Afvalstoffenheffing Eijsden-Margraten 2019

Tarieven

Vast tarief 2019 2018
Eenpersoonshuishouden per jaar € 113,51 € 111,83
Meerpersoonshuishouden per jaar € 142,79 € 140,68
     
Variabel tarief* 2019 2018
Lediging GFT-afval per kilo € 0,- € 0,-
Lediging restafval per kilo € 0,23 € 0,22
     
Basistarief 40 liter GFT- en restafvalcontainer, per lediging € 0,50 € 0,50
Basistarief 140 liter GFT- en restafvalcontainer, per lediging € 1,50 € 1,50
Basistarief 240 liter GFT- en restafvalcontainer, per lediging € 2,- € 2,-
Gewaarmerkte luierzakken, per rol van 10 stuks € 5,- € 5,-


*Let op: elke keer dat de container wordt opgepakt wordt het ledigings- /oppaktarief berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.

Voor het in bezit hebben van containers wordt geen jaarlijkse huur berekend.

Bij verhuizing: nieuwe bewoners kunnen binnen 6 maanden na verhuizing eenmaal kosteloos van containervolume wisselen.
 
Het uitzetten van compostvaten 2019

1e compostvat € 17,25
2e compostvat € 24,85

Af te halen op het gemeentelager Zoerbeemden 7 te Eijsden tegen contante gepaste betaling.
ma-vrij 8.00 - 12.00 en 12.30 - 16.00 uur.

 

Aanvraag afvalstoffenheffing
Woning een tijdje onbewoond, maar u wilt wel gebruik maken van de Rd4-diensten (bijvoorbeeld gedurende een langdurige verbouwing)? Dat kan alleen als u afvalstoffenheffing gaat betalen.
Ga naar het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.


Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval of kwijtschelding
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een andere regeling, kunt u zich wenden tot BsGW.

Heeft u vragen over uw afrekening
Neem contact op met BsGW.