Afvalstoffenheffing 2021

Tarieven Voerendaal

Bekijkt u deze website op uw mobiele telefoon? Kantel dan uw scherm om de tarieven te kunnen bekijken.

Vast tarief 2021 2020
Per huishouden € 176,88 € 166,50
     
Variabel tarief 2021 2020
RESTAFVAL    
Lediging 140 liter restafvalcontainer* € 6,45 € 6,45
Lediging 240 liter restafvalcontainer* € 8,75 € 8,75
Aanbieding ondergrondse restafvalcontainer (inhoud trommel 60L)      € 1,60 € 1,60
Gekenmerkte huisvuilzak restafval  € 1,60 € 1,60
     
GFT-AFVAL    
Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS
Lediging 140 liter GFT-afvalcontainer € 1,50 € 1,50
Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer € 2,-  € 2,-


*Let op: elke keer dat de container wordt opgepakt wordt het ledigings- /oppaktarief berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.

EVENTUELE EXTRA KOSTEN  
Levering container op eigen verzoek € 25,- per container
Wisseling van volume container op eigen verzoek € 25,- per container
Levering/wisseling van volume container binnen 6 maanden na verhuizing gratis
Huur per jaar vanaf 2e restafvalcontainer  € 10,- per container  
Huur per jaar vanaf 3e GFT-container  € 10,- per container  
   

Het gebruik van 1 restafvalcontainer is gratis. Voor het in bezit hebben van 2 of meer restafvalcontainers betaalt u jaarlijks een huurbedrag. Voor GFT-containers geldt dit vanaf 3 of meer containers. Het gebruik van 2 GFT-containers is gratis. 

AANVRAAG AFVALSTOFFENHEFFING
Wanneer een woning officieel onbewoond is, wordt er geen afvalstoffenheffing voor betaald. Hierdoor vervalt onze dienstverlening zoals het ledigen van containers of toegang tot het milieupark. Wilt u toch gebruik maken van onze diensten, bijvoorbeeld omdat u wel al aan het verbouwen bent in de woning? U kunt dan zelf een aanvraag doen voor het betalen van de afvalstoffenheffing. Dit kan via het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.


KWIJTSCHELDING 
Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, de grote gezinnen regeling of een andere regeling, kunt u contact opnemen met BsGW. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. 

AFREKENING
Heeft u vragen over de afrekening van uw afvalstoffenheffing? Neem dan contact op met BsGW.