Minicontainers

De gemeente bepaalt voor elke woning welk type inzamelmiddel gebruikt dient te worden voor het aanbieden van afval. Er zijn diverse soorten inzamelmiddelen, zoals minicontainers en ondergrondse containers. 

Ruilen 
Wilt u graag ruilen naar een grotere of kleine container? Of een extra container aanvragen?
Dat kan via het formulier ruilen, aanvragen of inleveren van containers. 

Ledigen
Op de afvalkalender kunt u zien wanneer u de minicontainer(s) kunt aanbieden voor een lediging. In sommige gevallen worden er kosten berekend voor het ledigen van uw container. De registratie van de ledigingen vindt plaats via een chip in de container. Omdat deze registratie plaatsvindt bij het oppakken van de container, maakt het voor het tarief niets uit of u de container vol of halfvol aanbiedt. Biedt de container daarom bij voorkeur zo vol mogelijk aan. 

Stalling containers
De containers moeten op eigen terrein gestald worden, in voor- of achtertuin, of in een stal, garage of kelder. Ze mogen niet in de openbare ruimte of op de stoep staan. De containers moeten aan het eind van de ledigingsdag weer 'binnen' gehaald worden.

Geklemd afval
Om te voorkomen dat er afval achterblijft in de container na een lediging, adviseren wij om het afval niet aan te duwen. Als het afval loszit doet de zwaartekracht zijn werk en valt het afval vanzelf uit de container. Ook in de winter tijdens (nacht)vorst kan afval vastklemmen. U kunt het afval eventueel zelf met een schep losmaken voordat u de container aanbiedt. Lees ook onze tips bij vorst.
Let op: wanneer afval achterblijft in de container waar een ledigingstarief voor geldt, wordt toch de volledige 'tik' berekend. 

Aanbiedregels
Voor het aanbieden van containers gelden een aantal regels. Bij het niet naleven hiervan bestaat de kans dat de container niet wordt geledigd. Klik hier voor een overzicht van de aanbiedregels.

Biozakjes
Het gebruik van kleine biozakjes in het GFT-afval is toegestaan. U kunt biozakjes herkennen aan het kiemplant logo. Biozakjes zijn te koop bij diverse supermarkten en discounters, of via http://www.afvalindekeuken.nl te bestellen. Gebruik zeker géén gewone plastic zakjes, deze vervuilen het GFT-afval en zijn daarom verboden.
Het gebruik van grote biozakken is niet toegestaan vanwege de problemen die ze geven bij het ledigen van de container. Kiemplantlogo.png 

Snel naar: