Afvalstoffenheffing 2020

Tarieven

Vast tarief 2020 2019

Per huishouden

€ 166,50    € 128,40    
Variabel tarief* 2020  2019
Lediging 140 liter restafvalcontainer          € 6,45 € 6,45
Lediging 240 liter restafvalcontainer € 8,75 € 8,75
     
Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer GRATIS     GRATIS
Lediging 140 liter GFT-afvalcontainer € 1,50 € 1,-
Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer € 2,- € 1,50
     
Aanbieding restafval ondergrondse, 60 liter trommel € 1,60 € 1,60
Gekenmerkte huisvuilzak € 1,60 € 1,60

 

*Let op: elke keer dat de container wordt opgepakt wordt het ledigings- /oppaktarief berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.

Voor het in bezit hebben van(af) een tweede restafvalcontainer betaalt u € 10,- huur per container per jaar.
Voor het in bezit hebben van(af) een derde GFT-container betaalt u € 10,- huur per container per jaar (2 GFT-containers zijn gratis).

Levering container € 25,- (per container)
Wisselen container € 25,- (per container)

Bij verhuizing: nieuwe bewoners kunnen binnen 6 maanden na verhuizing eenmaal kosteloos van containervolume wisselen.

Aanvraag afvalstoffenheffing
Woning een tijdlang onbewoond, maar u wilt wel gebruik maken van de Rd4-diensten (bijvoorbeeld gedurende een langdurige verbouwing)? Dat kan alleen als u afvalstoffenheffing gaat betalen.
Ga naar het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.

​​​
Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval of kwijtschelding
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een andere regeling, kunt u zich wenden tot BsGW.

Heeft u vragen over uw afrekening
Neem contact op met BsGW.