Winterregeling

Winterregeling

U kunt van ons verwachten dat wij in geval van vorst, gladheid of sneeuw ons uiterste best doen om de dienstverlening voort te zetten. Wij zijn ons bewust van de ongemakken die het niet inzamelen van afval met zich meebrengt. Er zijn echter situaties waarbij het inzamelen van afval uit veiligheidsoverwegingen niet meer verantwoord is. De chauffeur maakt tijdens de route (ter plaatse) een inschatting of de veiligheid van zichzelf, collega’s en medeweggebruikers gegarandeerd kan worden. Bij extreme weersomstandigheden kan zelfs besloten worden de gehele Rd4-inzameling stop te zetten. 

Wij hanteren dan de volgende richtlijnen:


Restafval
Wanneer uw restafvalcontainer niet is geledigd vanwege (plaatselijke) gladheid, kunt u contact opnemen met het Rd4-servicepunt. Maakt u gebruik van een ondergrondse container en is deze vol? Wacht met het aanbieden van uw afval totdat de weerssituatie is verbeterd en de ondergrondse container weer kan worden leeggemaakt. Zet uw afval in elk geval niet naast de container. U riskeert hiermee een boete. Als u gebruik maakt van gekenmerkte Rd4 huisvuilzakken voor restafval en de zakken zijn niet opgehaald, haalt u uw zak dan weer naar binnen en wacht met aanbieden tot de volgende inzameldag zoals aangegeven op uw Rd4-afvalkalender. 

GFT-afval
Bij aanhoudende vorst overdag kan besloten worden om de gehele inzameling van gft-afval te staken. Door de lage temperaturen vriest het gft-afval vast in de container waardoor de containers niet meer geledigd kunnen worden. Zodra de temperaturen weer boven nul komen wordt de gft-inzameling weer hervat en kunt u de container aanbieden op de volgende inzameldag zoals aangegeven op uw Rd4-afvalkalender. Wanneer uw gft-container door gladheid in de straat niet is geledigd verzoeken wij u de container naar binnen te halen en deze opnieuw aan te bieden op de volgende gft-inzameldag zoals aangegeven op uw Rd4-afvalkalender. Dit geldt ook wanneer de gft-container niet volledig is geledigd vanwege vastgevroren gft-afval.

PMD-afval
Wanneer het PMD-afval niet is opgehaald vanwege gladheid verzoeken wij om contact op te nemen met het Rd4-servicepunt. 

Papierafval
Wanneer het papierafval niet is opgehaald vanwege gladheid verzoeken wij om contact op te nemen met het Rd4-servicepunt.

Wat kunt u zelf doen?

  1. Tijdens het optillen van de container wordt de lediging geregistreerd, ook wanneer de container niet volledig is geledigd. Zorg er daarom altijd voor dat het afval los zit wanneer deze geledigd wordt. U kunt het afval bijvoorbeeld met een schep lossteken voordat uw de container buiten plaatst.
  2. Laat uw afval tot 19.00 uur ’s avonds buiten staan. Het kan zijn dat vertraging in de route is ontstaan en dat de Rd4-wagen nog onderweg is. Haal het na 19.00 uur weer naar binnen.
  3. Volg ons op Facebook. Hier plaatsen wij actuele berichten met de laatste stand van zaken.