Winterregeling


U kunt van ons en van Van Gansewinkel verwachten dat wij in geval van vorst, gladheid of sneeuw ons uiterste best doen om de dienstverlening voort te zetten. Er zijn echter situaties waarbij het inzamelen van afval uit veiligheidsoverwegingen niet meer verantwoord is. 


Wij hanteren de volgende richtlijnen:
 
• De chauffeur maakt tijdens de route (ter plaatse) een inschatting of de veiligheid van zichzelf, collega’s en medeweggebruikers gegarandeerd kan worden.

Restafval: wanneer door hevige sneeuwval of gladheid inzameling in uw straat niet mogelijk was kunt u de volgende inzamelronde (twee weken later) extra zakken bij de container plaatsen.  

Gft-afval, papier en/of plastic verpakkingen: wanneer door hevige sneeuwval of gladheid de inzameling in uw straat niet mogelijk was, wacht u dan met het aanbieden hiervan tot de volgende reguliere aanbieddag zoals aangegeven op uw afvalkalender.

• Bij extreme weersomstandigheden kan besloten worden de gehele afvalinzameling stop te zetten. Ook dan gelden de hierboven genoemde regels voor restafval, gft-afval, papier en plastic verpakkingen. 

• Bij aanhoudende vorst overdag kan besloten worden om de inzameling van gft-afval te staken. Door de lage temperaturen vriest het gft-afval vast in de container waardoor de containers niet meer geledigd kunnen worden. Zodra de temperaturen weer boven nul komen wordt de gft-inzameling weer hervat.
 

Wat kunt u zelf doen?

• Laat uw afval in elk geval tot 19.00 uur ’s avonds buiten staan. Het kan zijn dat vertraging in de route is ontstaan en dat de inzamelwagen nog onderweg is. Haal het na 19.00 uur weer naar binnen.
• Zorg er voor dat het afval loszit om te voorkomen dat de container niet volledig kan worden geledigd.