Afvalstoffenheffing

Tarieven

Bekijkt u deze website op uw mobiele telefoon? Kantel dan uw scherm om de tarieven te kunnen bekijken.

Vast tarief 2021 2020
Eenpersoonshuishouden per jaar € 130,- € 125,-
Meerpersoonshuishouden per jaar € 175,- € 167,50
Perceel gebruik makend van verzamelsysteem € 232,- € 232,-
     
Variabel tarief* 2021 2020
Lediging GFT-afval per kilo € 0,- € 0,-
Lediging restafval per kilo € 0,26 € 0,25
Aanbieding ondergrondse restafvalcontainer (inhoud trommel 60L) € 1,60 n.v.t.
     
Basistarief 40 liter GFT- en restafvalcontainer, per lediging € 0,75 € 0,65
Basistarief 140 liter GFT- en restafvalcontainer, per lediging € 2,10 € 2,-
Basistarief 240 liter GFT- en restafvalcontainer, per lediging € 2,75 € 2,65
Gekenmerkte luierzakken, per rol van 10 stuks € 5,- € 5,-

Let op: het basistarief wordt elke keer dat de container wordt opgepakt berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.
 
EVENTUELE EXTRA KOSTEN  
Compostvat * € 25,- 
Levering container op eigen verzoek € 25,- per container
Wisseling van volume container op eigen verzoek € 25,- per container
Levering/wisseling van volume container binnen 6 maanden na verhuizing gratis
Huur per jaar vanaf 2e restafvalcontainer -
Huur per jaar vanaf 3e GFT-container -
   

* Compostvat alleen verkrijgbaar tegen contante gepaste betaling. 
  Afhaaladres: Zoerbeemden 7 te Eijsden, ma-vrij 8.00 - 12.00 en 12.30 - 16.00 uur.

AANVRAAG AFVALSTOFFENHEFFING

Wanneer een woning officieel onbewoond is, wordt er geen afvalstoffenheffing voor betaald. Hierdoor vervalt onze dienstverlening zoals het ledigen van containers of toegang tot het milieupark. Wilt u toch gebruik maken van onze diensten, bijvoorbeeld omdat u wel al aan het verbouwen bent in de woning? U kunt dan zelf een aanvraag doen voor het betalen van de afvalstoffenheffing. Dit kan via het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.

KWIJTSCHELDING 
Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, de grote gezinnen regeling of een andere regeling, kunt u contact opnemen met BsGW. BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. 

AFREKENING
Heeft u vragen over de afrekening van uw afvalstoffenheffing? Neem dan contact op met BsGW.