Beleid Heerlen

De veranderingen voor 2020

 
PMD-rollen afhalen zonder bon
Met ingang van 1 januari 2020 zijn PMD-zakken in alle Rd4-gemeenten vrij verkrijgbaar bij deelnemende winkels. Dat betekent dat u, óók in de gemeenten waar eerder nog bonnen nodig waren of waar zakken aan huis werden bezorgd, PMD-zakken gratis kunt afhalen zonder bonnen.
Kijk voor een lijst van deelnemende winkels in uw gemeente op www.rd4.nl/PMDzakken

Afvalkalender digitaal
Met ingang van 2020 wordt de afvalkalender niet meer per post naar alle huishoudens verstuurd. De nieuwe inzameldagen staan vanaf 1 december 2019 voor u klaar op www.rd4.nl en in de Milieu App.

Toegang tot een extra milieupark
Vanwege de gemeentelijke herindeling van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot Beekdaelen kunt u vanaf 1 januari 2020 naast de Rd4-milieuparken, de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en Valkenburg ook gebruik maken van het milieupark in Schinnen. Wanneer u het milieupark Schinnen (De Breinder) bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2019

 
Gratis luierzakken
De inwoners van Heerlen kunnen gratis luierzakjes afhalen bij de gemeentebalie en een aantal vestigingen van Schunck bibliotheken. Voor meer informatie ga naar https://www.rd4.nl/inwoners/heerlen/heerlen-containers-en-zakken/luierzakken

Restafval aanbieden wanneer het u uitkomt
De restafvalcontainers worden in uw gemeente 1 keer per 4 weken huis aan huis geleegd. Als u liever zelf wil bepalen wanneer u uw restafval aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om uw milieupas te activeren voor toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer naar keuze. U betaalt dan voor elke aanbieding een vast tarief. De restafvalcontainer kunt u houden of inleveren. Zie www.rd4.nl/activeren voor meer informatie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2018


Nieuwe kalender
De afvalwijzer bevat vanaf komend jaar geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is daarnaast een stuk compacter van opzet. Uit papier- en kostenbesparing sturen wij u niet meer alle afvalinformatie uitgebreid toe. Voor de informatie over het aanbieden van afval zoals openingstijden, aanbiedregels en tarieven verwijzen wij u naar www.rd4.nl en de Milieu App. 

Milieupas vervangt afvalpas
In december 2017 ontvangen alle inwoners van het Rd4-gebied een milieupas. De milieupas gaat de huidige afvalpas vervangen voor de bezoeken aan de milieuparken. Daarnaast vervangt de milieupas ook de toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainers, maar alleen bij huishoudens die voor het aanbieden van restafval al gebruik maken van ondergrondse containers. De milieupas kent geen einddatum en wordt dus niet meer zoals u gewend bent (bij de Rd4-afvalpas) jaarlijks verstrekt.

Toegang tot meer milieuparken
Vanwege een samenwerking tussen Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) kunt u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruikmaken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente. 

GFT-inzameling bij hoogbouw
Vanaf komend jaar kunnen inwoners die voor het aanbieden van restafval gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer ook hun GFT-afval gratis aanbieden. Zij ontvangen een draagbare GFT-emmer voor het verzamelen en aanbieden van GFT-afval. De 20-liter emmertjes worden wekelijks huis-aan-huis geledigd. Adressen die van een 10-liter emmertje zijn voorzien, kunnen op een ondergrondse restafvalcontainer die is omgebouwd hun GFT-afval storten. Om de container te openen heeft u wel de toegangspas/milieupas nodig, maar omdat het tarief op € 0,- staat worden hiervoor geen kosten berekend.

Restafvalinzameling naar eens per 4 weken 
Doordat we afval beter zijn gaan scheiden is de hoeveelheid restafval gehalveerd. Dat is een gunstige ontwikkeling want restafval wordt verbrand en daarmee gaan alle grondstoffen verloren. Een logische vervolgstap is het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Alle inwoners zijn hierover geïnformeerd, de gratis containerruilperiode loopt t/m 31 december 2018 en er is (voor de adressen die het betreft) een aangepaste afvalkalender gestuurd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2017

PMD-inzameling van vier naar twee weken
Nu we zijn gewend aan het scheiden van PMD-verpakkingen (lege verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons) en we steeds meer zakken met PMD-verpakkingen aanbieden, merken we dat het thuis lastiger wordt om de PMD-zakken een maand lang op te slaan. In overleg met uw gemeente is daarom besloten om de PMD-verpakkingen met ingang van 1 januari 2017 elke twee weken aan huis op te halen (voorheen één keer per vier weken).

Tarieven milieuparken
Het aanbieden van restafval en grofvuil wordt ontmoedigd. Een aantal tarieven op de milieuparken zullen met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd worden om hergebruik en recycling (en behoud van grondstoffen) zoveel mogelijk te stimuleren.

De bezoekersregeling waarbij u een aantal keer per jaar gratis grofvuil, hout of vlakglas kon inleveren komt te vervallen. De afvalstromen die bijzonder geschikt zijn voor hergebruik of recycling kunnen gratis worden aangeboden. Voor ongescheiden afvalstromen zoals grofvuil en restafval daarentegen gaan de tarieven omhoog.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De voorgaande jaren...
​​​​​​​​​​​

In de gemeente Heerlen​ is men met ingang van 1 januari 2015 gestart met een nieuw afvalbeleid. Dit beleid is een vervolgstap op het eerder ingevoerde volume/frequentiesysteem waarbij we al kennis maakten met het uitgangspunt “de vervuiler betaalt”. Het nieuwe beleid zal het verder scheiden van verschillende soorten ‘afval’ nog verder stimuleren. En wie daar niet aan wil meewerken gaat daar in de toekomst meer voor betalen. 

De veranderingen 2016 betroffen:
- Plastic, Metaal en Drankkarton verpakkingen samen in de PMD-zak.
- PMD-verpakkingen inzameling niet meer 1x per maand, maar 1x per 4 weken.

De veranderingen 2015 betroffen:
- Gratis ledigen minicontainers GFT-afval. ​
- Vaker inzameling Plastic Heroes bij hoogbouw.