Afvalscheidingswijzer

​​​​Afvalscheidingswijzer

Met afval scheiden draagt u bij aan een beter milieu. U helpt grondstoffen en energie te besparen. Met de afvalscheidingswijzer weet u direct wat het juiste inzamelmiddel is voor uw afval.​

NB: mogelijk werkt de zoekfunctie van de afvalscheidingswijzer niet op tablets en telefoons. U kunt wel in de lijst naar beneden scrollen.

(Siliconen-)Kit en lijm

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Lijm en kit hoeven niet bij het Klein Chemisch Afval. Gooi het bij voorkeur in een gesloten verpakking bij het restafval.

Aansluitkabels

Aanbieden via: BEST-tas* / Milieupark

Want het is: Elektrische apparatuur

Kabels mogen in de BEST-tas/kringloopkist*, omdat het een heel goed te recyclen product is dat bovendien koper bevat.
Bij het milieupark kunnen kabels worden ingeleverd bij de elektrische apparaten.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Aansteker

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Aardappelschillen

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

GFT-afval wordt gecomposteerd.

Aarde

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schone grond

Schone grond kan gescheiden worden ingeleverd op het milieupark. Schone grond mag maximaal 10% vervuild zijn met takjes, kiezelsteentjes, etc. Als de grond meer vervuild is kan het worden aangeboden als grof vuil.

Restjes grond/aarde (bijvoorbeeld aanhangend aan wortels van een plant) mogen in de GFT-container.

Aardewerk (in goede staat)

Aanbieden via: Milieupark / kringloopwinkel

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

U kunt beschadigd aardewerk of porselein als schoon puin inleveren op het milieupark, of thuis afvoeren via uw restafvalcontainer.

Aardewerk (kapot of beschadigd)

Aanbieden via: Milieupark / restafvalcontainer

Want het is: Schoon puin

U kunt beschadigd aardewerk of porselein als schoon puin inleveren op het milieupark of thuis afvoeren via uw restafvalcontainer.

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Accu

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Accu's worden zoveel mogelijk gerecycled. Gooi ze niet bij het restafval om schadelijke uitstoot bij verbranding te voorkomen.

Accuboormachine (defect of niet compleet)

Aanbieden via: BEST-tas* / Milieupark

Want het is: Elektrische apparatuur

Defecte elektrische apparatuur kunt u inleveren bij het milieupark of afvoeren via de BEST-tas*. Deze apparaten worden zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Accuboormachine (in goede staat)

Aanbieden via: BEST-tas* / kringloopwinkel / milieupark

Want het is: Kringloop

Indien de accuboormachine nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.
U kunt het ook aanbieden via de BEST-tas*.

Defecte elektrische apparatuur kunt u niet inleveren bij de kringloopwinkel. Lever defecte apparaten in bij het milieupark of biedt ze aan via de BEST-tas*. Deze worden zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Aceton

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Een fles met restjes aceton kan worden ingeleverd bij het milieupark als klein chemisch afval (KCA).
Een lege (!) fles van glas kan in de glasbak, een lege fles van plastic kan in het restafval (geen PMD-afval i.v.m. verontreiniging).

Adapter

Aanbieden via: BEST-tas* / Milieupark

Want het is: Elektrische apparatuur

Adapters kunnen worden ingeleverd bij de elektrische apparaten, deze worden zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Afbijtmiddel

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Verpakkingen met restjes afbijtmiddel horen bij het klein chemisch afval (KCA). U kunt deze inleveren bij het milieupark.

Lege (!) verpakkingen mogen bij het restafval (niet bij het PMD-afval i.v.m. verontreiniging).

Afstandsbediening

Aanbieden via: Milieupark of BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

Afstandsbedieningen horen bij elektrische apparaten. Deze worden zoveel mogelijk gerecycled.

* Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Afwasborstel

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Een afwasborstel mag niet bij het PMD-afval omdat het geen verpakking is maar een gebruiksartikel. Afwasborstels kunnen niet worden gerecycled.

Afwasmachine (defect of beschadigd)

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur kan worden afgegeven bij het milieupark. Deze worden zoveel mogelijk gerecycled.
We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Afwasmachine (in goede staat)

Aanbieden via: Milieupark / Kringloopwinkel

Want het is: Kringloop

Een afwasmachine die in goede staat verkeert kan worden ingeleverd bij het milieupark of de kringloopwinkel. Deze krijgen via de Rd4-kringloopwinkels kans op een tweede leven.

Afwasmiddelfles

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: PMD-verpakking

PMD-verpakkingen worden gerecycled. U kunt ze aanbieden via de PMD-zak.

Aluminium (materiaal)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Aluminiummaterialen kunnen bij de milieuparken worden ingeleverd als metaal.

Aluminiumblikje

Aanbieden via: PMD-zak of milieupark

Want het is: PMD-verpakking

Lege blikjes (van bijvoorbeeld friskdrank of conserven) kunnen in de PMD-zak.
Blik kunt u ook als metaal op het milieupark inleveren. 

Aluminiumfolie

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Aluminiumfolie die u op een rol koopt is geen verpakkingsmateriaal maar een gebruiksartikel. Formeel hoort aluminiumfolie daarom bij het restafval. Een verdwaald stukje aluminiumfolie in de PMD-zak zal echter geen problemen bij de verwerking opleveren.

Wanneer aluminiumfolie onderdeel uitmaakt van de verpakking als u het in de winkel koopt (bijvoorbeeld bij paaseitjes of een boterkuipje) hoort het wel in de PMD-zak.


Ammoniak (fles incl. resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Een fles met restanten ammoniak mag niet bij het restafval om schadelijke uitstoot bij verbranding te voorkomen. Lever de fles daarom apart in bij het milieupark.

Ammoniak (lege fles)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Een lege ammoniakfles kunt u afvoeren via het restafval.
De verpakking mag niet bij het PMD-afval omdat de fles te vervuilend is voor het PMD-afval en de recycling verstoort.

Ansichtkaarten

Aanbieden via: Papiercontainer / Papierinzameling / Milieupark

Want het is: Oud papier

Oud papier wordt gerecycled tot nieuw papier. Bied het daarom apart aan.

Antivries (lege verpakking)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Lege verpakkingen van antivries mogen bij het restafval. De verpakking mag niet bij het PMD-afval omdat de fles te vervuilend is voor het PMD-afval en de recycling verstoort.

Antivries (met restjes)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Een fles met restanten anti-vries mag niet bij het restafval om schadelijke uitstoot bij verbranding te voorkomen. Lever de fles daarom apart in bij het milieupark.

Appelmoespot, glas

Aanbieden via: Glascontainer / Milieupark

Want het is: Glasafval

Glazen potten horen in de glasbak en mag u aanbieden met de deksel inclusief restjes. U hoeft het potje dus niet om te spoelen. Deksels, doppen, etiketten en kurken worden in de glasfabriek apart gehouden en hoeft u dus niet te verwijderen.

Armatuur lamp (exclusief lamp)

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

Armaturen worden zoveel mogelijk gerecycled.

De lampen horen bij het klein chemisch afval (KCA).

* Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

As (haard, sigaren, sigaretten, barbeque en vuurkorf)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

As mag niet in de GFT-container omdat het niet kan worden gecomposteerd. Voer as daarom af via het restafval.
Let op dat de as voldoende is afgekoeld.

Asbakresten

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

As mag niet in de GFT-container omdat het niet kan worden gecomposteerd. Voer as daarom af via het restafval.
Let op dat de as voldoende is afgekoeld.

Asbest en asbestgelijkend materiaal

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Zeer gevaarlijk afval

Voordat u gaat slopen dient u een melding te maken bij de gemeente. Inwoners van de Rd4-gemeenten kunnen asbesthoudend afval afgeven bij de Rd4-milieuparken onder voorwaarden van het asbestverwijderingsbesluit.

Om hieraan te kunnen voldoen:
- dient het asbest of asbestgelijkend materiaal te worden verpakt in niet-luchtdoorlatend plastic verpakkingsmateriaal van zodanige dikte en sterkte dat dit tijdens transport en overslag niet scheurt.
- dienen alle naden goed afgeplakt te zijn.
- mag de totale hoeveelheid niet meer zijn dan 35m².
- dient er een sticker op te zitten zit waarop duidelijk is aangegeven dat het om asbest gaat.
Let op: wanneer de verpakking kapot is wordt het asbest of asbestgelijkend niet geaccepteerd!

Soms is het duidelijk dat een product (bijvoorbeeld golfplaten met een NT-keurmerk) geen asbest bevat. Echter als dit wordt gewalst is het keurmerk niet meer te zien en lijkt het materiaal zoveel op asbest dat we dit niet in het grofvuil of restafval kunnen accepteren. Dat is de reden waarom asbestgelijkend materiaal ook ingepakt aangeleverd dient te worden.

Asresten (open haard, barbecue, vuurkorf)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

As mag niet in de GFT-container omdat het niet kan worden gecomposteerd. Voer as daarom af via het restafval.
Let op dat de as voldoende is afgekoeld.

Autobanden

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Banden

Banden kunt u op het milieupark gescheiden inleveren.

Voor het aanbieden van autobanden kan een maximum en een tarief gelden. Zie hiervoor de milieuparktarieven.

Autobumper

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof

Harde kunststoffen worden gerecycled.

Autoplamuur

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Autoruit

Aanbieden via: Grofvuil

Want het is: Grofvuil

Door toegevoegde stoffen mogen autoruiten niet bij het glasafval.

BEST-tas

Aanbieden via: Huis-aan-huis inzameling, inleveren op milieuparken en in de Rd4-kringloopwinkels

Want het is: Divers recyclebaar

Via de BEST-tas kunt u Boeken, Elektrische apparatuur (kapot of werkend), Speelgoed (niet kapot) en Textiel (ook schoenen en tassen) aanbieden. Verder mogen alle bruikbare niet-breekbare kleine kringloopartikelen in de BEST-tas.
De BEST-tas wordt in een aantal Rd4-gemeenten elke twee maanden aan huis opgehaald. Kijk op uw afvalkalender of en wanneer de BEST-tas bij u wordt opgehaald. BEST-tassen kunnen ook worden ingeleverd op de Rd4-milieuparken en in de Rd4-kringloopwinkels.
Wanneer u een BEST-tas aanbiedt ontvangt u een nieuwe tas terug (via de brievenbus). Extra BEST-tassen zijn gratis af te halen bij de Rd4-milieuparken en in de Rd4-kringloopwinkels.

Baardtrimmer

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

Baardtrimmers kunnen worden ingeleverd bij het milieupark als elektrische apparatuur. U kunt het ook aanbieden via de BEST-tas*.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Babybadje

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof

Een gebruikt babybadje kan worden aangeboden bij de milieuparken als harde kunststof.

Als een babybadje nog zo goed als nieuw is, kan het ook worden aangeboden als een kringloopartikel in de Rd4-kringloopwinkels of milieuparken.

Babydoekjes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Babyvoeding, leeg potje

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


De deksel mag samen met de glazen pot in de glasbak. Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Badkuip, polyester

Aanbieden via: Grofvuil

Want het is: Grofvuil


Badkuipen zijn verstevigd, daarom mogen ze niet bij harde kunststof.

Badschuimfles, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Bakolie

Aanbieden via: Gele container op milieupark, supermarkt

Want het is: Vet of olie

Hevel de olie over in een fles, deze kan in de gele minicontainer op de milieuparken of bij diverse supermarkten. Link voor inleveradressen:
www.frituurvetrecyclehet.nl/inleveren/nederland

Bakpapier

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Bakpapier is voorzien van een siliconenlaagje. Het papier is hierdoor afstootbaar geworden voor vocht, lijm of vet. Het is daardoor niet geschikt voor recycling en kan niet worden aangeboden via het oud papier.

Bakstenen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schoon puin

Bakstenen kunnen worden aangeboden als schoon puin mits het niet meer dan 10% vervuild is met zand, cement, etc.

Bakvet

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Bakvet mag in de GFT-container

Ballon

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Balpen

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Bamboe

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Snoei- en tuinafval

Bamboe uit de tuin kunt u op de milieuparken afvoeren via snoei- en tuinafval.

Bananenschil

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Bandschuurmachine (defect of niet compleet)

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

Een bandschuurmachine kan op het milieupark worden ingeleverd als elektrisch apparaat. Deze wordt zoveel mogelijk gerecycled.

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Bank of bankstel (in goede staat)

Aanbieden via: Milieupark of kringloopwinkel

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Verder halen wij kringloopgoederen aan huis op, u dient hiervoor een ophaalafspraak in te plannen.

Let op, is de bank/het bankstel vies of kapot, dan wordt het als grofvuil aangemerkt.

Bank of bankstel (kapot of vervuild)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Bankpas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Barometer of thermometer (geen kwik)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Barometer of thermometer (kwik)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Batterijen en lithium batterijen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Batterijen kunnen ook gratis worden ingeleverd in winkels waar batterijen worden verkocht en in speciale bakken in supermarkten en winkels. Batterijen veroorzaken vaak brand in het afval doordat ze ontvlambaar zijn, doe daarom nooit batterijen bij het restafval.

Beddengoed zoals lakens of dekbedovertrekken

Aanbieden via: Milieupark of BEST-tas*

Want het is: Textiel

Textiel zoals kleding, lakens of dekbedovertrekken dat oud, kapot en/of beschadigd is, wordt vervezeld. Hiervan worden weer nieuwe garens gemaakt.

Behang, papier en vinyl

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Behang (gebruikt of ongebruikt) bevat lijm en mogelijk PVC of andere kunststoffen en mag daarom niet bij het oud papier. 

Behanglijm

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Beits

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Beker (aardewerk of porselein) in goede staat

Aanbieden via: Milieupark / kringloopwinkel

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

U kunt beschadigd aardewerk of porselein als schoon puin inleveren op het milieupark.

Beker (aardewerk of porselein) kapot of beschadigd

Aanbieden via: Restafvalcontainer (thuis) / Milieupark

Want het is: Aardewerk

Bekers van aardewerk mogen thuis in de restafvalcontainer. Bij het milieupark kunt u ze apart inleveren als schone puin.

Beker (kunststof - geen wegwerp)

Aanbieden via: Milieupark of restafvalcontainer

Want het is: Harde kunststof

Het is niet toegestaan om gebruiksartikelen of harde kunststoffen in de PMD-zak te doen.

Bekertje (wegwerp)

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Omdat het geen verpakking is, mag het niet in de PMD-zak. Plastic bekers zijn gekocht als product en zijn geen verpakking.

Benzine

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Berenklauw

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Berenklauw en reuzenberenklauw zijn planten met sterk bijtend sap. Dit sap kan wonden gelijk aan brandwonden veroorzaken en als het sap in de ogen komt, kan dit permanente blindheid veroorzaken. Om verdere verspreiding via het compost te voorkomen niet afvoeren via het GFT-afval.

Bestrijdingsmiddelen (met restjes)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Bestrijdingsmiddelen, lege verpakking

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Bielzen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Geïmpregneerd houtafval

Bielzen horen niet bij het gewone houtafval omdat ze zijn geïmpregneerd. U kunt deze apart inleveren in de container voor geïmpregneerd hout (hier gelden ook de tarieven voor hout).

Bierdop, kroonkurk

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: restafval

Kroonkurken horen bij het restafval, maar het is geen echte vervuiling als ze in de PMD-zak worden gedaan.

Bijenwas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Bijenwas is een natuurproduct, maar hoort toch niet in het groente- fruit- en tuinafval. Bijenwas bestaat voornamelijk uit esters van vetzuren met vetalcoholen met lange ketens en is niet composteerbaar. Bijenwas wordt met het restafval verbrand en levert zo nog energie op.

Bio-plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: PMD-afval

Er bestaan veel verschillende soorten bio-plastic, daarom is ons advies om deze niet bij het GFT-afval te doen. Wij kunnen GFT-containers afkeuren op het gebruik van plastic zakken wanneer niet duidelijk is om welk plastic het gaat.

Bio-zakjes met het kiemplant logo zijn wel geschikt om te gebruiken in de GFT-container. Het moet er dan duidelijk op staan. Zorg ervoor dat de zak niet om de container klemt als u deze aanbiedt voor lediging maar maak deze vooraf los.

Als op de verpakking een term als 'plant bottle', 'biologisch afbreekbaar' of 'oxo-degradeerbaar' staat, mag deze beslist niet in de gft-bak, het betreft namelijk gewoon plastic en dit verstoort de compostering.

Alleen verpakkingen met het Kiemplantlogo of OK Compost-keurmerk mogen volgens de overheid in de biobak, in een professionele composteerinstallatie vergaan de verpakkingen vrijwel volledig binnen twaalf weken; er blijft een beetje compost over, voor de rest valt het uiteen in CO2 en water.  Omdat dit plastic echter veel lijkt op gewoon plastic, kan een vracht hierop afgekeurd worden en daarom adviseert Rd4 om dit niet te gebruiken.

Bitumen / dakleer

Aanbieden via: Milieupark (max. 0,25 m³)

Want het is: Grofvuil

Kleine hoeveelheden dakleer tot 0,25 m³ kunt u als grofvuil afvoeren via het milieupark. Hiervoor geldt een tarief.

Grotere hoeveelheden, vanaf 0,25 m³, dient u bij een gespecialiseerde verwerker aan te bieden. U vindt deze adressen in de telefoongids of op het internet.

Bladblazer (defect of niet compleet)

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

Elektrische apparaten die niet meer compleet zijn of kapot zijn worden zoveel mogelijk gerecycled.

* De BEST-tas is niet in alle gemeenten beschikbaar. Kijk op uw afvalkalender of de BEST-tas bij u aan huis wordt opgehaald.

Bladblazer (in goede staat)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Bladeren

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Bladeren kunt u ook als snoeiafval op het milieupark inleveren.

Bleekwater (inclusief resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Bleekwater (lege verpakking)

Aanbieden via: Milieupark of restafvalcontainer (thuis)

Want het is: Restafval

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Blender

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Blikje, leeg

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Metaal (verpakking)

Blik is een metalen verpakking en mag worden afgevoerd via de PMD-zak.
Op het milieupark kunt u blikjes ook inleveren als metaal.

Blikopener elektrisch (defect of niet compleet)

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

Elektrische apparaten die niet meer compleet zijn of kapot zijn worden zoveel mogelijk gerecycled.

* De BEST-tas is niet in alle gemeenten beschikbaar. Kijk op uw afvalkalender of de BEST-tas bij u aan huis wordt opgehaald.

Blikopener, elektrisch (in goede staat)

Aanbieden via: Kringloopwinkel, milieupark of BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Blisters (verpakkingen van pillen, kauwgom, etc.)

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

De blisters die van samengesteld materiaal zijn gemaakt (bijvoorbeeld pillenstrips, of kauwgomverpakking) horen bij het restafval. Deze kunnen niet worden gerecycled.

Blisters van plastic (verpakkingen van schroeven e.d.)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: PMD-afval

Verpakkingen van plastic mogen bij het PMD-afval.

Let op: wanneer het een blister van plastic met alluminium betreft mag deze niet via het PMD-afval worden aangeboden. In dat geval kan de blister in de restafvalcontainer, omdat deze niet kan worden gerecycled.

Bloembollen en bloembollenafval

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Bloembollenafval mag niet via de GFT-container worden aangeboden vanwege de kans op de aanwezigheid van een bepaalde schimmel. Deze kan het composteerproces verstoren.

Bloemen

Aanbieden via: GFT-container / Milieupark

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Bloemen kunnen op het milieupark worden afgevoerd als snoeiafval.

Let op, haal metalen binddraden van uw bloemen af.

Bloementrays

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Kunststof verpakking


De trays waarop kleine plantjes staan horen bij het verpakkingsafval.

Bloempot (sierbloempot van plastic)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof

Sierbloempotten gemaakt van harde kunststof kunnen worden ingeleverd op het milieupark als harde kunststof.
De potjes waarin u de plant koopt, horen in de PMD-zak thuis. Deze zijn gemaakt van PE-kunststof.

Bloempot (sierbloempot van steen/keramiek)

Aanbieden via: Milieupark / restafvalcontainer (thuis)

Want het is: Schoon puin

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Bloempot, zachte kunststof (binnenpot)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Dit betreft de potten waarin de plant bij aankoop zit. Deze zijn gemaakt van PE-kunststof en mogen in de PMD-zak.

Bodylotiontube

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Boek (in goede staat)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Boek (vervuild of kapot)

Aanbieden via: Papiercontainer / Milieupark

Want het is: Oud papier

Oude boeken worden zoveel mogelijk gerecycled.

Boetseerklei (hard, uitgedroogd)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Boetseerklei (zacht, bijvoorbeeld play doh)

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Play doh kinderklei is een mengsel is van water, zout en tarwemeel en mag daarom bij het GFT-afval.

Bont glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Boormachine (in goede staat)

Aanbieden via: Milieupark / kringloopwinkel / BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Boormachine (kapot of niet compleet)

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrische apparatuur

Elektrische apparaten die niet meer compleet zijn of kapot zijn worden zoveel mogelijk gerecycled.

* De BEST-tas is niet in alle gemeenten beschikbaar. Kijk op uw afvalkalender of de BEST-tas bij u aan huis wordt opgehaald.

Boot, polyester

Aanbieden via: Grofvuil

Want het is: Grofvuil


Boten zijn verstevigd, daarom mogen ze niet bij harde kunststof.

Bord, aardewerk of porselein

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. U kunt beschadigd aardewerk of porselein als schoon puin inleveren op het milieupark.

Bord- wegwerpbord plastic

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Dit is geen verpakking, dus een kunststof bord hoort niet bij het PMD-afval.

Borduurmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Boter

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vet of olie

Boterhamzakjes

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Boterkuipje

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Botjes

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Botjes (zoals kipkluifjes of van karbonades) mogen in tegenstelling tot schelpen wel in de gft-container, ze kunnen worden gecomposteerd. Hele kadavers mogen echter niet bij het gft, dit vanwege de bacteriën.

Bougies

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Bouwafval

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Bouw- en sloopafval

Afvalstoffen die vrijkomen bij het (ver)bouwen, renoveren, en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken van huishoudens en/of bedrijven.
Toegestaan: recyclebaar materiaal, zoals:
-papier en karton > 50*50 cm;
-folie > 50*50 cm;
-puin en grond (niet verontreinigd);
-gipsblokken > 30*30 cm;
-alle houtsoorten;
-pvc, hdpe, harde kunststoffen m.u.v. petflessen en polyester;

-metalen;
-snoeihout;
-folie maximaal 5% per vracht;
-bigbags;
-zuiver dakgrind.

Bouwzand

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schone grond

Braadpan

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Metaal

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Pannen mogen in de BEST-tas/kringloopkist*, ze worden hergebruikt of gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Brandblusser, (deels) gevuld

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Brandblusser, leeg

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Brandmelders

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Elektrische apparatuur

Oude types ioniserende rookmelders bevatten een klein beetje radioactief materiaal. Je kunt ze als elektrisch apparaat inleveren. Ga er wel extra voorzichtig mee om. Maak ze niet open en gooi ze in geen geval bij het restafval. Ze worden uit de stroom andere elektrische apparaten gesorteerd en door een gespecialiseerd bedrijf verwerkt. Het radioactieve materiaal wordt er op een veilige manier uitgehaald, waarna de rest geschikt is voor recycling.

