Aanbiedregels afval

 logo_restafval.png  logo_gft.png

Containers restafval & GFT-afval
-Containers uiterlijk om 7.00 uur de container aan de straat zetten
-Citybins voor GFT-afval uiterlijk om 8.00 uur op de verzamelplek zetten
-De containerdeksel moet gesloten zijn
-Plaats niet achter/te dicht bij een obstakel (denk aan geparkeerde auto's)
-Houd minimaal 50 cm afstand van andere containers
-Stamp het afval niet aan om klemzitten van afval te voorkomen. De gevolgen voor een onvolledige lediging zijn voor de gebruiker
-Het maximaal toegestane gewicht van de container is 80 kilo
-Bij onjuist aanbieden wordt de container niet geledigd
-Het gebruik van grote composteerbare zakken in de GFT-container is niet toegestaan (formaat van minicontainer).
-Kleine biozakken mogen wel in de GFT-container.
-Wat mag er wel en niet bij het GFT-afval?

logo_restafval.png logo_gft.png

Restafval & GFT-afval ondergronds verzamelsysteem
-Plaats niets op of naast de ondergrondse containers. U kunt een proces-verbaal krijgen
-Als de container vol is of een storing heeft neem uw afval dan mee naar huis en meld dit bij Rd4
-Verpak restafval altijd in een gesloten zak om stankoverlast te voorkomen
-Gebruik bio-zakjes (met keurmerk) voor uw gft-afval, of wikkel het afval in een krant
-Maak de zak niet te vol anders past hij niet in de container of raakt de container verstopt

logo_restafval.pngRestafval in blauwe gekenmerkte zak
-Per huisvuilzak mag u maximaal 8 kilo afval aanbieden
-In de huisvuilzak mogen géén scherpe voorwerpen of glas worden aangeboden
-Huisvuilzakken mogen niet gescheurd zijn
-I.v.m. mogelijk aanvreten door dieren of ongedierte dient u de vuilniszakken pas op de aanbieddag om uiterlijk 7.00 uur buiten te zetten

logo_PMD.pngPMD-verpakkingen
-Lege verpakkingen van plastic, metaal en drankkartons
-Uiterlijk om 8.00 uur aanbieden in PMD-zakken
-De inhoud moet goed zichtbaar zijn (geen afval in ondoorzichtige zakken)
-Bind de zakken eventueel aan elkaar vast tegen het wegwaaien en vul ze zo vol mogelijk
-Géén piepschuim, dit kan gratis bij het milieupark worden afgegeven
-Verkrijgbaar bij deze adressen

logo_papier.pngOud papier en karton
-Aanbieden in de papiercontainer of in dozen of bundels (géén plastic tassen of plastic kratten) van maximaal 23 kilo
-Geen plastic, piepschuim, melk- of sappakken
-Geen nat of vies papier/karton

logo_kerstbomen.pngKerstbomen
-Uiterlijk om 7.00 uur de kerstboom zichtbaar aan de straat leggen
-Aanbieden zonder kluit, pot of versiering
-Geen kunstbomen
-Stamdoorsnede maximaal 10 centimeter

logo_BEST.pngBEST-tas
-Boeken, Elektrische apparaten, Speelgoed en Textiel én voor het aanbieden van kleine kringloopspullen
-Maximal 25 kilo per BEST-tas
-Uiterlijk om 8.00 uur aanbieden in de gele BEST-tassen
-Plaats de BEST-tas zichtbaar voor uw voordeur c.q. hoofdingang
-U ontvangt na inzameling direct een nieuwe BEST-tas
-Best-tassen zijn verkrijgbaar bij deze adressen

NB, niet alle inzamelmiddelen zijn voor iedereen beschikbaar, dit hangt af van woningtype en gemeente.