Beleid Gulpen - Wittem

De veranderingen voor 2021


2x gratis brengen grofvuil naar het milieupark
Met ingang van 8 februari 2021 kunnen de inwoners van Gulpen-Wittem 2x per jaar gratis grofvuil naar het milieupark brengen (max. 5 m3 per bezoek).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2020

 
Afvalkalender digitaal
Met ingang van 2020 wordt de afvalkalender niet meer per post naar alle huishoudens verstuurd. De nieuwe inzameldagen staan vanaf 1 december 2019 voor u klaar op www.rd4.nl en in de Milieu App.

Toegang tot een extra milieupark
Vanwege de gemeentelijke herindeling van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot Beekdaelen kunt u vanaf 1 januari 2020 naast de Rd4-milieuparken, de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en Valkenburg ook gebruik maken van het milieupark in Schinnen. Wanneer u het milieupark Schinnen (De Breinder) bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2019

 
Gratis snoeiafval: vaker + aanmelden verplicht
In 2019 heeft u vaker de mogelijkheid om snoeiafval op te laten halen. U kunt gebruik maken van zes gratis ophaalrondes; drie in het voorjaar en drie in het najaar. Wilt u snoeiafval aanbieden? Meldt u zich dan vooraf aan. Dit kan tot uiterlijk twee werkdagen van te voren telefonisch of per e-mail via het Rd4-servicepunt (info@rd4.nl / 045 - 543 71 00) of online via Mijn Rd4 (www.rd4.nl/mijnrd4).

Restafval aanbieden wanneer het u uitkomt
De restafvalcontainers worden in uw gemeente1 keer per 4 weken huis aan huis geleegd. Als u liever zelf wil bepalen wanneer u uw restafval aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om uw milieupas te activeren voor toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer naar keuze. U betaalt dan voor elke aanbieding een vast tarief. De restafvalcontainer kunt u houden of inleveren. Zie www.rd4.nl/activeren voor meer informatie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2018

Vanaf 1 januari 2018 wordt de afvalstoffenheffing in de Gemeente Gulpen-Wittem anders berekend. Tot nu toe betaalde u één vast bedrag per jaar. Vanaf 2018 betaalt u een lager bedrag aan vastrecht plus een tarief voor het aanbieden van restafval.

De kosten voor de verwerking van restafval worden daarmee eerlijker verdeeld: wie meer restafval aanbiedt betaalt meer. Afval scheiden wordt op deze manier beloond. Ons afval zit namelijk boordevol grondstoffen en door ons afval te scheiden worden deze grondstoffen behouden en kunnen ze opnieuw worden gebruikt.

Minder restafval
Inwoners van de gemeente Gulpen-Wittem bieden jaarlijks 2.400.00 kg restafval aan. Dat is 165 kg per persoon. In vergelijking met andere gemeenten in de regio is dat veel. Ook uit sorteerproeven van het restafval blijkt dat er nog veel herbruikbare stromen in het restafval zitten. Restafval wordt verbrand en daarmee gaan herbruikbare afvalstromen verloren. Daarnaast is het verbranden van restafval duurder dan het verwerken van grondstoffen die soms zelfs geld opleveren. Door goed afval te scheiden besparen we dus grondstoffen en houden we de afvalstoffenheffing laag.

Wat veranderd er in 2018 voor u als u gebruik maakt van minicontainers:
Vanaf 1 januari 2018 daalt het vastrecht en betaalt u een tarief voor elke keer dat de restafvalcontainer wordt geledigd. De inzamelwagen registreert de lediging via de chip in uw container. De lediging wordt automatisch doorgegeven aan de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) en deze wordt achteraf bij u in rekening gebracht. Het ledigen van de gft-container is gratis.  

Wat veranderd er in 2018 voor u als u gebruik maakt van een ondergrondse restafvalcontainer:
Vanaf 1 januari 2018 daalt het vastrecht en betaalt u een tarief voor elke keer dat u restafval aanbiedt in de ondergrondse container. De container registreert de aanbieding via de chip in uw toegangspas (bij het openen van de container). De aanbieding wordt automatisch doorgegeven aan de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg) en deze wordt achteraf bij u in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2018 kunt u gft-afval apart aanbieden. Wanneer u al uw gft-afval uit het restafval houdt kan dat flink in de kosten schelen. Inwoners van Gulpen-Wittem die gebruik maken van een ondergrondse restafvalcontainer ontvangen een draagbare gft-emmer. De gft-emmer kunt u elke week aanbieden voor een GRATIS lediging.  Klik hier voor een overzicht van wat u kunt aanbieden via het gft-afval.

Nieuwe kalender
De afvalwijzer bevat vanaf komend jaar geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is daarnaast een stuk compacter van opzet. Uit papier- en kostenbesparing sturen wij u niet meer alle afvalinformatie uitgebreid toe. Voor de informatie over het aanbieden van afval zoals openingstijden, aanbiedregels en tarieven verwijzen wij u naar www.rd4.nl en de Milieu App. 

Milieupas vervangt afvalpas
In december 2017 ontvangen alle inwoners van het Rd4-gebied een milieupas. De milieupas gaat de huidige afvalpas vervangen voor de bezoeken aan de milieuparken. Daarnaast vervangt de milieupas ook de toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainers, maar alleen bij huishoudens die voor het aanbieden van restafval al gebruik maken van ondergrondse containers. De milieupas kent geen einddatum en wordt dus niet meer zoals u gewend bent (bij de Rd4-afvalpas) jaarlijks verstrekt.

Toegang tot meer milieuparken
Vanwege een samenwerking tussen Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) kunt u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruikmaken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


De veranderingen voor 2017 

Toetreding van de gemeente Gulpen-Wittem tot de gemeenschappelijke regeling Rd4.
Rd4-afvalpas voor toegang tot alle Rd4-milieuparken alle Rd4-milieuparken.
Rd4-afvalwijzer voor uw afvalkalender (aan huis bezorgd).
PMD-verpakkingen, inzameling van 4-wekelijks naar 2-wekelijks.
Gewijzigde tarieven Rd4-milieuparken.