Beleid Eijsden - Margraten

De veranderingen voor 2021

 
Er zijn geen veranderingen voor de gemeente Eijsden-Margraten in 2021 in het afvalbeleid (het 4-wekelijks inzamelen van restafval is in de voorbereidende fase).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2020


Afvalkalender digitaal
Met ingang van 2020 wordt de afvalkalender niet meer per post naar alle huishoudens verstuurd. De nieuwe inzameldagen staan vanaf 1 december 2019 voor u klaar op www.rd4.nl en in de Milieu App.

Toegang tot een extra milieupark
Vanwege de gemeentelijke herindeling van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot Beekdaelen kunt u vanaf 1 januari 2020 naast de Rd4-milieuparken, de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en Valkenburg ook gebruik maken van het milieupark in Schinnen. Wanneer u het milieupark Schinnen (De Breinder) bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente.

Niet meer wegen van GFT-afval
Met ingang van medio 2019 wegen wij het GFT-afval niet meer, omdat het tarief niet wordt doorberekend aan de burgers.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2019

 
Inzameling door Rd4 (en niet meer door Renewi)
In 2019 gaat Reinigingsdiensten Rd4 zelf de inzameling van GFT- en restafval in uw gemeente verzorgen. Het afval zal net als voorheen worden gewogen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2018

Nieuwe kalender
De afvalwijzer bevat vanaf komend jaar geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is daarnaast een stuk compacter van opzet. Uit papier- en kostenbesparing sturen wij u niet meer alle afvalinformatie uitgebreid toe. Voor de informatie over het aanbieden van afval zoals openingstijden, aanbiedregels en tarieven verwijzen wij u naar www.rd4.nl en de Milieu App. 

Milieupas vervangt afvalpas
In december 2017 ontvangen alle inwoners van het Rd4-gebied een milieupas. De milieupas gaat de huidige afvalpas vervangen voor de bezoeken aan de milieuparken. 

Toegang tot meer milieuparken
Vanwege een samenwerking tussen Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) kunt u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruik maken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2017

PMD-inzameling van vier naar twee weken
Nu we zijn gewend aan het scheiden van PMD-verpakkingen (lege verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons) en we steeds meer zakken met PMD-verpakkingen aanbieden, merken we dat het thuis lastiger wordt om de PMD-zakken een maand lang op te slaan. In overleg met uw gemeente is daarom besloten om de PMD-verpakkingen met ingang van 1 januari 2017 elke twee weken aan huis op te halen (voorheen één keer per vier weken).

Tarieven milieuparken
Het aanbieden van restafval en grofvuil wordt ontmoedigd. Een aantal tarieven op de milieuparken zullen met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd worden om hergebruik en recycling (en behoud van grondstoffen) zoveel mogelijk te stimuleren. De afvalstromen die bijzonder geschikt zijn voor hergebruik of recycling kunnen gratis worden aangeboden. Voor ongescheiden afvalstromen zoals vervuild puin gaan de tarieven omhoog.

Toegang tot alle Rd4-milieuparken
Met de Rd4-afvalpas heeft u toegang tot alle Rd4-milieuparken. Op www.rd4.nl of in de Rd4-afvalapp vindt u de adressen en openingstijden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het jaar 2016

Het afvalbeleid in de gemeente Eijsden-Margraten is gebaseerd op het principe hoe meer afval je aanbiedt hoe meer je betaalt. Naast dit principe zal het beleid in de toekomst er ook op gericht zijn om afval nog beter te scheiden. Want wanneer we ons afval nog beter scheiden, blijft er uiteindelijk minder restafval over dat verbrand moet worden. Restafval verbranden is duur en komt er CO2 bij vrij. Bovendien zitten nu nog vaak waardevolle en bruikbare stoffen in restafval en na verbranding zijn we deze bruikbare stoffen definitief kwijt. Als we ons afval scheiden krijgt het een betere toekomst als grondstof.

De veranderingen voor 2016 betroffen:

  • Invoering PMD-verpakkingsafvall; vanaf 1 januari 2016 mogen blik en drankkartons samen met plastic verpakkingen in de plastic heroeszak. We noemen dit afval PMD-afval, waarbij PMD staat voor Plastic- en Metaalverpakkingen en Drankkartons. 
  • GFT-afval goedkoper/restafval duurder; om het scheiden van gft-afval en restafval te stimuleren wordt het aanbieden van gft-afval goedkoper. Zo betaalt u vanaf 1 januari 2016 niets meer voor het gewicht van het GFT-afval. Restafval stijgt naar € 0,22 /kg. Wel wordt een ledigingstarief ingevoerd voor zowel de gft- als de restafvalcontainer. Dit om het zoveel mogelijk aanbieden van volle containers te stimuleren zodat efficiënter kan worden ingezameld.
  • Verhoging afvalstoffenheffing; om de stijgende kosten voor de verwerking van afval op te vangen wordt de afvalstoffenheffing in 2016 verhoogd.
  • Tarieven milieuparken; de tarieven voor grof restafval, vervuild bouwpuin en dakleer worden verhoogd van € 20,- / m3 naar € 26,- / m3. Met deze verhoging stemmen we de tarieven zoveel mogelijk af op milieuparken in de regio. Inzameling taxussnoeisel
  • Opening kringloopwinkel; op 16 april 2016 opende in de Margraten een Rd4-kringloopwinkel. Hier kunt u terecht met spullen waar u op bent uitgekeken maar die wel nog prima door kunnen voor “een tweede leven”. De kringloopwinkel verkoopt allerlei tweedehands spullen zoals boeken, meubels, speelgoed, kleding of servies.