Glascontainers

Glascontainers:

Er zijn speciale containers voor verpakkingsglas wit & gekleurd (denk hierbij aan flessen waar drank in heeft gezeten. Of potjes van groenten). U kunt dit gratis aanbieden in deze openbare straatcontainers. Drinkglazen, vazen, ruiten mogen niet in de glasbak. Als steltregel kunt u aanhouden: Als het glazen voorwerp niet door het gat van de bak past, hoort het er ook niet in. De​ straatcontainers zijn geplaatst op centrale plaatsen in de regio. 

Klik op de kaart om locaties van de ondergrondse containers te vinden.
afbeelding_mijn_Rd4_containerlocaties.png
Plaats geen los afval naast de verzamelcontainers om vervuiling en zwerfvuil te voorkomen.
Gebruik de container uitsluitend tussen 08:00 en 21:00 uur om (geluids)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.

AANBIEDREGELS

Aanbieden PMD-zakken bij ondergrondse systemen

Wij verzoeken de mensen om de PMD-zakken alleen op de aanbieddag of de avond hieraan voorafgaand buiten te leggen, op de manier zoals onderstaand afgebeeld.