Breeklicht

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Breimachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Brillen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Zonnebrillen en brillen mogen in de BEST-tas/kringloopkist*.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Brochures

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Let op, haal de plastic wikkels van de folders af, de wikkel mag bij het PMD-afval.

Brood

Aanbieden via: gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Broodbakmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur mag in de BEST-tas/kringloopkist*

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Broodrooster

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Broodzak, papier

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Papieren broodzakken hebben een laagje was of kunststof, waardoor er geen kringlooppapier van kan worden gemaakt.

Broodzak, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Bubbeltjesplastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Buxus, buxusmot

Aanbieden via: GFT-afval of milieupark

Want het is: GFT

Het materiaal afgedekt afvoeren naar het milieupark.
Om onderweg verspreiding te voorkomen van rupsen, eitjes en poppen, wordt aangeraden om het buxusmateriaal in gesloten plastic zakken af te voeren. Grote hoeveelheden op een aanhangwagen kunnen afgedekt worden. Het is echter belangrijk dat het afdekzeil en de plasticzak niet bij het groenafval terecht komen. U mag de aangetaste buxus ook bij het GFT-afval doen. De hoge temperaturen die tijdens het composteringsproces ontstaan, bieden voldoende garantie voor het afdoden van de verschillende stadia van de buxusmot.Cadeaulint

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Cadeaupapier

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Carbonpapier

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


De carbonlaag maakt dit product ongeschikt voor papierrecycling.

Carnavalsartikelen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Carnavalsartikelen mogen in de BEST-tas/kringloopkist*. Wij sparen deze spullen het hele jaar op voor de carnavalsverkoop in onze winkels.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Cartridge, leeg (huishoudelijk gebruik)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Cartridge, vol

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Cassettebandjes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


De tape in cassettebandjes kan het verwerkingsproces van kunststof verpakkingen verstoren. Daarom cassettebandjes NOOIT in de PMD-zak doen (los van het feit dat het geen verpakking betreft).

Cassetterecorder

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Cd's

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop of restafval

Originele CD's in het hoesje mogen in de BEST-tas/kringloopkist*, ze kunnen weer worden verkocht in de kringloopwinkels. Illegale CD's horen bij het restafval.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Cd-doosje

Aanbieden via: PMD-zak of milieupark

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Op de milieuparken staan containers voor harde kunststof, hier mogen de cd doosjes in, of aanbieden in de PMD-zak.

Cd-hoesje

Aanbieden via: PMD-zak of milieupark

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Op de milieuparken staan containers voor harde kunststof, hier mogen de cd hoesjes in, of aanbieden in de PMD-zak.

Cd-roms

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Cd-speler

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Cd-spindle (verpakking)

Aanbieden via: Milieupark of PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Op de milieuparken staan containers voor harde kunststof, hier mogen de cd-spindles in, of aanbieden in de PMD-zak.


Cellofaan

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Cement en betonmortel (resten poeder)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Restjes poeder van cement kunt u afvoeren via de restafvalcontainer.
Uitgeharde cement hoort bij bouw- en sloopafval en kunt u aanleveren via het Rd4-milieupark.

Chipszak (met aluminium binnenlaagje)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Plastic verpakkingen met een versmolten laagje aluminium, zoals chipszakken, koffiepakken en doordrukstrips, horen bij het restafval. Het aluminiumlaagje kan niet worden gescheiden van het plastic, waardoor het plastic niet te recyclen is, en het aluminium ook niet. Ook chipskokers gooi je in de gewone vuilnisbak. Het aluminiumlaagje in drankpakken kan wel worden gescheiden, daarom horen deze wel bij PMD-afval.

Chloorbleekmiddel (inclusief resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Chloorbleekmiddel (lege fles)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Chocolade

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Chroomreiniger

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

De lege fles hiervan mag niet in de PMD-zak i.v.m. chemische resten die achterblijven in de fles.

Cirkelzaag

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Citrusfruitschillen

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Citruspers, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Composteerbaar plastic

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Composteerbaar plastic mag niet in het groente- fruit- en tuinafval omdat het lastig controleerbaar is of het inderdaad om composteerbaar plastic gaat. Hierdoor kunnen vrachten GFT-afval worden afgekeurd. Het mag echter ook niet bij het PMD-afval.

Dakisolatie

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Dakpannen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Gesorteerd puin

Dakplaten, polyester

Aanbieden via: Grofvuil

Want het is: Grofvuil


Dakplaten zijn verstevigd, daarom mogen ze niet bij harde kunststof.

Dassen (stropdassen)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Textiel zoals kleding, lakens of dekens die oud, kapot en/of beschadigd zijn worden vervezeld. Hiervan worden weer nieuwe garens gemaakt, poetsdoeken, verhuisdekens en isolatiemateriaal.

Decoupeerzaag

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Deeg

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Dekbedden

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Textiel zoals kleding, lakens of dekens die oud, kapot en/of beschadigd zijn worden vervezeld. Hiervan worden weer nieuwe garens gemaakt, poetsdoeken, verhuisdekens en isolatiemateriaal.

Dekens

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Textiel zoals kleding, lakens of dekens die oud, kapot en/of beschadigd zijn worden vervezeld. Hiervan worden weer nieuwe garens gemaakt, poetsdoeken, verhuisdekens en isolatiemateriaal.

Deksel, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Dennennaalden

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Dennennaalden kunt u op het milieupark aanbieden als snoeiafval.

Deodorant spuitbus

Aanbieden via: PMD-afval

Want het is: Een lege verpakking van metaal

Wanneer een spuitbus helemaal leeg is mag deze in de PMD-zak omdat het een metalen verpakking is.
Let op! Spuitbussen met restjes deodorant mogen niet in de PMD-zak, maar horen in het restafval.

Deodorantroller, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Dia's

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Let wel: lege diahoesjes kunnen via het milieupark worden aangeboden onder harde kunststoffen.

Diabetes pod of apparaat

Aanbieden via: Milieupark of BEST-tas

Want het is: Elektrische apparaten

Een diabetes pod of apparaat bevat batterijen en mag daarom niet bij het restafval. Batterijen en accu's kunnen zelfs bij lichte beschadiging een vonk veroorzaken met brand tot gevolg. Lever daarom apparaten met een batterij of accu altijd apart in.

Diabetesnaalden

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Naalden en spuiten dienen in goed afgesloten naaldbekers te worden ingeleverd. Naaldbekers zijn gratis verkrijgbaar bij de milieuparken.
Soms kunt u uw naaldbeker ook inleveren bij uw apotheker. Informeer hiernaar bij uw apotheek.

Diepvries, diepvriezer

Aanbieden via: milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Diepvriesverpakking (karton)

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton


Diepvriesverpakkingen hebben vaak een kunststof coating, dan horen ze niet bij het oud papier maar bij het PMD-afval.

Diepvriesverpakking (plastic)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Diepvriesverpakking (samengesteld materiaal)

Aanbieden via: PMD-zak of milieupark

Want het is: Drankkarton

Diepvriezer

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Diervoer (restanten)

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Diskette

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Dompelaar

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Doos, karton

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Doosje chocoladevlokken

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Doosje hagelslag

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Doppen/schillen van pinda's, noten, zonnebloempitten of zaden

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Douchegelfles

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Draaiplateau van magnetron (glas)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Op het milieupark kunt beschadigde magnetronschalen inleveren als grofvuil. Dit glas mag niet in de glasbak, het is geen verpakkingsglas en het is gehard glas.

Drankblikje

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Verpakking van metaal

Een blikje is metalen verpakkingsafval en mag in de PMD-zak.

Drankenkarton, drankkartons

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton verpakkingsafval

Drankkartons zijn de 'D' uit PMD-afval. Drankkartons zijn de Tetra-pakken die van samengesteld materiaal zijn gemaakt, meestal papier, plastic en aluminiumfolie.

Drankenverpakking, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval

Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Drankverpakking, kunststof/plastic

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Drankkartons zijn de 'D' uit PMD-afval. Drankkartons zijn de Tetra-pakken die van samengesteld materiaal zijn gemaakt, meestal papier, plastic en aluminiumfolie.

Drankverpakking, papier

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton verpakkingsafval

Drankkartons zijn de 'D' uit PMD-afval. Drankkartons zijn de Tetra-pakken die van samengesteld materiaal zijn gemaakt, meestal papier, plastic en aluminiumfolie.

Drinkglas

Aanbieden via: Glasbak

Want het is: Glasafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Droogmachine

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Droogtrommel, droger

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Duct tape

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

De tape is van plastic gemaakt, maar het betreft geen verpakking en mag daarom niet bij het PMD-afval.

Dvd

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Originele DVD's in de verpakking mogen als kringloopartikel worden ingeleverd. Illegale kopieën horen bij het restafval.

Dvd-doosje

Aanbieden via: PMD-zak of milieupark

Want het is: Plastic verpakkingsafval


Op de milieuparken staan containers voor harde kunststof, hier mogen de cd dossjes in, of aanbieden in de PMD-zak.

Dvd-hoesje

Aanbieden via: PMD-zak of milieupark

Want het is: Plastic verpakkingsafval


Op de milieuparken staan containers voor harde kunststof, hier mogen de cd hoesjes in, of aanbieden in de PMD-zak.

Dvd-recorder

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Dvd-speler

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Ei

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Eierdoos van grasvezels

Aanbieden via: Oud papier

Want het is: Oud papier en karton


Eierdozen van grasverpakking bestaan voor 50 procent uit grasvezels die deels zichtbaar en voelbaar zijn. De verpakking hoort niet in het gft thuis omdat deze niet voor 100% uit grasvezels bestaat.


Eierdoos, karton

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Eierdoos, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Eierkoker, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Eierschalen

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Elastiekje

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Elektriciteitsdraad

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Metaal

Kabels mogen in de BEST-tas/kringloopkist*, omdat het een heel goed te recyclen product is dat bovendien koper bevat.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Elektrische Fauteuil / sta op stoel (in de goede staat)

Aanbieden via: Milieupark of kringloopwinkel

Want het is: Kringloop

Wanneer de stoel nog in goede staat is (schoon, heel en compleet), kunt u deze aanbieden voor de kringloopwinkel bij het milieupark of de kringloopwinkel. Grote kringloopspullen halen wij ook aan huis op.

Elektrische apparaten

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Elektrische deken

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Elektrische fauteuil / sta op stoel (niet meer in de goede staat)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Elektrische apparatuur

Elektrische apparaten die niet meer voor de kringloopwinkel in aanmerking komen, kunt u inleveren bij het milieupark. Deze apparaten worden zoveel mogelijk gerecycled.
Grote elektrische apparaten worden ook aan huis opgehaald.

Elektrische frituurpan, leeg

Aanbieden via: Milieupark of BEST-tas

Want het is: Elektrische apparatuur

Een lege frituurpan kunt u aanbieden als een elektrisch apparaat via het milieupark of de BEST-tas (indien beschikbaar in uw gemeente). Uw frituurpan wordt dan zoveel mogelijk gerecycled.

Let op! Bied de frituurpan altijd leeg aan; verwijder resten olie en vet zoveel mogelijk.
Frituurpannen met inhoud horen niet bij elektrische apparaten maar bij het restafval en kunnen niet worden gerecycled.

Elektrische frituurpan, met resten olie/vet

Aanbieden via: Restafvalcontainer of milieupark

Want het is: Restafval

Frituurpannen met resten olie of vet moeten worden afgevoerd via het restafval. Deze horen niet thuis bij de elektrische apparaten en kunnen zodoende niet worden gerecycled.

