Minicontainers

Inzamelmiddel:

De gemeente bepaalt welk inzamelmiddel het meest geschikt is voor uw woning. Er zijn diverse soorten inzamelmiddelen, waarvan minicontainers de meest gebruikte. U dient de containers voor 7.00 uur 's ochtends aan te bieden.

Minicontainers:

Minicontainers zijn de meest gebruikte inzamelmiddelen voor huis-aan-huis inzameling. Alle minicontainers zijn voorzien van een chip waarmee het aantal ledigingen wordt geregistreerd.

Er wordt gebruikt gemaakt van 140 liter en 240 liter containers voor de inzameling van GFT- en restafval en 140 liter containers voor de inzameling van papier. Het maximale gewicht van een container gevuld met afval mag niet meer dan 80 kg bedragen.

U betaalt per keer dat u de restafvalcontainer aan de straat zet een vast bedrag (wij rekenen een oppaktarief, elke keer dat de container wordt opgepakt betaalt u, ook als er door beklemming van afval maar een halve lediging was). U doet er dus verstandig aan de container zo vol mogelijk aan te bieden (restafval is duur). U betaalt geen kiloprijs, maar per keer dat de container wordt opgepakt.

Elke burger is er zelf verantwoordelijk voor dat het afval goed geledigd kan worden. Loszittend afval zal door de zwaartekracht en door het kloppen van de arm van de wagen altijd loskomen uit de container. Bij een gedeeltelijke lediging zullen wij u zoveel mogelijk informeren door middel van een containerhanger. Echter de chauffeur merkt niet altijd dat er afval is achtergebleven. Wij kunnen terugkomen om de niet-geledigde inhoud van de container te ledigen, maar dan betaalt u opnieuw het daarvoor geldende tarief.

Ruilen minicontainers

Aan het ruilen of het aanvragen van een extra container zijn kosten verbonden. U ontvangt een acceptgiro voor betaling. Pas na ontvangst van uw betaling wordt de door u aangevraagde ruiling/levering uitgevoerd op een afgesproken dag. Let op, als u heeft betaald en de container staat op de afgesproken dag niet buiten voor de wisseling, dan komen wij niet gratis een andere keer terug. U dient dan een nieuwe afspraak in te plannen.

Biologische gft-zakken / composteerbare gft-zakken / biozakken

Het gebruik van zakken in de gft-container is niet toegestaan. Bij de inzameling geven de zakken problemen tijdens het ledigen van de container. De inzamelwagen pakt de container op aan de rand en wanneer er een zak omheen zit gespannen valt deze niet in de wagen maar blijft half open aan de hefarm hangen. Het gevolg is dat het afval op straat valt.
Daarnaast zal het bij de acceptatie en verwerking problemen opleveren omdat het op grote schaal lastig is na te gaan of het om gft-vervuiling van gewoon plastic gaat of dat het gaat om speciaal composteerbaar plastic. Hierdoor zou een gft-vracht afgekeurd kunnen worden door de verwerker.
Meer informatie over: