via uw milieupas geregistreerd.
*Biedt u vaker dan twee keer grofvuil aan? Dan geldt het reguliere tarief van € 25,- per m3.

Restafval aanbieden wanneer het u uitkomt
De restafvalcontainers worden in uw gemeente 1 keer per 4 weken huis aan huis geleegd. Als u liever zelf wil bepalen wanneer u uw restafval aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om uw milieupas te activeren voor toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer naar keuze. U betaalt dan voor elke aanbieding een vast tarief. De restafvalcontainer kunt u houden of inleveren. Zie www.rd4.nl/activeren voor meer informatie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De veranderingen voor 2018

 
Nieuwe kalender
De afvalwijzer bevat vanaf komend jaar geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is daarnaast een stuk compacter van opzet. Uit papier- en kostenbesparing sturen wij u niet meer alle afvalinformatie uitgebreid toe. Voor de informatie over het aanbieden van afval zoals openingstijden, aanbiedregels en tarieven verwijzen wij u naar www.rd4.nl en de Milieu App. 

Milieupas vervangt afvalpas
In december 2017 ontvangen alle inwoners van het Rd4-gebied een milieupas. De milieupas gaat de huidige afvalpas vervangen voor de bezoeken aan de milieuparken. Daarnaast vervangt de milieupas ook de toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainers, maar alleen bij huishoudens die voor het aanbieden van restafval al gebruik maken van ondergrondse containers. De milieupas kent geen einddatum en wordt dus niet meer zoals u gewend bent (bij de Rd4-afvalpas) jaarlijks verstrekt.

Toegang tot meer milieuparken
Vanwege een samenwerking tussen Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) kunt u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruikmaken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente. 

GFT-inzameling bij hoogbouw
Vanaf komend jaar kunnen inwoners die voor het aanbieden van restafval gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer hun GFT-afval gratis aanbieden. Zij ontvangen een draagbare GFT-emmer voor het verzamelen en aanbieden van GFT-afval. De 20-liter emmertjes worden wekelijks huis-aan-huis geledigd. Er is geen oppaktarief voor deze containertjes.

Restafvalinzameling naar eens per 4 weken 
Doordat we afval beter zijn gaan scheiden is de hoeveelheid restafval gehalveerd. Dat is een gunstige ontwikkeling want restafval wordt verbrand en daarmee gaan alle grondstoffen verloren. Een logische vervolgstap is het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Alle inwoners zijn hierover geïnformeerd, de gratis containerruilperiode loopt t/m 31 december 2018 en er is (voor de adressen die het betreft) een aangepaste afvalkalender gestuurd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2017

PMD-inzameling van vier naar twee weken
Nu we zijn gewend aan het scheiden van PMD-verpakkingen (lege verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons) en we steeds meer zakken met PMD-verpakkingen aanbieden, merken we dat het thuis lastiger wordt om de PMD-zakken een maand lang op te slaan. In overleg met uw gemeente is daarom besloten om de PMD-verpakkingen met ingang van 1 januari 2017 elke twee weken aan huis op te halen (voorheen één keer per vier weken).

Tarieven milieuparken
Het aanbieden van restafval en grofvuil wordt ontmoedigd. Een aantal tarieven op de milieuparken zullen met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd worden om hergebruik en recycling (en behoud van grondstoffen) zoveel mogelijk te stimuleren.

De bezoekersregeling waarbij u een aantal keer per jaar gratis grofvuil, hout of vlakglas kon inleveren komt te vervallen. De afvalstromen die bijzonder geschikt zijn voor hergebruik of recycling kunnen gratis worden aangeboden. Voor ongescheiden afvalstromen zoals grofvuil en restafval daarentegen gaan de tarieven omhoog.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De voorgaande jaren...
In het jaar 2014 is in de gemeente Voerendaal het nieuwe beleid geïntroduceerd waarbij het verder scheiden van afval nog meer wordt gestimuleerd. Onder de titel "Uw afval krijgt een betere toekomst" zal de gemeente de komende jaren steeds meer aandacht vragen voor het scheiden van (rest)afval en de nadruk leggen op het behoud van kostbare grondstoffen. 

Voor aansluitingen die geen gebruik maken van een minicontainer maar zijn aangesloten op een ondergrondse container of speciale Rd4-huisvuilzakken veranderde het restafvaltarief niet. Dit vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om het restafval en gft-afval te scheiden. ​​Want wanneer we ons afval nog beter scheiden, blijft er uiteindelijk minder restafval over dat verbrand moet worden. Restafval verbranden is duur en komt er CO2 bij vrij. Bovendien zitten nu nog vaak waardevolle en bruikbare stoffen in restafval en na verbranding zijn we deze bruikbare stoffen definitief kwijt. Als we ons afval scheiden  krijgt het een betere toekomst als grondstof.

De veranderingen voor 2016 betroffen:
- Plastic, Metaal en Drankkarton verpakkingen samen in de PMD-zak.
- PMD-verpakkingen inzameling nu 1x per 4 weken (voorheen plastic heroes 1x per maand).
-​ Per lediging van een container GFT-afval een 'oppaktarief' van € 1,- of € 1,50 (140 of 240 liter container)

De veranderingen voor 2015 betroffen:
- Vaker inzameling Plastic Heroes bij hoogbouw. ​