Daarom verzoeken wij u om uw frituurpan altijd leeg aan te bieden. Lege frituurpannen horen namelijk wél bij de elektrische apparaten en worden wél gerecycled.

Elektrische tandenborstel

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Emmer (bijvoorbeeld poetsemmer)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof

Emmers mogen niet bij het PMD-afval worden aangeboden, het is geen verpakking.

Energiezuinige lampen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Lever spaarlampen en tl's apart in, zodat de kleine hoeveelheid kwik in de lamp milieuvriendelijk verwerkt wordt. Ook led-lampen horen, hoewel ze geen kwik bevatten, in de inleverbak voor KCA om te recyclen.

Wees voorzichtig met lampen die kwik bevatten. Als een lamp kapot gaat, zet dan de ramen open en verlaat de ruimte 15 minuten. Op de site van het RIVM leest u hier mee over: https://www.rivm.nl/kwik/opruiminstructies

Envelop

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Envelop met noppenfolie

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien u de envelop en de noppenfolie van elkaar kunt scheiden, mag de envelop bij het oud papier en de noppenfolie in de PMD-zak.

Envelop met venster

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Epileerapparaat

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Etensresten

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-fruit- en tuinafval

Alle etensresten mogen bij het GFT-afval. Ook voedsel dat over de datum is mag bij het gft, haal dan wel eerst de verpakking eraf.

Eternit

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Een asbest-verdacht materiaal


Cedral click oftewel bouwvezelplaten oftewel eternit zijn verdacht materiaal, dit omdat er asbest in KAN zitten. Daarom moeten deze ook ingepakt worden in folie. Zie de regelgeving voor asbest.

Etiketten, zelfklevend

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Fastfoodverpakking

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Piepschuim verpakkingen mogen niet bij het kunststof verpakkingsafval.

Faxpapier

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Fiets, metaal

Aanbieden via: Milieupark, metaal of kringloop

Want het is: Metaal


Is de fiets nog in goede, herbruikbare staat, dan is het een kringloopproduct. Is de fiets oud en versleten, dan kan hij in de container voor metaal op het milieupark.

Fietsband

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kapotte binnen- en buitenbanden liefst klein snijden, omdat deze in het mechanisme van de perswagen verstrikt kunnen raken.

Fietsdynamo

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Fietsverlichting, los met led

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Flacons, kunststof

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Indien er geen chemische middelen in hebben gezeten mogen kunststof flacons bij het PMD-afval.

Fles, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Flessenwarmer

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Flo-pak, verpakkingsvulmateriaal, opvulchips, de vulling waarmee dozen worden opgevuld om te verzenden

Aanbieden via: Restafvalcontainer/ GFT-container / PMD-zak, zie uitleg

Want het is: Restafval, GFT-afval of PMD-verpakkingen, zie uitleg

Er bestaan diverse soorten opvulmateriaal. Het merendeel kan niet worden gerecycled en hoort in het restafval. Er zijn uitzonderingen: verpakkingschips die gemaakt zijn van zetmeel mogen in het GFT-afval. De plastic zakjes met lucht mogen bij de PMD-verpakkingen.

Folder

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton


Als er plastic folie om een stapel folders zit, deze verwijderen en bij het PMD-afval doen.

Folie van tijdschriften

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Fornuis

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Foto ontwikkelaar

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Foto's (kleur en zwart-wit)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Fotocamera (al dan niet digitaal)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Camera's mogen in de BEST-tas/kringloopkist*

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Fotofixeermiddel

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Fotonegatieven

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Fotorolletje, ongebruikt

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Freesmachine / dremel

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Frisdrankfles, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Frisdrankverpakking, karton/papier

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton verpakkingsafval


P = Plastic verpakkingen
M = Metalen verpakkingen (bijv. blik)
D = Drankkartons

Frituurolie

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vet en olie

Kan in de gele minicontainer op de milieuparken of bij diverse supermarkten. Link voor inleveradressen:

www.frituurvetrecyclehet.nl/inleveren/nederland

Frituurpan, leeg

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Pannen mogen in de BEST-tas/kringloopkist*, de pan moet wel zijn leeggemaakt. Pannen worden of als kringloop verkocht, of gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Frituurpan, met olie/vet

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Als de inhoud nog in de pan zit, dient de pan te worden afgevoerd via het restafval.

Frituurvet, vast

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vet en olie

Kan in de gele minicontainer op de milieuparken of bij diverse supermarkten.

Beekdaelen Schinveld, Plus A ge Water
Beekdaelen, Oirsbeek ADVEO sport voetbalclub
Bocholtz, Plus Gasthof
Brunssum, Plus Orionplein
Brunssum, Jan Linders Kerkstraat
Brunssum, Rd4 milieupark
Eijsden, Plus Cramignonstraat
Gulpen, Plus Passage
Heerlen, Rd4 milieupark
Heerlen, AH Homerusplein
Heerlen, AH Schandelenboord
Heerlen, Jan Linders Bautscherweg
Heerlen, Jan Linders Ganzeweide
Heerlen, Jan Linders Nobelstraat
Heerlen, PLUS Heerlerbaan
Heerlen, Jumbo Apollolaan
Heerlen, Jumbo Maanplein
Heerlen, Plus Groeët Genhei
Kerkrade, AH Hertogenlaan
Kerkrade, Plus Maria Gorettiplein
Kerkrade, Jan Linders Carboonstraat
Kerkrade, Rd4 milieupark
Kerkrade, Jumbo Carboonstraat
Kerkrade, Jumbo OL Vrouwestraat
Landgraaf, AH Prinsenstraat
Landgraaf, Rd4 milieupark
Landgraaf, Jumbo Op de Kamp Vivaldipassage
Landgraaf, Plus Op de Kamp Raadhuisplein
Landgraaf, Plus Hovenstraat, geen container maar een luik naast de flessen
Margraten, Plus Amerikaplein
Margraten, Rd4 milieupark
Rijckholt, Rd4 milieupark
Simpelveld, Plus Kloosterplein, geen container maar een luik naast de flessen
Vaals, Rd4 milieupark Let op, alleen de 4e zaterdag van de maand als er KCA is!
Voerendaal, Plus Furenthela bij de flessenautomaat
Wijlre, Spar Kerkstraat

Frituurvet, vloeibaar

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vet en olie

Kan in de gele minicontainer op de milieuparken of bij diverse supermarkten.

Beekdaelen Schinveld, Plus A ge Water
Beekdaelen, Oirsbeek ADVEO sport voetbalclub
Bocholtz, Plus Gasthof
Brunssum, Plus Orionplein
Brunssum, Jan Linders Kerkstraat
Brunssum, Rd4 milieupark
Eijsden, Plus Cramignonstraat
Gulpen, Plus Passage
Heerlen, Rd4 milieupark
Heerlen, AH Homerusplein
Heerlen, AH Schandelenboord
Heerlen, Jan Linders Bautscherweg
Heerlen, Jan Linders Ganzeweide
Heerlen, Jan Linders Nobelstraat
Heerlen, PLUS Heerlerbaan
Heerlen, Jumbo Apollolaan
Heerlen, Jumbo Maanplein
Heerlen, Plus Groeët Genhei
Kerkrade, AH Hertogenlaan
Kerkrade, Plus Maria Gorettiplein
Kerkrade, Jan Linders Carboonstraat
Kerkrade, Rd4 milieupark
Kerkrade, Jumbo Carboonstraat
Kerkrade, Jumbo OL Vrouwestraat
Landgraaf, AH Prinsenstraat
Landgraaf, Rd4 milieupark
Landgraaf, Jumbo Op de Kamp Vivaldipassage
Landgraaf, Plus Op de Kamp Raadhuisplein
Landgraaf, Plus Hovenstraat, geen container maar een luik naast de flessen
Margraten, Plus Amerikaplein
Margraten, Rd4 milieupark
Rijckholt, Rd4 milieupark
Simpelveld, Plus Kloosterplein, geen container maar een luik naast de flessen
Vaals, Rd4 milieupark Let op, alleen de 4e zaterdag van de maand als er KCA is!
Voerendaal, Plus Furenthela bij de flessenautomaat
Wijlre, Spar Kerkstraat

Fruitafval

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Fruitbakje, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Fruitstickers

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Rerstafval

De stickers die op groente en fruit zitten moet men eraf halen voordat de schillen in het GFT-afval gedaan worden. De stickers bevatten vaak een aluminium laagje en worden gezien als vervuiling van het GFT-afval.

Föhn

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Gasbeton/cellenbeton/Ytongblokken

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vervuild puin


Cellenbetonblokken lijken op gips, maar ze zijn gemaakt van ander materiaal.

Gasfles

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Gebaksdoos, schoon

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Gebaksdoos, vies

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Gelpotje (leeg)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Geltube (leeg)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Geplastificeerd papier of karton

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Gereedschap, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Gereedschap, niet elektrisch

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark (of via BEST-tas/kringloopkist*), waarna het nog een tweede leven krijgt. Wij werken ook samen met twee goede doelen die niet-elektrisch gereedschap opknappen om aan de Derde Wereld te schenken.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Gips, gipsblokken, gips- en fermacellplaten

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Gips

Gipsplaten en gipsblokken kunnen gescheiden worden aangeboden in de gipscontainer bij het milieupark.
Let op: gas- of cellenbeton (Ytongblokken) hoort niet bij het gips. Dit is vervuild puin.


Gitaar, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Glansspoelmiddel (lege plastic flacon)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Glas (geen verpakking of vlakglas)

Aanbieden via: Restafvalcontainer, milieupark

Want het is: Overig glas

Wat is overig glas: glas dat niet valt onder verpakkingsglas of vlakglas, zoals glazen lampenkappen, ovenschalen, theekoppen, kookplaten, autoruiten en dergelijke. Waar naartoe met overig glas U kunt overig glas aanbieden als restafval of op het milieupark bij vlakglas.

Glas (verpakkingsglas)

Aanbieden via: Glasbak

Want het is: Verpakkingsglas

Verpakkingsglas is glas waar producten in zijn verpakt zoals jampotjes, melkflessen en dergelijke.

Glas (vlakglas)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vlakglas

Vlakglas is een verzamelnaam voor verschillende soorten glas die in woningen en gebouwen worden gebruikt. De meest bekende toepassingen zijn isolerend dubbelglas, spiegels, veiligheidsglas, blank glas en interieurbeglazing.

Glasplaat van fotolijst of schilderij

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vlakglas

Glaswol

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil of restafval

Kleine hoeveelheden kunt u in een restafvalzak aanbieden bij het milieupark.

Glazen pot met kaarsvet (verpakkingsglas)

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval

Het kaarsvet verbrandt bij het omsmelten van de glasscherven, restjes in de glasbak zijn daarom geen probleem.

Gloeilamp

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Gloeilampen mogen in het restafval.

Glow-in-the-dark

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Golfplaat, glasvezel

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil


Let op, er bestaan ook golfplaten van eternit, een asbesthoudend materiaal, deze moeten als asbest worden aangeleverd op het milieupark (maximaal 35 m2 en dubbel verpakt in folie van min. 0,2 mm dik).

Gootsteenontstopperverpakking

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Gordijn

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Grammofoonplaten

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloopartikelen

Alle grammofoonplaten mogen in de BEST-tas/kringloopkist*.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Gras

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

U kunt gras op het milieupark als snoeiafval aanleveren.

Grasmaaier, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Grasmaaier, niet elektrisch

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Grasplaggen met zand

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schone grond

Grasplaggen zonder zand

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Snoeiafval

Gres (riool-)buis

Aanbieden via: Asbest milieupark

Want het is: Asbesthoudend

Asbest moet luchtdicht verpakt worden ingeleverd in twee lagen 0,2 mm folie. Maximaal 35m².

