Informatiekaarten

Kaarten
Om u te informeren omtrent het juist aanbieden van de containers (of dozen papier) maken wij gebruik van het grijze/blauwe/groene* kaartensysteem. U kunt een informatiekaart krijgen wanneer u bijvoorbeeld de verkeerde container heeft aangeboden (bijvoorbeeld omdat de deksel te ver open staat) of omdat de container te zwaar beladen was of omdat er vervuiling in uw gft-afval is geconstateerd. Op de kaart staat aangegeven waarom u de informatiekaart heeft gekregen. 

Aanbiedregels:

Restafval en gft-afval

 • Uiterlijk om 07.00 uur de container aan de straat zetten.
 • De containerdeksel moet gesloten zijn.
 • Plaats niet achter/te dicht bij een obstakel (denk aan geparkeerde auto's).
 • Houd min. 50 cm afstand van andere containers.
 • Stamp het afval niet aan om klemzitten van afval te voorkomen. De gevolgen van een onvolledige lediging zijn voor de gebruiker.
 • Het max. toegestane gewicht van de container is 80 kg.
 • Bij onjuist aanbieden wordt de container niet geledigd.

Oud papier en karton

 • Aanbieden in de papiercontainer of in dozen of bundels (géén plastic tassen!) van max. 12 kg.
 • Geen plastic, piepschuim, melk- of sappakken.
 • Geen nat of vies papier/karton. 

Snoeiafval

 • Aanmelden: minimaal 2 werkdagen (ma t/m vrij) vóór de geplande inzameldatum aanmelden via Mijn Rd4 (www.rd4.nl) of het Rd4-servicepunt. Indien de route volgeboekt is, kan een andere dag worden aangeboden.
 • Uiterlijk om 07.00 uur het snoeiafval zichtbaar aan de straat leggen.
 • Het snoeiafval mag maximaal 3 m3 zijn.
 • Stevig bundelen, niet aanbieden in zakken of dozen.
 • Bundels max. 25 kg, niet langer dan 150 cm.
 • Géén hout dikker dan 10 cm.
 • Géén stammen, stronken en wortels. 

PMD-afval (lege verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons)

 • Uiterlijk om 08.00 uur aanbieden in Plastic Herces/ PMD-zakken.
 • De inhoud moet goed zichtbaar zijn (geen afval in andere tassen).
 • Bind de zakken eventueel aan elkaar vast tegen het wegwaaien en vul ze zo vol mogelijk.
 • Géén piepschuim (dit is restafval!). 
 • Voor informatie over wat wel of niet in de zak mag zie pag. 2.
 • Heroes/PMD-zakken kunt u gratis afhalen bij deelnemende winkels. Kijk hier voor een overzicht van deze winkels.