Afvalstoffenheffing

Tarieven

Vast tarief 2020 2019
Eenpersoonshuishouden per jaar € 99,-      € 96,-
Meerpersoonshuishouden per jaar € 157,-   € 152,-
Recreatiewoning of 2e woning € 170,- € 165,-
     
Variabel tarief 2020 2019
Lediging restafval 40 liter container, per lediging* € 1,60 € 1,60
Lediging restafval 140 liter container, per lediging* € 6,45 € 6,45
     
Aanbieding ondergrondse container, trommel van 60 liter € 1,60 € 1,60
     
Lediging GFT-afval 20 liter container, per lediging  GRATIS GRATIS
Lediging GFT-afval 40 liter container, per lediging   GRATIS GRATIS
Lediging GFT-afval 140 liter container, per lediging  GRATIS GRATIS
Lediging GFT-afval 240 liter container, per lediging  GRATIS GRATIS

 

*Let op: elke keer dat de container wordt opgepakt wordt het ledigings- /oppaktarief berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.

Voor het in bezit hebben van(af) een tweede restafvalcontainer betaalt u € 10,- huur per container per jaar.
Voor het in bezit hebben van(af) een derde GFT-container betaalt u € 10,- huur per container per jaar (2 GFT-containers zijn gratis).

Levering container € 25,- (per container)
Wisselen container € 25,- (per container)

Bij verhuizing: nieuwe bewoners kunnen binnen 6 maanden na verhuizing eenmaal kosteloos van containervolume wisselen.

Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval of kwijtschelding

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een andere regeling, kunt u zich wenden tot BsGW.

Aanvraag afvalstoffenheffing

Woning een tijdje onbewoond, maar u wilt wel gebruik maken van de Rd4-diensten (bijvoorbeeld gedurende een langdurige verbouwing)? Dat kan alleen als u afvalstoffenheffing gaat betalen.
Ga naar het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.

Heeft u vragen over uw afrekening
Neem contact op met BsGW.