Illegaal inzamelen BEST-tas

​Illegaal inzamelen BEST-tas
Grondstoffen worden wereldwijd schaarser en duurder, daardoor wordt de handel in gebruikte spullen lucratiever. Rd4 moet constateren dat er steeds vaker wantoestanden worden geconstateerd en wil u hierop attenderen en uw hulp vragen.
Helaas zien enkele mensen vooral eigen gewin in de BEST-tas. BEST-tassen worden door anderen meegenomen of er wordt in de BEST-tassen gegraaid, nog voordat Rd4 de kans krijgt om ze in te zamelen.
Buiten het feit dat dit natuurlijk erg brutaal en zelfs strafbaar is, is het erg zuur voor de mensen die de BEST-tas aanbieden met de gedachte de spullen op een verantwoorde manier te laten recyclen of hergebruiken. De opbrengsten van deze BEST-tassen gaan in deze gevallen direct in eigen zak van de overtreders en de spullen die voor recycling in aanmerking komen worden wellicht weer ergens gedumpt.
De door Rd4 ingezamelde kleine elektrische apparaten gaan via Wecycle naar gespecialiseerde recyclingbedrijven. De boeken, het speelgoed en het textiel krijgen via de Rd4-kringloopwinkels kans op een tweede leven. Met deze opbrengsten kunnen we de kosten voor afval zo laag mogelijk houden voor alle burgers. Het is dus in ieders belang dat de spullen naar Rd4 gaan en niet naar mensen die alleen voor eigen gewin inzamelen.
Reinigingsdiensten Rd4 en de gemeenten hebben samen besloten om intensiever te controleren in gebieden waar de BEST-tas wordt ingezameld. Er wordt streng gehandhaafd en overtreders riskeren een flinke boete.

Oproep
Rd4 vraagt ook om uw hulp. Ziet u iets verdachts noteer dan direct het kenteken en maak bij voorkeur (zo onopvallend mogelijk) een foto. Belt u in ieder geval direct met het Rd4-servicepunt via (045) 543 71 00. Op deze manier hopen we snel een einde te maken aan het misbruik van de BEST-tas.
Wij rekenen op u, zodat wij afval een toekomst kunnen geven.​​​