Grind

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Gesorteerd puin

Grindtegels

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Gesorteerd puin

Groente- fruit- en tuinafval

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Onder groente-fruit- en tuinafval vallen ook alle etensresten en botjes van karbonaadjes. Mosselschelpen horen niet bij het gft-afval.

Groenteafval

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Groentepotje, glas (leeg)

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Grond (schoon of vervuild)

Aanbieden via: Milieupark, tegen tarief

Want het is: Grond

NB, bij de milieuparken Rijckholt en Vaals nemen wij geen (schone) grond aan.
Grond afkomstig uit Eijsden, Oost Maarland, Gronsveld en Rijckholt (postcodes 6245 en 6247) wordt NIET geaccepteerd, maar dient in verband met vervuiling rechtstreeks aangeboden te worden bij erkende verwerkers van grond.

Grond, aanhangend aan wortel

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente- fruit- en tuinafval

Grote kluiten grond mogen niet in de gft-container, echter aanhangende grond aan wortels mag (na uitschudden) in de gft-container.

HDPE-buis

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof


HDPE-buis zijn in de regel zwarte dikke buizen.

Haardroger

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Haarkrulborstel, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Haarlak spuitbus

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Een verpakking van metaal

Wanneer een spuitbus helemaal leeg is mag deze in de PMD-zak omdat het een metalen verpakking is.
Let op! Spuitbussen met restjes haarlak mogen niet in de PMD-zak, maar horen in het restafval.

Hagelslagdoosje

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Halloweenartikelen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Halloweenartikelen mogen in de BEST-tas/kringloopkist*. Wij sparen deze spullen het hele jaar op voor de halloweenverkoop in onze winkels.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Halogeenlamp

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Gloei- en halogeenlampen bevatten geen schadelijke stoffen en mogen bij het restafval.
Gooi ze in elk geval niet in de glasbak, dit zou de recycling van glas verstoren.

Handdoek

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Handenwarmer (hotbag, heater pack)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Handschoenen (textiel)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Handschoenen (wegwerp)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Gooi wegwerphandschoenen en mondkapjes na gebruik altijd in de restafvalcontainer. Restafval wordt verbrand en dat is wel zo veilig i.v.m. bacteriën en virussen. Handschoenen horen niet bij de recyclebare stromen PMD-verpakkingen of papierafval, zelfs niet als het helemaal van plastic of papier is gemaakt. Dit zorgt alleen maar voor vervuiling en een onveilig gevoel bij de sorteerders.

Hardboard vezelplaat hout

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval

Geperste vezelplaten mogen bij hout. Zachtboard vezelplaten niet, deze vallen onder grofvuil.

Harddisk (harde schijf)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Harddisks mogen in de BEST-tas/kringloopkist*

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Haren van mens of dier, (schapen-)wol

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Haren composteren niet (in tegenstelling tot botjes) en horen niet bij het GFT-afval.

Hars

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Hars is een natuurproduct uit naaldbomen, maar composteert niet en hoort niet bij het gft-afval.  Er bestaan ook kunstharsen, voorbeelden van zulke kunstharsen zijn polyurethaanhars en epoxyhars. ook deze moeten bij het restafval.

Heggenschaar, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Heteluchtpistool

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Hoeden

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Honden- en kattenpoep

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Honden- en kattenpoep mogen niet in de gft-container vanwege het risico van het overdragen van dierziektes via de compost.

Honden- en kattenpoep van bedrijven zoals asiels, pensions of kennels wordt niet geaccepteerd op de Rd4-milieuparken. Dit wordt namelijk gezien als bedrijfsafval.

Hondenvoer, leeg blik

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Verpakking van metaal

Blik kunt u als metaal op het milieupark gescheiden inleveren. Blik mag ook in de PMD-zak.

Honingpotje, glas (leeg)

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Hoofdkussen, versleten

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil of restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Hoofdtelefoon

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Hooi / stro

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT-afval

Hooi en stro kunt u ook op de milieuparken aanbieden als snoei- en tuinafval.

Horloge

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Horloges mogen in de BEST-tas/kringloopkist*.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Hotbag (handenwarmer)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Hout

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval

Onder houtafval valt ook geverfd en gebeitst hout.

Hout (geïmpregneerd)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Geimpregneerd hout

Geïmpregneerd hout kan bij het milieupark worden ingeleverd in de container voor geïmpregneerd hout. Dit mag niet in de gewone houtcontainer. Schuttingen en bielzen vallen onder andere onder geïmpregneerd hout.

Houtrotvuller

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Houtskoolresten

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Houtskool is net als as een reeds verwerkt procuct, het composteerd niet en mag niet in het gft-afval.

Houtsnippers

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Houtverduurzamingsmiddelen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Huishoudfolie (plastic)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Hulstblad

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

U kunt hulst op de milieuparken als snoeiafval aanleveren, hulst mag ook in de gft-container.

Hydrogel borstpads

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Hydrokorrels (kleikorrels voor in plantenbakken)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

IJsbak

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

IJsbeker

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

IJslolliestokjes (hout)

Aanbieden via: Restafvalcontainer of gft-container

Want het is: Hout


Het betreft onbehandeld hout, daarom zou het bij het gft-afval kunnen.

IJzer

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Iepenhout

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Iepenhout mag niet in het GFT-afval vanwege de kans op schimmels in het hout. Deze schimmels kunnen het composteerproces verstoren.

Ijslolliestokjes (plastic)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Incontinentiemateriaal

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval, er is in Nederland (nog) geen verwerker voor incontinentiemateriaal.

Injectienaalden

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Naalden en spuiten dienen in goed afgesloten naaldbekers te worden ingeleverd. Naaldbekers zijn gratis verkrijgbaar bij de milieuparken.

Inkt

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Inktcartridge, leeg (huishoudelijk gebruik)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Inpakpapier

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Insecticiden

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Isolatiemateriaal

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Kleine hoeveelheden kunt u in een restafvalzak aanbieden bij het milieupark.

Jampotje, glas (leeg)

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


De deksel mag gewoon mee in de glasbak. Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Japanse duizendknoop

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

De Japanse duizendknoop is een hardnekkige plant die veel overlast veroorzaakt. De plant moet worden afgevoerd via het restafval en niet via het GFT-afval om de kans op verspreiding van de plant via compost te voorkomen.

Jeneverkruik, steen

Aanbieden via: Restafvalcontainer (thuis) / Milieupark

Want het is: Aardewerk

Een lege jeneverkruik kan op het milieupark worden ingeleverd als schone puin.

Jerrycan

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof

Jerrycans en vaten met gevaarsetiketten

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)


Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval. NB: lege jerrycans waar geen gevaarlijke stoffen in hebben gezeten mogen in de container met harde kunststoffen.

Jus, vloeibaar of gestold

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Jus mag in de GFT-container

Jute (zakken)

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Jute is textiel maar wordt na gebruik helaas niet meer als textiel verwerkt. Jute kan daarom worden afgevoerd via het restafval.

Kaars

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kaarsresten

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kaaskorst met plastic

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kaaskorst zonder plastic

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Bijvoorbeeld kaas met een caramelcoating.

Kaasverpakking (plastic buitenverpakking)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Kadavers (dode dieren)

Aanbieden via: Zie omschrijving

Want het is: Dierlijk afval

Het is niet toegestaan om dierlijk afval (anders dan etensresten) aan te bieden via de GFT-container i.v.m. verstoring van het composteerproces door diverse bacteriën.

Wanneer uw huisdier thuis sterft, kunt u het beste contact opnemen met uw dierenarts.
Voor dode dieren die u vindt in de openbare ruimte (bijvoorbeeld op straat) kunt u de dierenambulance bellen. Zij kunnen ook nagaan of het dier een chip heeft en de eigenaar van het dier informeren.
Een dood muisje dat u vindt in de tuin mag via de restafvalcontainer worden aangeboden.

Kamerplanten

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Op het milieupark kunt u kamerplanten als snoeiafval inleveren. Kamerplanten mogen met aanhangende grond in de gft-container.

Karton

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Kartonnen doos

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Kartonnen verpakking

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Kassabonnen

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Kast, hout (in goede staat)

Aanbieden via: Milieupark / kringloopwinkel

Want het is: Kringloop

Een kast die nog in goede staat verkeerd kan worden aangeboden als kringloopartikel.
Omdat kringloopspullen worden verkocht in de Rd4-kringloopwinkel dient het in verkoopbare staat te zijn. De Rd4-medewerker die die de spullen aanneemt, bepaalt of iets in aanmerking komt voor de kringloopwinkel of niet.

Kast, hout (kapot of niet compleet)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval

Een houten kast die niet meer in goede staat verkeerd, kan worden aangeboden bij het milieupark als houtafval.

Kattenbakkorrels grit

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Grit is een steenachtig materiaal, dit mag niet bij het GFT. Ook mag de ontlasting van katten nooit bij het GFT.

Kattenbakkorrels houtvezels

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kattenbakvulling mag niet bij het GFT-afval, dit omdat er ontlasting van katten tussen zit en de bacteriën daarin het composteerproces verstoren.

Kattenvoer, leeg blik

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Verpakking van metaal

Blik kunt u als metaal op het milieupark gescheiden inleveren. Het kan samen met plastic verpakkingen en drankkartons  in de PMD-zak.

Kauwgom

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kauwgom doordrukstrip

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Dit is een combinatie van plastic en metaalfolie die niet los te weken is, daarom niet via PMD-zak aanbieden.

Keramiek

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. U kunt (beschadigd) keramiek op het milieupark inleveren als schoon puin.

Keramisch glas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. U kunt (beschadigd) keramisch glas op het milieupark inleveren als grofvuil.

Keramische kookplaat

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Kerstartikelen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Kerstartikelen mogen in de BEST-tas/kringloopkist*. Wij sparen deze spullen het hele jaar op voor de kerstverkoop in onze winkels.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Kerstboom (geen kunstboom)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Snoeiafval, 1x per jaar huis-aan-huis

In januari worden kerstbomen ook aan huis opgehaald. Kijk op uw afvalwijzer voor de juiste datum.

Aanbiedregels:
-Leg de kerstboom met of zonder kluit op de inzameldag uiterlijk om 7.00 uur zichtbaar aan de openbare weg.
-Bied de boom niet eerder dan de avond vóór de inzameling aan.
-Haal de pot en versiering van de boom af voordat u deze aanbiedt.
-Kunstbomen worden niet geaccepteerd.
-Bomen met een stamdoorsnede van meer dan 10 centimeter worden bij de aan-huis-inzameling niet geaccepteerd. Deze kunt u gratis inleveren bij het milieupark.

Kerstboom (kunstboom)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Kringloop of grofvuil

Als de boom nog in goede en verkoopbare staat is, dan mag de kerstboom als kringloopartikel worden ingeleverd, dit kan op het milieupark en ook in de Rd4-kringloopwinkel. Is de boom vuil of kapot, dan moet de boom op het milieupark als grofvuil worden ingeleverd.

Kerstverlichting

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Kettingzaag

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Keukenmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Keukenpapier, vuil

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Keukenpapier mag in kleine hoeveelheden bij het gft-afval. Zit er poetsmiddel aan de vellen, dan hoort het keukenpapier zeker bij het restafval.

Keukenweegschaal

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Keukenwekker, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Keyboard

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Kinderfietsje van kunststof

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof


Is het kinderfietsje in goede, herbruikbare staat, dan is het een kringloopproduct. Is het echter oud, verschoten en versleten, dan kan het op het milieupark ingeleverd worden bij harde kunststof.

Kitkoker

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Kleding (in bruikbare staat)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Kleding (kapot/beschadigd)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Textiel zoals kleding, lakens of dekens die oud, kapot en/of beschadigd zijn worden vervezeld. Hiervan worden weer nieuwe garens gemaakt, poetsdoeken, verhuisdekens en isolatiemateriaal.

Kleerhanger, kledinghanger

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Koek en snoep

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Koekblik of snoepblik (verpakking) van metaal

Aanbieden via: PMD-afval

Want het is: PMD-afval

Een koekblik of snoepblik dat u in de winkel bij aankoop van koekjes of snoep krijgt, kunt u aanbieden via het PMD-afval wanneer het een metalen verpakking betreft.

Koekblik, snoepblik in goede staat

Aanbieden via: BEST-tas / Kringloopwinkel / Milieupark

Want het is: Kringloop

Indien het blik nog verkoopbaar is, mag het worden ingeleverd als een kringloopartikel. Indien het blik beschadigd is, kan het worden afgevoerd via het restafval.

Koelbox, kapot

Aanbieden via: Grofvuil

Want het is: Grofvuil


Een koelbox bevat kunststof, maar mag niet in de container voor harde kunststof omdat deze kunststofvreemde materialen bevat. Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Koelelement (voor in koelbox)

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Koelelementen hoeven niet bij het KCA. De kleine blauwe koelelementen zijn gevuld met een niet-giftige vloeistof op waterbasis: water, carboxymethylcellulose, acticide en al dan niet met blauwe kleurstof.

Koelkast

Aanbieden via: milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Koffiecups, metaal (voor Nespressomachines)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Omdat de drab nog in de cups zit en de cup vaak uit plastic en aluminium bestaat mogen ze niet bij het PMD-afval. Let op: voor originele Nespressocups is er een recycleregeling: kijk op de site van Nespresso over inleverpunten of retourgeven aan de postbode.

Koffiecups, plastic

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Omdat de drab nog in de cups zit en de cup vaak uit plastic en aluminium (filter binnenkant) bestaat mogen ze niet bij het PMD-afval.

Koffiedik

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Koffiefilter met drab

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente- fruit- en tuinafval

Koffiepads

Aanbieden via: Drab via de gft-container, papier bij het restafval.

Want het is: Drab is Groente- fruit- en tuinafval, maar de filter bevat siliconen en hoort bij het restafval.

Het gaat hier over filterpads zoals bijvoorbeeld voor het senseoapparaat.
Van vrijwel alle merken horen de gebruikte pads weggegooid te worden hij het restafval (en dus niet bij gft/compost) aangezien de pads kunststofvezels bevatten waarmee de randen dichtgesealed worden.

Koffiezakken

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Plastic verpakkingen met een laagje aluminium, zoals chipszakken, koffiezakken en doordrukstrips, horen bij het restafval. Het aluminiumlaagje kan namelijk niet worden gescheiden van het plastic, waardoor het afval niet te recyclen is. Het aluminiumlaagje in drankkartons kan wel van papier worden gescheiden, daarom horen deze wel bij PMD-afval.

Kooistrooisel knaagdieren

Aanbieden via: GFT-afval

Want het is: GFT

Kooistrooisel van knaagdieren zoals konijnen en cavia's mag in het GFT, dit in tegenstelling tot dat van kattenbakken.
Hooi, stro en organische bodembedekkers (zoals cellulosevezels, hennepvezel, uitgeperst katoenzaad en houtvezels) zijn toegestaan in het GFT. Strooisel van karton mag niet bij het GFT-afval.

Koper

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: metaal

Kozijn (hout met glas)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Als u een kozijn met glas aanbiedt is dit grofvuil. Wanneer u het kozijn en het glas gescheiden aanbiedt, kan het kozijn bij houtafval en het glas bij vlakglas.

Kozijn (hout, zonder glas)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval

Een houten kozijn zonder glas kan worden aangeboden als houtafval.

Kozijn (kunststof exclusief glas)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Kozijn, kunststof met glas

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Als u een kozijn met glas aanbiedt is dit grofvuil.
Wanneer u het kozijn en raam gescheiden aanbiedt, kan het raam bij vlakglas.

Krat, kunststof

Aanbieden via: Harde kunststof container milieupark

Want het is: Harde kunststof. Kratten mogen niet worden aangeboden bij het PMD.

Kringloopkist

Aanbieden via: Inleveren op de Rd4-milieuparken in Rijckholt en Margraten en in de Rd4-kringloopwinkel Margraten

Want het is: Kringloop

De kringloopkist is een hulpmiddel (doos) om kleine kringloopspullen thuis in te verzamelen.
De kringloopkist wordt alleen uitgegeven in de Rd4-kringloopwinkel in Margraten en bij de Rd4-milieuparken in Margraten en Rijckholt. U kunt de kringloopkist ook op deze locaties inleveren.

Kruidenzakjes, zoals van cup-a-soup of juspoeder

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Het betreft zakjes van papier, met een zilverkleurige binnenkant.

Kunstmest

Aanbieden via: Restafvalcontainer (thuis) / Milieupark

Want het is: Restafval

Kunstmest mag niet worden aangeboden bij het GFT-afval.

Kunststof bakjes met deksel, schalen en kommen (bijv. Tupperware), geen wegwerp

Aanbieden via: Rd4-kringloopwinkel als het nog in goede verkoopbare staat is, milieupark, container voor harde kunststoffen als het product niet meer verkoopbaar is

Want het is: Harde kunststof

Dit is niet gekocht als verpakking en mag daarom niet bij het PMD-afval.

Kunststof lamellen (raamdecoratie)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Lamellen bestaan meestal uit PVC en horen daarom niet in de harde kunststoffen container thuis maar bij het grofvuil.

Kunststof nierdialyse afval, stoma-afval

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Het afval is weliswaar van kunststof, maar het is geen verpakkingsafval en moet afgevoerd worden via het restafval.

Kunststof schroten

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil


Schroten bestaan uit PVC, daarom mogen ze niet in de harde kunststof container op het milieupark. 

Kurk van wijnfles, echt natuurproduct

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Als de kurk van echte kurk boomschors is gemaakt, dan hoort de kurk bij het restafval. Kurk is wel organisch, maar composteert niet.

Kurk van wijnfles, kunststof

Aanbieden via: PMD-afval

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Als de kurk van de wijnfles van kunststof is gemaakt, dan mag deze bij het PMD-afval. Ook mag de kurk op de lege fles en mee in het glasafval.

Kussenslopen

Aanbieden via: Textiel straatcontainer, milieupark, Rd4-kringloopwinkel

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

LP, elpee, langspeelplaat

Aanbieden via: Kringloop

Want het is: Een kringloopartikel

LP's mogen in de BEST-tas of kringloopdoos*. Is een langspeelplaat kapot, dan hoort deze bij het restafval.

*afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Ladyshave

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Lakens

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Laminaat

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval B-hout. Let op: dit geldt voor MDF-laminaat. Kunststof laminaat mag niet bij houtafval, maar hoort bij grofvuil.

Lampenolie

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Lasapparaat

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Laselektrode

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Led-lamp

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

LED-lampen bevatten geen kwik, maar moeten toch worden ingeleverd bij het milieupark als Klein Chemisch Afval (KCA) zodat ze gerecycled kunnen worden.

Lenzenvloeistof

Aanbieden via: Gootsteen

Want het is:

Lenzenvloeistof (lege verpakking)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Light stick

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Lijm

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Lijmpistool (incl. accu)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Limonadeglas

Aanbieden via: Glasbak

Want het is: Glasafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Limonadeglas, kristal

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kristalglas bevat loodoxide. Verpakkingsglas mag vrijwel geen loodoxide bevatten. Kristalglas moet daarom bij het restafval en niet in de glasbak. Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Lippenstift

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Lood

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Lood

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Luchtbed

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Luchtbedden zijn gemaakt van kunststof, maar horen niet thuis in de PMD-zak. Het is namelijk geen verpakking. 

Luchtverfrisser spuitbus

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Een verpakking van metaal

Wanneer een spuitbus helemaal leeg is mag deze in de PMD-zak omdat het een metalen verpakking is.
Spuitbussen met restjes luchtverfrisser mogen niet in de PMD-zak, maar horen in het restafval.

Lucifers

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Luiers

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Luiers worden niet gerecycled. Daarom horen ze in het restafval.

In Nederland wordt wel al getest met het op kleine schaal recyclen van luiers. Wij volgen dit op de voet. Wanneer dit op grote schaal mogelijk wordt, zullen wij dit uiteraard communiceren.

Luiers eco

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Eco-luiers mogen niet in het GFT-afval.
De luiers zijn biologisch afbreekbaar, maar de bacteriën in de ontlasting verstoren het composteerproces. Daarom horen ze in het restafval.

In Nederland wordt wel al getest met het op kleine schaal recyclen van luiers. Wij volgen dit op de voet. Wanneer dit op grote schaal mogelijk wordt, zullen wij dit uiteraard communiceren.

MDF

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval B-hout


MDF kan in de container voor B-hout.

MP3-speler

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Maandverband

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Maaskeien, kiezelstenen

Aanbieden via: Rd4-milieupark

Want het is: Schone puin

Voor het aanbieden van schone puin geldt een tarief.

Magnetron

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Magnetronschaal, glas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Op het milieupark kunt beschadigde magnetronschalen inleveren als grofvuil.

Make-up

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Markeerstiften

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Matje onder vleeswaren

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Dit absorptiemateriaal vangt bloed op van verse vleeswaren. Het hoort bij het restafval.

Matrassen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil/matrassen

Matrassen vallen onder het tarief van grofvuil.
Op de milieuparken worden matrassen in een aparte matrassencontainer verzameld.

Let op: natte/vochtige of vuile matrassen worden alleen geaccepteerd als ze zijn ingepakt in plastic folie. Op de milieuparken is eventueel materiaal hiervoor beschikbaar (vraag ernaar bij de beheerder).

Mayonaisepot, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Glazen potten mogen met deksel in de glasbak. Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Medicijnblisters

Aanbieden via: PMD-afval

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Het betreft hier de harde plastic verpakking om bijvoorbeeld de rol met de dagelijkse medicatie.

Medicijnen

Aanbieden via: Restafvalcontainer of milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Medicijnen mogen in een restafval minicontainer of ondergrondse aansluiting. Voor adressen die zakken aan de straat aanbieden is dit uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan (i.v.m. spelende kinderen/huisdieren). Medicijnen kunnen gratis worden ingeleverd bij de milieuparken. Vaak accepteren apotheken de medicijnen ook. Voer medicijnen nooit af via het riool. Medicijnen worden bij het restafval verbrand. De verbranding en de filters van onze huidige afvalverbranders voldoen aan de milieunormen voor verbranding van veel KCA waaronder medicijnen.

Medicijnenpotje leeg, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Medicijnstrips

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Het betreft hier de plastic doordrukstrips. Vanwege de combinatie plastic en aluminium kan het niet bij het PMD-afval, dit afval kan namelijk niet gerecycled worden.

Melkfles, kunststof/plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Melkpak, karton/papier

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton

Drankkartons zijn de 'D' uit PMD-afval. Drankkartons zijn de Tetra-pakken die van samengesteld materiaal zijn gemaakt, meestal papier, plastic en aluminiumfolie.

Melkpak, leeg

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton

Drankkartons zijn de 'D' uit PMD-afval. Drankkartons zijn de Tetra-pakken die van samengesteld materiaal zijn gemaakt, meestal papier, plastic en aluminiumfolie.

Mest van klein huisdier (uitwerpselen en stro)

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval


Mest van kleine knaagdieren mag in beperkte hoeveelheid bij het gft-afval. Met kleine huisdieren worden knaagdieren bedoeld, zoals cavia's, konijnen en hamsters. Ontlasting en urine van katten en honden mag niet bij het gft-afval.

