Pas op met nat afval

Pas op met nat afval

Een minicontainer mag maximaal 80 kg wegen wanneer deze met afval gevuld is. Met name nat afval (gras, grond, etensresten) heeft een hoog soortelijk gewicht en kan wel eens voor problemen zorgen. Theoretisch zou een 140 liter container 140 kg of meer kunnen wegen.

Het gewicht van een 240 liter GFT-container kan zelfs oplopen tot meer dan 200 kg.
De 240 liter GFT-container is met name bedoeld voor het afvoeren van snoeiafval in combinatie met keukenafval. Men heeft dan meer volume ter beschikking en het gebruiksgemak is groter. Tevens zal, gezien het soortelijk gewicht van snoeiafval, de 80 kg op deze manier vrijwel nooit gehaald worden.

Container te vol: wat nu?

Indien u aan het einde van de inzameldag geconfronteerd wordt met een volle container die niet is geledigd omdat deze te zwaar was, kunt u deze bij de eerstvolgende inzamelronde (datum is te vinden op uw afvalwijzer) opnieuw aanbieden. U dient dan wel zelf een hoeveelheid afval uit de container te verwijderen (tijdelijk overhevelen in afvalzakken en deze pas in de container doen zodra deze is geledigd, bij gft uiteraard zonder de afvalzakken).