Beleid Beekdaelen

De veranderingen voor 2021

 
2x gratis brengen grofvuil naar het milieupark
Met ingang van 1 januari 2021 kunnen de inwoners van Beekdaelen 2x per jaar gratis grofvuil naar het milieupark brengen (max. 5 m3 per bezoek).

Invoering BEST-tas Schinnen
Ook in de deelgemeente Schinnen wordt de BEST-tas vanaf 2021 opgehaald aan huis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2020

 
PMD-rollen afhalen zonder bon
Met ingang van 1 januari 2020 zijn PMD-zakken in alle Rd4-gemeenten vrij verkrijgbaar bij deelnemende winkels. Dat betekent dat u, óók in de gemeenten waar eerder nog bonnen nodig waren of waar zakken aan huis werden bezorgd, PMD-zakken gratis kunt afhalen zonder bonnen.
Kijk voor een lijst van deelnemende winkels in uw gemeente op www.rd4.nl/PMDzakken

Afvalkalender digitaal
Met ingang van 2020 wordt de afvalkalender niet meer per post naar alle huishoudens verstuurd. De nieuwe inzameldagen staan vanaf 1 december 2019 voor u klaar op www.rd4.nl en in de Milieu App.

Toegang tot meerdere milieuparken
Vanwege de gemeentelijke herindeling van Onderbanken, Nuth en Schinnen tot Beekdaelen kunt u vanaf 1 januari 2020 naast de Rd4-milieuparken, de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en Valkenburg ook gebruik maken van het milieupark in Schinnen.

Ondergrondse systemen voor restafval in Schinnen
In Schinnen zijn ondergrondse systemen voor restafval geplaatst. Als u liever zelf wil bepalen wanneer u uw restafval aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om uw milieupas te activeren voor toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer naar keuze. U betaalt dan voor elke aanbieding een vast tarief. De restafvalcontainer kunt u houden of inleveren. Zie www.rd4.nl/activeren voor meer informatie. 

40 liter bins voor restafval en gft
Het inzamelmiddel 40 liter bin gaat vervallen. Inwoners die hiervan gebruik maken krijgen andere opties aangeboden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De onderstaande veranderingen betreffen alleen de deelgemeenten Nuth en Onderbanken van voor de fusie tot Beekdaelen:

De veranderingen voor 2019

 
Restafval aanbieden wanneer het u uitkomt
De restafvalcontainers worden in uw gemeente 1 keer per 4 weken huis aan huis geleegd. Als u liever zelf wil bepalen wanneer u uw restafval aanbiedt, kunt u ervoor kiezen om uw milieupas te activeren voor toegang tot een ondergrondse restafvalcontainer naar keuze. U betaalt dan voor elke aanbieding een vast tarief. De restafvalcontainer kunt u houden of inleveren. Zie www.rd4.nl/activeren voor meer informatie.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2018


Nieuwe kalender
De afvalwijzer bevat vanaf komend jaar geen afvalpas meer vanwege de komst van de milieupas en is daarnaast een stuk compacter van opzet. Uit papier- en kostenbesparing sturen wij u niet meer alle afvalinformatie uitgebreid toe. Voor de informatie over het aanbieden van afval zoals openingstijden, aanbiedregels en tarieven verwijzen wij u naar www.rd4.nl en de Milieu App. 

Milieupas vervangt afvalpas
In december 2017 ontvangen alle inwoners van het Rd4-gebied een milieupas. De milieupas gaat de huidige afvalpas vervangen voor de bezoeken aan de milieuparken. Daarnaast vervangt de milieupas ook de toegangspas voor ondergrondse restafvalcontainers, maar alleen bij huishoudens die voor het aanbieden van restafval al gebruik maken van ondergrondse containers. De milieupas kent geen einddatum en wordt dus niet meer zoals u gewend bent (bij de Rd4-afvalpas) jaarlijks verstrekt.

Toegang tot meer milieuparken
Vanwege een samenwerking tussen Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenschappelijke regeling Geul en Maas (Maastricht, Valkenburg en Meerssen) kunt u in 2018 naast de Rd4-milieuparken ook gebruikmaken van de milieuparken in Maastricht (m.u.v. Het Rondeel) en in Valkenburg. Wanneer u een milieupark van de GR Geul en Maas bezoekt gelden voor het aanbieden van afval altijd de tarieven van uw eigen gemeente. 

GFT-inzameling bij hoogbouw
Vanaf komend jaar kunnen inwoners die voor het aanbieden van restafval gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer ook hun GFT-afval gratis aanbieden. Zij ontvangen een draagbare gft-emmer voor het verzamelen en aanbieden van GFT-afval. De 20-liter emmertjes worden wekelijks huis-aan-huis geledigd. 

Restafvalinzameling naar eens per 4 weken 
Doordat we afval beter zijn gaan scheiden is de hoeveelheid restafval gehalveerd. Dat is een gunstige ontwikkeling want restafval wordt verbrand en daarmee gaan alle grondstoffen verloren. Een logische vervolgstap is het verlagen van de inzamelfrequentie van restafval van 1x per 2 weken naar 1x per 4 weken, waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Alle inwoners zijn hierover geïnformeerd, de gratis containerruilperiode loopt t/m 31 december 2018 en er is (voor de adressen die het betreft) een aangepaste afvalkalender gestuurd.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De veranderingen voor 2017

PMD-inzameling van vier naar twee weken
Nu we zijn gewend aan het scheiden van PMD-verpakkingen (lege verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons) en we steeds meer zakken met PMD-verpakkingen aanbieden, merken we dat het thuis lastiger wordt om de PMD-zakken een maand lang op te slaan. In overleg met uw gemeente is daarom besloten om de PMD-verpakkingen met ingang van 1 januari 2017 elke twee weken aan huis op te halen (voorheen één keer per vier weken).

Tarieven milieuparken
Het aanbieden van restafval en grofvuil wordt ontmoedigd. Een aantal tarieven op de milieuparken zullen met ingang van 1 januari 2017 gewijzigd worden om hergebruik en recycling (en behoud van grondstoffen) zoveel mogelijk te stimuleren.

De bezoekersregeling waarbij u een aantal keer per jaar gratis grofvuil, hout of vlakglas kon inleveren komt te vervallen. De afvalstromen die bijzonder geschikt zijn voor hergebruik of recycling kunnen gratis worden aangeboden. Voor ongescheiden afvalstromen zoals grofvuil en restafval daarentegen gaan de tarieven omhoog.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De voorgaande jaren...

In 2014 is in de gemeente Nuth het nieuwe beleid geïntroduceerd waarbij ​het verder scheiden van afval nog meer wordt gestimuleerd. Onder de titel "Uw afval krijgt een betere toekomst" zal de gemeente de komende jaren steeds meer aandacht vragen voor het scheiden van (rest)afval en de nadruk leggen op het behoud van kostbare grondstoffen. Voor aansluitingen die geen gebruik maken van een minicontainer maar zijn aangesloten op een ondergrondse container of speciale Rd4-huisvuilzakken veranderde het restafvaltarief niet. Dit vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om het restafval en gft-afval te scheiden. 

De veranderingen voor 2016 betroffen:
- Plastic, Metaal en Drankkarton verpakkingen samen in de PMD-zak.
- PMD-verpakkingen inzameling niet meer 1x per maand, maar 1x per 4 weken.

De veranderingen voor 2015 betroffen:
- Gratis ledigen minicontainers GFT-afval.
- Vaker inzameling Plastic Heroes bij hoogbouw. ​