Afvalstoffenheffing 2020

Tarieven

Vast tarief 2020 2019
Per huishouden € 180,-     € 160,-
     

Indien dit perceel wordt gebruikt door meer dan één persoon, tezamen niet een huishouden vormend, per persoon (met een maximum van € 540,-)

€ 180,-   
     
Variabel tarief* 2020 2019
Lediging 140 liter restafvalcontainer € 8,90 € 6,45
Lediging 240 liter restafvalcontainer € 12,- € 8,75
     
Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS
Lediging 140 liter GFT-afvalcontainer GRATIS   GRATIS
Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer GRATIS GRATIS  
     
Aanbieding ondergrondse container, trommel van 60 liter € 2,35 € 1,60
Aanbieding ondergrondse container, trommel van 30 liter € 1,30 € 0,80
     
Aanbieding GFT-afval ondergrondse container 60 liter GRATIS GRATIS
Aanbieding GFT-afval ondergrondse container 30 liter GRATIS GRATIS
     
Gekenmerkte huisvuilzak € 2,35 € 1,60


*Let op: elke keer dat de container wordt opgepakt wordt het ledigings- /oppaktarief berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.

Voor het in bezit hebben van(af) een tweede restafvalcontainer betaalt u € 10,- huur per container per jaar.
Voor het in bezit hebben van(af) een derde GFT-container betaalt u € 10,- huur per container per jaar (2 GFT-containers zijn gratis).
Let op: In Kerkrade is dit niet van toepassing indien er op het perceel sprake is van een huishouden met 5 of meer personen dan wel sprake is van een huishouden waarvan een of meerdere leden beschikt over een medische indicatie m.b.t. incontinentie- dan wel stoma-afval.

Levering container € 25,- (per container)
Wisselen container € 25,- (per container)

Bij verhuizing: nieuwe bewoners kunnen binnen 6 maanden na verhuizing eenmaal kosteloos van containervolume wisselen.

Aanvraag afvalstoffenheffing
Woning een tijdlang onbewoond, maar u wilt wel gebruik maken van de Rd4-diensten (bijvoorbeeld gedurende een langdurige verbouwing)? Dat kan alleen als u afvalstoffenheffing gaat betalen.
Ga naar het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.

 

Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval of kwijtschelding
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, grote gezinnen regeling of een andere regeling, kunt u zich wenden tot BsGW.

Heeft u vragen over uw afrekening
Neem contact op met BsGW.