Glascontainers

Glascontainers:

Er zijn speciale containers voor glas (wit & gekleurd). U kunt dit gratis aanbieden in deze openbare straatcontainers. De​ straatcontainers zijn geplaatst op centrale plaatsen in de regio. 

Klik op de kaart om locaties van de ondergrondse containers te vinden.
afbeelding_mijn_Rd4_containerlocaties.png
Plaats geen los afval naast de verzamelcontainers om vervuiling en zwerfvuil te voorkomen.
Gebruik de container uitsluitend tussen 08:00 en 21:00 uur om (geluids)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.

AANBIEDREGELS

Aanbieden PMD-zakken bij ondergrondse systemen

Wij verzoeken de mensen om de PMD-zakken alleen op de aanbieddag of de avond hieraan voorafgaand buiten te leggen, op de manier zoals onderstaand afgebeeld.