Glas- en textielcontainers

Glas- en textielcontainers
​​​​​​​Er zijn speciale containers voor verpakkingsglas wit & gekleurd (denk hierbij aan flessen waar drank in heeft gezeten. Of potjes van groenten) en textiel. U kunt dit gratis aanbieden in deze openbare straatcontainers. De​ straatcontainers zijn geplaatst op centrale plaatsen in de regio. 

Klik op de kaart om locaties van de ondergrondse containers te vinden.
afbeelding_mijn_Rd4_containerlocaties.png
Plaats geen los afval naast de verzamelcontainers om vervuiling en zwerfvuil te voorkomen.

AANBIEDREGELS

Gebruik de container uitsluitend tussen 07:00 en 20​​:00 uur om (geluids)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.


Aanbieden PMD-zakken bij ondergrondse systemen
Wij verzoeken de mensen om de PMD-zakken alleen op de aanbieddag of de avond hieraan voorafgaand buiten te leggen, op de manier zoals onderstaand afgebeeld.