Milieupas

Geldigheid milieupas

De milieupas blijft geldig. Alleen bij een adresmutatie (verhuizing en of naamswijziging) of verlies van de pas sturen wij een nieuwe pas . Er is geen jaarlijkse verstrekking van de milieupas.

Toegang milieuparken met milieupas

Ook een huisgenoot of familielid mag met uw milieupas naar het milieupark, zolang het aangeboden afval maar van uw adres afkomstig is. Het is niet  nodig om iemand hiervoor te machtigen. Op het milieupark kan dan gevraagd worden een formulier 'Herkomst afvalstromen' in te vullen. Op basis van de informatie op dit formulier worden steekproefsgewijs controles uitgevoerd. 

De digitale milieupas op uw Milieu App werkt ook als toegangspas bij de milieuparken. 

Gebruik ondergrondse containers met milieupas

Bij adressen die voor het aanbieden van rest- en/of GFT-afval gebruik maken van een ondergrondse container, is de milieupas geactiveerd voor het openenen van de container. Door de milieupas voor de lezer op de container te houden, kan de trommel worden geopend. 
Ook adressen die een restafvalcontainer aan huis hebben, kunnen hun pasje aan een ondergronds systeem koppelen. Zo zijn ze flexibeler in het afvoeren van hun restafval, of kunnen ze beter de periode van inzameling overbruggen.

Wilt u graag de milieupas activeren voor een ondergrondse restafvalcontainer?

Formulier Milieupas activeren voor ondergrondse restafvalcontainer

De ondergrondse container werkt niet op de digitale toegangspas uit de Milieu App.


Milieupas kwijt of defect?

Bij verlies, diefstal of defect van de milieupas kunt u gratis een nieuwe pas aanvragen. De oude pas wordt dan automatisch geblokkeerd. Het is daarom niet mogelijk om meerdere milieupassen in gebruik te hebben voor één adres. 

Let op: boor geen gaatje in uw milieupas, er zit een lus in met chip, de pas kan bij doorboring defect raken.

Formulier aanvraag nieuwe milieupas ivm verlies, diefstal of defect 

 
Verhuizing

Het is niet nodig om een verhuizing bij Rd4 te melden. Wanneer u de verhuizing aan de gemeente doorgeeft, ontvangen wij hiervan automatisch een melding. Zodra uw gegevens bij ons bekend zijn sturen wij u een milieupas toe. Hiermee kunt u inloggen in de Milieu App en krijgt u toegang tot de milieuparken. 


Gebruik milieupas na overlijden

Indien door overlijden een woning leeg komt te staan, wordt door de BsGW bij dit adres geen afvalstoffenheffing meer in rekening gebracht. Het gevolg hiervan is dat Rd4 voor dit adres geen diensten meer mag verrichten. De milieupas wordt geblokkeerd en afval van dit adres kan niet meer worden afgevoerd naar de milieuparken, er kan ook niet meer worden gestort op een ondergronds restafvalsysteem. Met een akte van overlijden én de (geblokkeerde) milieupas van de overleden persoon, kunt u toch afval brengen naar het milieupark. Dit kan tot maximaal 3 maanden na overlijden. De regels en tarieven voor het milieupark blijven van kracht. Wanneer afval wordt aangeleverd waar een tarief voor geldt, dient ter plekke te worden betaald.

Het aan huis laten ophalen van grofvuil kan tot een maand na overlijden. Ook hierbij blijven de regels en tarieven van kracht die van toepassing zijn op het ophalen van grofvuil.  

Ook kringloopspullen kunnen na overlijden aan huis worden opgehaald.


Gebruik milieupas bij leegstand woning

Wanneer een woning officieel onbewoond is, wordt er geen afvalstoffenheffing voor betaald. Hierdoor vervalt onze dienstverlening zoals het ledigen van containers of toegang tot het milieupark. Wilt u toch gebruik maken van onze diensten, bijvoorbeeld omdat u wel al aan het verbouwen bent in de woning? U kunt dan zelf een aanvraag doen voor het betalen van de afvalstoffenheffing. Dit kan via het Formulier aanvraag afvalstoffenheffing.