Afvalstoffenheffing

De tarieven voor afvalstoffen in Beekdaelen zijn in 2020 geharmoniseerd.
De dienstverlening in Nuth en Onderbanken verloopt via Rd4.
De dienstverlening in Schinnen verloopt niet via Rd4, maar via RWM.  

Tarieven

Vast tarief 2020
Per huishouden € 200,-    
   
Variabel tarief* 2020
Lediging 40 liter citybin voor restafval € 1,60
Lediging 140 liter restafvalcontainer € 6,45
Lediging 240 liter restafvalcontainer € 8,75
Aanbieding ondergrondse container, trommel van 60 liter        € 1,60
Aanbieding ondergrondse container, trommel van 30 liter € 0,80
Gekenmerkte huisvuilzak € 1,60
   
Lediging 20 liter GFT-afvalcontainer GRATIS  
Aanbieding ondergrondse GFT-container, trommel van 30 liter GRATIS
Lediging 140 liter GFT-afvalcontainer GRATIS
Lediging 240 liter GFT-afvalcontainer GRATIS


*Let op: elke keer dat de container wordt opgepakt wordt het ledigings- /oppaktarief berekend, óók als er afval in de container achterblijft. Wij adviseren u om het afval eventueel met een schep los te steken alvorens u de container aanbiedt.

Voor het in bezit hebben van(af) een tweede restafvalcontainer betaalt u € 10,- huur per container per jaar.
Voor het in bezit hebben van(af) een derde GFT-container betaalt u € 10,- huur per container per jaar (2 GFT-containers zijn gratis).

Levering container € 25,- (per container)
Wisselen container € 25,- (per container)

Bij verhuizing: nieuwe bewoners kunnen binnen 6 maanden na verhuizing eenmaal kosteloos van containervolume wisselen.

Aanvraag afvalstoffenheffing
Woning een tijdlang onbewoond, maar u wilt wel gebruik maken van de Rd4-diensten (bijvoorbeeld gedurende een langdurige verbouwing)? Dat kan alleen als u afvalstoffenheffing gaat betalen.
Ga naar het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.

Tegemoetkoming afvalstoffenheffing bij medisch afval of kwijtschelding
BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van gemeentelijke belastingen van de Limburgse gemeenten. Indien u wilt weten of u in aanmerking komt voor kwijtschelding of een andere regeling, kunt u zich wenden tot BsGW.

Heeft u vragen over uw afrekening
Neem contact op met BsGW.