Minicontainers

Minicontainers:
Minicontainers zijn de meest gebruikte inzamelmiddelen voor huis-aan-huis inzameling. Er wordt gebruikt gemaakt van 40 liter, 140 liter en 240 liter containers voor de inzameling van GFT- en restafval. Het maximale gewicht van een container gevuld met afval mag niet meer dan 80 kg bedragen. 

Oppaktarief
U betaalt per keer dat u de restafvalcontainer (en in sommige gemeente de GFT-container) aan de straat zet een vast bedrag (wij rekenen een oppaktarief, elke keer dat de container wordt opgepakt betaalt u (ook als er door beklemming van afval maar een halve lediging was). U doet er dus verstandig aan de container zo vol mogelijk aan te bieden. Elke burger is er zelf verantwoordelijk voor dat het afval goed geledigd kan worden. Loszittend afval zal door de zwaartekracht en door het kloppen van de arm van de wagen altijd loskomen uit de container. Bij een gedeeltelijke lediging zullen wij u zoveel mogelijk informeren door middel van een containerhanger. Echter de chauffeur merkt niet altijd dat er afval is achtergebleven. Voor restafval betaalt u naast het oppaktarief ook een bedrag per kilo afval, zie afvalstoffenheffing.

Ruilen minicontainers
Aan het ruilen of het aanvragen van een extra container zijn kosten verbonden. U ontvangt een acceptgiro voor betaling. Pas na ontvangst van uw betaling wordt de door u aangevraagde ruiling/levering uitgevoerd op een afgesproken dag. Let op, als u heeft betaald en de container staat op de afgesproken dag niet buiten voor de wisseling, dan komen wij niet gratis een andere keer terug. U dient dan een nieuwe afspraak in te plannen. Neem voor ruilingen contact op met het Rd4-servicepunt 045 - 543 71 00 (ma-vrij 8.00 - 17.00 uur) of vul onderstaand formulier in:

RUILFORMULIER MINICONTAINERS

AANBIEDREGELS

Biozakjes
Het gebruik van kleine biozakjes in het GFT-afval is toegestaan. U kunt biozakjes herkennen aan het kiemplant logo. Biozakjes zijn te koop bij diverse supermarkten en discounters, of via http://www.afvalindekeuken.nl te bestellen. Gebruik zeker géén gewone plastic zakjes, deze vervuilen het GFT-afval en zijn daarom verboden.
Het gebruik van grote biozakken is niet toegestaan vanwege de problemen die ze geven bij het ledigen van de container. Kiemplantlogo.png