Meubelolie (lege verpakking)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Meubelolie (verpakking incl. resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Meubels

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Meubilair

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Mixer

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Mobiele telefoon met oplader

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled. Mobiele telefoons bevatten zeer kostbare grondstoffen zoals edelmetalen.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Monddouche, elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Mondkapje

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Gooi mondkapjes en handschoenen na gebruik altijd in de restafvalcontainer. Restafval wordt verbrand en dat is wel zo veilig i.v.m. bacteriën en virussen. Mondkapjes horen niet bij de recyclebare stromen PMD-verpakkingen of papierafval, zelfs niet als het helemaal van plastic of papier is gemaakt. Dit zorgt alleen maar voor vervuiling en een onveilig gevoel bij de sorteerders.

Monitor van pc

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Mosselschelp, mosselen

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Mosselschelpen mogen in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet bij het gft-afval, omdat ze niet composteren. Dit geldt voor alle schelpen en ook schelpenstrooizand voor vogelkooien. Om eventueel stankoverlast te voorkomen kunt u de mosselschelpen het beste in een dichtgebonden plastic zak in het restafval doen.

Motorolie (incl. resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Motorolie (lege verpakking)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Multomap plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Munitie

Aanbieden via: Politie

Want het is: -

Conform de Wet wapens en munitie moet u (oude) wapens en munitie inleveren bij de politie. U kunt deze niet inleveren op het milieupark.

Muurverf/latex emmer of blik

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Een metalen of plastic verpakking

Lege emmers of blikken, dus zonder restanten latex, mogen in het PMD-afval. Wanneer er nog restjes in de emmer zitten horen de emmers bij het Klein Chemisch Afval.

Muurverf/latex verpakking met restanten

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Muziekinstrument, elektronisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Muziekinstrument, niet elektronisch

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Naaimachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Naalden (spuiten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Naalden en spuiten dienen in goed afgesloten naaldbekers te worden ingeleverd. Naaldbekers zijn gratis verkrijgbaar bij de milieuparken.

Nagellak

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Nagellakflesje (leeg)

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Nagellakremover (leeg plastic flesje)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Negatieven van foto's

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Nicotinekauwgom

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Nicotinepleisters

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Noppenfolie

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: PMD-afval

Noppenfolie is een plastic verpakking. Plastic verpakkingen worden gerecycled.

Noten

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Oasis / Oases steekschuim = floral foam

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


De basisgrondstoffen voor steekschuim zijn oliederivaten en harsen. Het is dus geen biologisch product en mag niet in de gft-container. 

Olie (voor in salades, om te bakken of te frituren)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grondstof voor biobrandstof of biodiesel

Olie afgewerkt (motorolie)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

De maximale hoeveelheid die u kunt inleveren is 20 liter.

Oliefilters (uitgelekt)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Olijfolie

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vet of olie


Ook in veel supermarkten kunnen vetten in een gele container worden ingeleverd.

Olijfoliefles, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Olijfoliefles, plastic/kunststof

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Onkruid

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT-afval

Ontsmettingsmiddelen (lege verpakkingen)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Ontsmettingsmiddelen (resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Ontvettingsmiddel

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Ontvettingsmiddel (lege verpakking)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Oortips, oorstaafjes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Opaal glas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Opblaasbaar speelgoed

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: restafval

Opblaasbaar speelgoed zoals zwembanden, luchtbedden of strandballen horen in het restafval. Dit is géén PMD-afval: In de PMD-zak mogen alleen verpakkingen van spullen. Zwembaden en ander opblaasbaar speelgoed horen daar niet in thuis.

Oplaadbare batterijen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Oplader

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Ordner / ringband / klapper

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Ordners of ringbanden met een ijzeren klem en/of een plastic kaft kunnen worden aangeboden via de restafvalcontainer.

Ordners zonder plastic laagje kunt u eventueel scheiden door het karton bij het papier te doen en de metalen klem aan te bieden op het milieupark als oud ijzer.

Organische kattenbakvulling

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kattenbakvulling mag niet bij het GFT-afval, dit omdat er ontlasting van katten tussen zit en de bacteriën daarin het composteerproces verstoren.

Oven

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Ovenreiniger (leeg)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Ovenreiniger (resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Ovenschaal

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

PET-fles

Aanbieden via: Satiegeld innamepunt

Want het is: Statiegeld

Plastic flessen en flesjes met het statiegeldlogo kunt u inleveren bij een innamepunt (winkel). U krijgt zo uw statiegeld terug. Staat er geen statiegeldlogo op de fles of het flesje? Voer het dan wel af via de PMD-zak.

Na inname worden de flessen gerecycled en opnieuw gebruikt.

PVC

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Op dit moment hebben wij geen mogelijkheden om PVC apart af te voeren voor recycling.
PVC mag niet worden aangeboden bij de harde kunststoffen of bij het PMD-afval vanwege de andere samenstelling van het materiaal.

PVC wordt daarom afgevoerd via het grofvuil en hiervoor geldt het bijbehorende tarief.

Paardenmest

Aanbieden via: Mesttransportbedrijven

Want het is: Mest

Een enkele paarden- of ezelsdrol mag in de restafvalcontainer. Grote hoeveelheden mest niet, contacteer hiervoor een mesttransportbedrijf.

Paasartikelen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Paasartikelen mogen in de BEST-tas/kringloopkist*. Wij sparen deze spullen het hele jaar op voor de paasverkoop in onze winkels.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Pallets, kunststof

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof


Er zijn aparte containers voor harde kunststof op de milieuparken.

Pannendeksel, glas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Pannenspons, aluminium

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Een aluminium pannenspons mag niet bij het PMD-afval, want het betreft geen verpakking.

Paperclips

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Grote hoeveelheden metalen paperclips kunnen op het milieupark als metaal worden ingeleverd.

Papier

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Papier met nietjes

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Papier met plastic laagje

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Papier om roomboter, margarineblok

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Papierdoos

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Papieren zak

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Papieren zakdoekje (gebruikt)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Het is geen probleem als een enkel zakdoekje in het gft-afval terecht komt, maar eigenlijk horen gebruikte zakdoeken bij het restafval.

Papiersnippers

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Parfumflesje, (half)vol

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Parfumflesje, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Parfumflesje, plastic/kunststof

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Pasjes, bijvoorbeeld bankpas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Pasta, deegwaren

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Pastasauspot, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


De deksel van de pot mag gewoon mee in de glasbak. Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Patatbakje

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Peertje (lamp)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Gloeilampen mogen in het restafval.

Pen

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Permanente markers

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Personenweegschaal

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Petroleum

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Petroleumverpakking (leeg)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Petten

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Piepschuim, airpop

Aanbieden via: Restafvalcontainer, Speciale big bag milieupark

Want het is: Restafval

Piepschuim mag niet in de PMD-zak, ook niet als het als verpakking rond bijvoorbeeld een aangekochte t.v. zit. Vanaf 2017 kan piepschuim apart gratis worden ingeleverd op de milieuparken. Let op, alleen witte piepschuim mogen wij als piepschuim aannemen. Gekleurde, vervuilde en grijze piepschuim hoort bij het restafval.
Flo-pak verpakkingsschuimpjes horen niet bij piepschuim.

Pillendoordrukstrip

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Zogenaamde blisters mogen niet bij het PMD-afval, dit omdat ze meestal uit kunststof én aluminiumfolie bestaan, die niet van elkaar te scheiden zijn. Dit in tegenstelling tot tetraverpakkingen, waarbij de lagen (door een laag papier) wel van elkaar te scheiden zijn.

Pindakaaspotje, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Pinpas

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Pitten

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Pizzadoos, afhaal

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Pizzadozen horen bij het restafval omdat ze vaak vervuild zijn met etensresten en vet. Daardoor zijn ze niet geschikt voor recycling en mogen ze niet bij het papier.

Pizzadoos, diepvries

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Plakband

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Plamuur

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Plantenpot, organisch materiaal

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Plantenpot, steen/keramiek

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schoon puin

Plantenresten

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Plastic tas

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Plastic verpakking met aluminium binnenlaagje

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


De lagen plastic en metaal zitten dicht op elkaar, er is nu nog geen goed proces om deze te scheiden, zoals dat inmiddels met tetrapakken (drankkartons) wel het geval is. Daarom moeten bijvoorbeeld chipszakken of soepstazakken bij het restafval.

Plastic verpakkingsafval

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Indien er chemische middelen in de verpakking hebben gezeten mogen plastic verpakkingen bij het PMD-afval.

Plastic wegwerp beker

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

PMD-afval mag alleen verpakkingen bevatten. Plastic bekers zijn gekocht als product en is geen verpakking.

Plastic zak

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Plastic, niet verpakkingsmateriaal

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het harde kunststof betreft mag dit naar het milieupark worden gebracht.

Pleisters

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Poetsdoek, versleten/vuil

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Poetslap, versleten/vuil

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Polyester

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof


NB: verstevigde polyesters, zoals dakplaten, boten en badkuipen mogen niet bij harde kunststof, deze horen bij grofvuil.

Polyetherschuim

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil


Bijvoorbeeld matrassen van koudschuim bestaan uit polyether.

Porselein

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Beschadigd porselein kunt u op de milieuparken inleveren als schoon puin.

Potdeksel, blik

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Metaal

Als u glazen verpakking inlevert, dan mag dit met het etiket en de dop erop.

Potdeksel, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Als u glazen verpakking inlevert, dan mag dit met het etiket en de dop erop.

Potgrond (schoon)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schone grond

Potgrond mag niet bij het gft-afval, omdat er teveel zand in zit. Aanhangende potgrond aan een uitgebloeide plant mag wel bij het gft-afval, omdat dit maar een kleine hoeveelheid is.

Potje babyvoeding (glas)

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


De deksel mag op de potjes blijven zitten. Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Potje van bijvoorbeeld 'Good noodles'

Aanbieden via: PMD-afval

Want het is: Drankkartons verpakkingsafval

De deksel is van plastic en het bakje is een combinatie van papier en plastic. De PMD-zak is het aangewezen inzamelmiddel.

Potje van bijvoorbeeld appelstroop

Aanbieden via: PMD-afval

Want het is: Drankkarton of metalen verpakkingsafval

Zowel de blikken appelstroop potten als de 'tetra-pak' potten mogen bij het PMD-afval.

Potje van medicijnen (plastic)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Potje van vitamines (plastic)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Potloden, potlood

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Potloodslijpsel

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Pringles bus

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Een pringles bus bevat papier en aluminium, daarom mag het niet bij het oud papier. Het is ook geen drankkarton, daarom mag het niet bij het PMD-afval.

Print, computer (zwart/wit en kleur)

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Printer

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Printercartridge, leeg (huishoudelijk gebruik)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Printerinkt

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Purschuim

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Purschuim is niet recyclebaar en moet daarom worden afgevoerd via het restafval.

Radiator

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Radiator elektrisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Radio

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Reclamedrukwerk

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Rekenmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Remolie

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Riem

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Riet

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Snoei- en tuinafval

Riet uit de tuin kunt u op het milieupark aanbieden als snoei- en tuinafval.

Rieten meubelen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Restafval of grofvuil

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Als het riet oud en kapot is, hoort het bij het restafval of grofvuil. Riet valt niet onder hout.

Rijst

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Rijstkoker (elektrisch)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Rijstzak (plastic)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Ringband

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Rookmelder

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Oude types ioniserende rookmelders bevatten een klein beetje radioactief materiaal. Je kunt ze als elektrisch apparaat inleveren. Ga er wel extra voorzichtig mee om. Maak ze niet open en gooi ze in geen geval bij het restafval. Ze worden uit de stroom andere elektrische apparaten gesorteerd en door een gespecialiseerd bedrijf verwerkt.
Het radioactieve materiaal wordt er op een veilige manier uitgehaald, waarna de rest geschikt is voor recycling.

