Minicontainers

Minicontainers
De gemeente bepaalt welk inzamelmiddel het meest geschikt is voor uw woning. Er zijn diverse soorten inzamelmiddelen, waarvan minicontainers de meest gebruikte. Alle minicontainers zijn voorzien van een chip waarmee het aantal ledigingen wordt geregistreerd. U dient de container voor 7.00 uur 's ochtends aan te bieden.

Inhoud
Er wordt gebruikt gemaakt van 20 liter, 40 liter, 140 liter en 240 liter containers voor de inzameling van GFT- papier- en restafval, in de afvalstoffenheffing van uw gemeente kunt u zien welke containers er in uw gemeente worden gebruikt.

Oppaktarief
Als een tarief van toepassing is (zie hiervoor www.rd4.nl/afvalstoffenheffing) wordt elke keer dat u de container aanbiedt het tarief (een 'tik') berekend. Omdat registratie van de 'tik' plaatsvindt bij het oppakken van de container, maakt het voor het tarief niets uit of u de container vol of halfvol aanbiedt. Ook wanneer een deel van het afval in de container achterblijft na de lediging (bijvoorbeeld omdat er afval geklemd of vastgevroren zit) wordt de volledige 'tik' berekend. Het is in dat geval ook niet mogelijk om de container nóg een keer zonder kosten te laten ledigen. 

Wij adviseren u daarom om het afval niet aan te duwen, om te voorkomen dat het afval er niet goed uit kan vallen tijdens het ledigen. Als het afval loszit doet de zwaartekracht zijn werk en valt het afval vanzelf uit de container. U kunt het afval eventueel zelf met een schep losmaken voordat u de container aanbiedt. Lees ook onze tips bij vorst. 

Ruilen minicontainers
Aan het ruilen of het aanvragen van een extra container zijn kosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro voor betaling. Pas na ontvangst van uw betaling wordt de door u aangevraagde ruiling of levering uitgevoerd op een vooraf afgesproken dag.

Let op: als de container die geruild moet worden niet op de met u afgesproken dag buiten staat, komt de ruiling te vervallen. Wanneer u de container alsnog wil ruilen, dient u een nieuwe afspraak in te plannen. Hiervoor worden weer opnieuw kosten in rekening gebracht. 

NAAR HET RUILFORMULIER of bel naar ons servicepunt op 045 - 543 71 00.

AANBIEDREGELS

Biologische GFT-zakken / composteerbare GFT-zakken / biozakken

Het gebruik van grote composteerbare zakken in de GFT-container is niet toegestaan (formaat van minicontainer). Bij de inzameling geven deze zakken problemen tijdens het ledigen van de container. De inzamelwagen pakt de container op aan de rand en wanneer er een zak omheen zit gespannen valt deze niet in de wagen maar blijft half open aan de hefarm hangen. Het gevolg is dat het afval op straat valt. Gewone plastic zakjes leveren bij de acceptatie en verwerking problemen op omdat deze het GFT-vervuilen. Hierdoor zou een GFT-vracht afgekeurd kunnen worden door de verwerker. Composteerbaar plastic zakjes (te herkennen aan onderstaande logo's) zijn toegestaan. Gebruik van een krant om het natte GFT-keukenafval in te wikkelen is ook een optie.

biozakjes_2_logo-s.png
Biozakjes zijn te koop bij alle supermarkten en discounters, of te bestellen op http://www.afvalindekeuken.nl/
Verder kunt u zakjes van 30 liter kopen bij de Rd4-kringloopwinkels en de Rd4-milieuparken (m.u.v. Rijckholt), deze zakjes passen in de 20-liter citybins. De zakjes kosten € 1,- per rol van 10 stuks.

Meer informatie over: