Ondergrondse containers met pasje

Bij hoogbouw en/of etagewoningen wordt veelal gebruik gemaakt van ondergrondse verzamelcontainers om het restafval in te deponeren.

Toegangspas / milieupas
Deze containers zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de bewoners van de nabijgelegen hoogbouw en/of etagewoningen. De huishoudens die zijn aangesloten op de verzamelcontainer zijn hebben een aan het systeem gekoppelde milieupas. Afvalstoffenheffing wordt gebaseerd op het aantal keer dat u gebruik maakt van de ondergrondse afvalcontainers. De vuilniszakken worden dus NIET gewogen. De registratie van het aantal keer aanbieden gebeurt door middel van de chip in uw toegangspas voor het inzamelsysteem bij (geheel) openen klep van de container. Op basis van de geregistreerde gegevens wordt de eindafrekening berekend.

Ondergrondse verzamelcontainers voor GFT-afval
In de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, en Vaals zijn er speciale verzamelsystemen voor GFT-afval. Deze kunnen worden geopend met de gekoppelde milieupas. De containers hebben een kleinere opening dan de verzamelcontainers voor restafval en zijn aan de volgende logo's te herkennen:

alleen-gft-afval.jpg logo-gft-OG.png


AANBIEDREGELS

Verhuizing 
Nieuwe bewoners krijgen een nieuwe milieupas, de oude pas wordt ongeldig.

Verlies/diefstal/beschadiging
Als u de toegangspas bent kwijtgeraakt dient u dit direct te melden bij het Rd4-servicepunt zodat de pas kan worden geblokkeerd (045 - 543 71 00). Vervanging van de pas is gratis.

Klik op de kaart om locaties van de ondergrondse containers te vinden.
afbeelding_mijn_Rd4_containerlocaties.png
Storing
Als u om de een of andere reden uw afval niet in de container kwijt kunt bel dan meteen met het Rd4-servicepunt via (045) 543 71 00. Zet in geen geval afval naast de container! Dit geeft overlast aan omwonenden (denk aan beesten en ongedierte). Bovendien riskeert u een geldboete.

Het is verboden om los afval naast de verzamelcontainers te plaatsen. Gebruik de container uitsluitend tussen 08:00 en 21:00 uur om (geluids)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken.

Aanbieden PMD-zakken bij ondergrondse systemen
Wij verzoeken de mensen om de PMD-zakken alleen op de aanbieddag of de avond hieraan voorafgaand buiten te leggen, op de manier zoals onderstaand afgebeeld.

Handleiding:

Klik op de afbeelding om te vergroten.

gebruiksaanwijzing_OG.png