Glascontainers

Glas- papier- en textielcontainers:
Er zijn speciale containers voor verpakkingsglas wit & gekleurd (denk hierbij aan flessen waar drank in heeft gezeten. Of potjes van groenten), textiel, oud papier en karton. U kunt dit gratis aanbieden in deze openbare straatcontainers. De straatcontainers zijn geplaatst op centrale plaatsen in de regio.

Klik op de kaart om locaties van de ondergrondse containers te vinden.
afbeelding_mijn_Rd4_containerlocaties.png
Plaats geen los afval naast de verzamelcontainers om vervuiling en zwerfvuil te voorkomen.Gebruik de container uitsluitend tussen 08:00 en 21:00 uur om (geluids)overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanbiedregels voor glas-, papier-, en textielcontainers
-Plaats niets op of naast de containers. U kunt een proces-verbaal krijgen
-Als de container vol is of een storing heeft neem uw afval mee naar huis en meld dit bij Rd4
-Denk aan de risico's voor voetgangers, fietsers en rolstoelgebruikers en ruim eventuele glasscherven direct op
-Het is niet toegestaan afval afkomstig van bedrijven in de containers te werpen
-Textiel altijd aanbieden in gesloten plastic zakken. Bind schoenen per paar aan elkaar vast
-Werp geen zwaar vervuild of nat textiel in de containers
-Bij klachten of problemen neem contact op met het Rd4-servicepunt


Benieuwd wat er met uw glas gebeurd na inzameling? Bekijk het op onderstaand filmpje: 
Aanbieden PMD-zakken bij ondergrondse systemen
Het is niet toegestaan om PMD-zakken aan de ondegrondse containers te hangen of deze er direct naast te plaatsen. Dit hindert de chauffeur die de ondergrondse container komt ledigen.  Wij verzoeken u om de PMD-zakken niet eerder dan de avond voorafgaande aan de inzameldag buiten te leggen, op de manier zoals onderstaand afgebeeld.