Afvalstoffenheffing Landgraaf 2019

Tarieven

Vast tarief 2019 2018
Eenpersoonshuishouden € 130,-      € 119,-
Meerpersoonshuishouden € 148,10 € 135,60
     
Variabel tarief* 2019 2018
Lediging 140 liter restafvalcontainer         € 6,45 € 5,90
Lediging 240 liter restafvalcontainer € 8,75 € 8,-
     
Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS
Lediging 140 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS
Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS
     
Aanbieding ondergrondse restafval € 1,60 € 1,45
Aanbieding ondergrondse GFT-afval GRATIS GRATIS


*Let op: elke keer dat de container wordt opgepakt wordt het ledigings- /oppaktarief berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.

Voor het in bezit hebben van(af) een tweede restafvalcontainer betaalt u € 10,- huur per container per jaar.
Voor het in bezit hebben van(af) een derde GFT-container betaalt u € 10,- huur per container per jaar (2 GFT-containers zijn gratis).

Levering container € 25,- (per container)
Wisselen container € 25,- (per container)

Bij verhuizing: nieuwe bewoners kunnen binnen 6 maanden na verhuizing eenmaal kosteloos van containervolume wisselen.

Aanvraag afvalstoffenheffing
Woning een tijdlang onbewoond, maar u wilt wel gebruik maken van de Rd4-diensten (bijvoorbeeld gedurende een langdurige verbouwing)? Dat kan alleen als u afvalstoffenheffing gaat betalen.
Ga naar het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.

Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval of kwijtschelding
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een andere regeling, kunt u zich wenden tot BsGW.


Huishoudens die meer afval hebben, doordat ze bijvoorbeeld medisch afval of kinderen in de luiers hebben kunnen bij Rd4 een milieupas aanvragen naast hun minicontainers. Voorheen moest dit verzoek bij de gemeenten gedaan worden, dit is vervallen.

Heeft u vragen over uw afrekening
Neem contact op met BsGW.