Rubber

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Ruit

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vlakglas

Ruitenvloeistof, ruitensproeier

Aanbieden via: Rd4-milieupark

Want het is: KCA

In ruitenvloeistof zitten chemicaliën.

Ruitontdooier

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Saladeverpakking, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Salpeterzuur

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Salpeterzuur (lege verpakking)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Sambalpotje, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


De deksel mag op de pot blijven zitten. Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Sanitair papier

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Sanitair papier, zoals enkele gebruikte zakdoekjes mogen niet bij papier en karton worden aangeboden, maar horen in het restafval (het is niet erg al een enkel doekje bij het gft-afval terecht komt).

Sappak

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton verpakkingsafval

Drankkartons zijn de 'D' uit PMD-afval. Drankkartons zijn de Tetra-pakken die van samengesteld materiaal zijn gemaakt, meestal papier, plastic en aluminiumfolie.

Sardienblikje

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Verpakking van metaal

Sateprikkers

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Hout


Sateprikkers van hout mogen bij het gft-afval. Metalen sate-prikkers kunnen op het milieupark in de metaalcontainer, of thuis in de restafvalcontainer.

Sausfles, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Sausfles, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Schaafmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Schaal, aardewerk of porselein

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. U kunt beschadigd aardewerk of porselein als schoon puin inleveren op het milieupark.

Schaaltje voor kaas

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Plastic schaaltjes mogen in de PMD-zak, schaaltjes van foam horen bij het restafval.

Schaaltje voor vleeswaren

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Plastic schaaltjes mogen in de PMD-zak, schaaltjes van foam horen bij het restafval.

Scheerapparaat

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Scheermesjes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Schelpen, schelpenzand

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

(Mossel-)schelpen mogen in tegenstelling tot wat veel mensen denken niet bij het gft-afval, omdat ze niet composteren. Dit geldt voor alle schelpen en ook schelpenstrooizand voor vogelkooien. Om eventueel stankoverlast te voorkomen kunt u de mosselschelpen het beste in een dichtgebonden plastic zak in het restafval doen.

Schillen van groente of fruit

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Schoenen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel (schoenen horen bij textiel) mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Schoenendoos

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Schoenpoetsblik, leeg

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic of metalen verpakking

Schoon puin

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schoon puin


Schoon puin* komt vrij bij het (ver)bouwen, renoveren, en slopen van woningen, gebouwen en andere bouwwerken. Dit betreft een fractie welke bestaat uit een menging van diverse steenachtige materialen.
Toegestaan:
Steenachtig materiaal, zoals:
-beton;
-metselwerk;
-klinkers;
-natuursteen;
-keramisch materiaal.

*Schone puin mag maximaal 10% vervuiling bevatten

Schoonmaakmiddel huishoudelijk (met restanten)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Schoonmaakmiddelenfles (leeg)

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Lege verpakkingen van reguliere schoonmaakmiddelen mogen in de PMD-zak, maar zaten er chemicaliën in de verpakking, dan afvoeren via het milieupark of de restafvalcontainer.

Schotelantenne

Aanbieden via: Milieupark / BEST-tas*

Want het is: Elektrisch apparaat

Elektrische apparaten die niet meer compleet zijn of kapot zijn worden zoveel mogelijk gerecycled.

* De BEST-tas is niet in alle gemeenten beschikbaar. Kijk op uw afvalkalender of de BEST-tas bij u aan huis wordt opgehaald.

Schrijfpapier

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Schroefmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Schuimrubber

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Schuurmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Schuurpapier

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Schuursponsje

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Scooter

Aanbieden via: Dealer of recyclingbedrijf aangesloten bij Scooter Recycling Nederland (SRN)

Want het is: Een motorvoertuig


Bij aankoop van een nieuwe scooter, brom- of snorfiets betaalt u vanaf 1 maart 2013 een recyclingbijdrage van 10 euro. U kunt met uw oude scooter, brom- of snorfiets terecht bij één van de bij SRN aangesloten innamepunten (www.scooterrecyclingnederland.nl). Zij zorgen voor verantwoorde recycling.

Serviesgoed (porselein)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. U kunt beschadigd aardewerk of porselein als schoon puin inleveren op het milieupark.

Serviesgoed mag nooit bij het glasafval in de glasbak, omdat dit het glassorteerproces heel erg verstoord.

Shampoofles, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Sigarettendoosje

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Sigarettenpeuken

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Silicagel (absorberende gel zakjes)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Dit zijn bijvoorbeeld de korreltjes in de vochtopnemende zakjes, die bij gekochte producten zitten.

Sinaasappelnetje

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

De netjes waar sinaasappels in worden verkocht zijn meestal gemaakt van plastic en zouden daarom officieel in het PMD-afval horen. Echter de geven de netjes problemen tijdens het sorteerproces. Ze draaien zich vast om de maalmolens van de sorteerinstallaties. Daarom adviseren wij u om deze netjes aan te bieden via de restafvalcontainer.

Sinaasappelschil

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Slachtafval, jachtafval

Aanbieden via: Destructiebedrijf

Want het is: -

Het is niet toegestaan om slacht- en jachtafval via Rd4 af te voeren.

Heeft u kleine resten vlees of slachtafval thuis, doe deze dan niet bij het GFT-afval, maar in een gesloten zak bij het restafval. Via rauw vlees kunnen dierziektes worden verspreid (zoals Afrikaanse varkenspest, of vogelgriep).

Veel jagers laten de resten achter in het bos, als voedsel voor dieren, bij sommige gemeenten kunnen jagers bij de buitendienst kadavers deponeren.

Slagroom spuitbus

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Een verpakking van metaal

Wanneer de spuitbus helemaal leeg is, mag deze in de PMD-zak omdat het een metalen verpakking is.
Let op! Spuitbussen met restjes slagroom mogen niet in de PMD-zak, maar horen in het restafval.

Slang, bijvoorbeeld tuinslang

Aanbieden via: Restafvalcontainer of grofvuil op het milieupark

Want het is: PVC


PVC mag niet bij kunstsstof verpakkingen of bij harde kunststof op het milieupark.

Slaolie

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vet of olie


Kan in de gele minicontainer op de milieuparken of bij diverse supermarkten. Klik op de link voor inleveradressen: 
www.frituurvetrecyclehet.nl/inleveren/nederland

Slijpmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Slijpschijf

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Sloopafval

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Bouw- en sloopafval

Slotontdooier (lege verpakking)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Slotontdooier (resten)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Smeervet

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Snacks

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Snelontkalker

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Snoeihout

Aanbieden via: GFT-container of milieupark

Want het is: Snoeiafval

Snoeppapier (eetbaar)

Aanbieden via: Groente- fruit- en tuinafval

Want het is: Groente- fruit- en tuinafval

Snoeppapiertje (plastic)

Aanbieden via: PMD-afval

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Snoepzak, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Snoer

Aanbieden via: Milieupark of BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Metaal

Kabels en snoer mogen in de BEST-tas/kringloopkist*, omdat het een heel goed te recyclen product is dat bovendien koper bevat.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Soep, vaste bestandsdelen

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Sokken

Aanbieden via: Textiel straatcontainer, milieupark, Rd4-kringloopwinkel

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Soldeerbout

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Spaanplaat

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval B-hout

Spaanplaat is een houtprodukt dat mag worden afgegeven als hout.

Spaarlampen

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Lever spaarlampen en tl's apart in, zodat de kleine hoeveelheid kwik in de lamp milieuvriendelijk verwerkt wordt. Ook led-lampen horen, hoewel ze geen kwik bevatten, in de inleverbak voor KCA om te recyclen.

Wees voorzichtig met lampen die kwik bevatten. Als een lamp kapot gaat, zet dan de ramen open en verlaat de ruimte 15 minuten. Op de site van het RIVM leest u hier mee over: https://www.rivm.nl/kwik/opruiminstructies

Speciekuip

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof


De speciekuip moet veegschoon zijn. Aanhangend materiaal mag niet zwaarder wegen dan de kuip zelf.

Speelgoed, elektronisch

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Speelgoed, hout (in goede staat)

Aanbieden via: Kringloopwinkel / milieupark / BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Speelgoed, hout (kapot of niet compleet)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Houtafval

Houten speelgoed dat kapot of niet meer compleet is, kan op het milieupark worden aangeboden als houtafval.

Speelgoed, plastic

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kringloop of harde kunststof

Indien het speelgoed nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven kan krijgen.

Kapot/oud plastic speelgoed zoals een glijbaan, zandbak etc. kan worden ingeleverd op de milieuparken onder harde kunststoffen.

Speelgoed mag NIET in de PMD-zak omdat het geen verpakking is (harde kunststof).

Spiegel, glas

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vlakglas

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Spiritusfles (leeg)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Spiritusfles met restanten

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Spuitbus verf / lak

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Een verpakking van metaal

Wanneer de spuitbus leeg is, mag deze in de PMD-zak omdat het een metalen verpakking is.
Let op! Spuitbussen met restanten lak of verf mogen niet in de PMD-zak, maar kunnen worden ingeleverd op het milieupark als Klein Chemisch Afval (KCA).

Spuiten (naalden)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Naalden en spuiten dienen in goed afgesloten naaldbekers te worden ingeleverd. Naaldbekers zijn gratis verkrijgbaar bij de milieuparken.

Staafmixer

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Staal

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Stammetjes

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Stammetjes tot +/- 10 cm doorsnede mogen bij het GFT-afval.

Stazak, zoals soep in zak

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Plastic verpakkingen met een versmolten laagje aluminium, zoals chipszakken, koffiepakken en doordrukstrips, horen bij het restafval. Het aluminiumlaagje kan niet worden gescheiden van het plastic, waardoor het plastic niet te recyclen is, en het aluminium ook niet. Ook chipskokers gooi je in de gewone vuilnisbak. Het aluminiumlaagje in drankpakken kan wel worden gescheiden, daarom horen deze wel bij PMD-afval.

Steenwol

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Stereo-installatie

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Sticker

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Stoeptegels

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Gesorteerd puin

Stof uit wasdroger

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Stofzuiger

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Stofzuigerzak met inhoud

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Stoma materiaal, gebruikt en ongebruikt

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Stomamateriaal dat ongebruikt is, is weliswaar van kunststof, maar is geen verpakking en hoort dus niet bij het PMD-afval. Alle gebruikte medische middelen horen bij het restafval. Vaak heeft de gemeente voor mensen met medisch afval een tegemoetkomingsregeling voor afval (omdat zij ongewild meer afval produceren).

Stoomapparaat

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Stoppen (meterkast)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Strijkbout

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Strijkijzer

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Strijkplank

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Stro

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Stronken

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Stropdassen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Stuc, stucwerk, pleisterkalk

Aanbieden via: Restafval of vervuild puin milieupark

Want het is: Vervuild puin

Stuc, pleisterkalk, gips, stuccatuur, pleister- of gipswerk bestaat uit (gebrand) gips of marmerpoeder, lijm en kleurstoffen. Dit kan in zakken bij het restafval, of in grote hoeveelheden bij het vervuild puin op het milieupark.

Stucfolie

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Stucfolie/stucloper is geplastificeerd papier/karton dat gebruikt wordt ter bescherming van de vloer tijdens stuc- schilder en verbouwingswerkzaamheden in huis. Stucfolie is gemaakt van drankkartons, maar mag niet bij het PMD-afval, omdat het niet is gekocht als verpakkingsafval, omdat het vaak is vervuild met verf-en stucresten en omdat de grootte van de folie het verwerkingsproces verstoort.

Synthesizer

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

TL-buis, TL-lamp

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Lever spaarlampen en tl's apart in, zodat de kleine hoeveelheid kwik in de lamp milieuvriendelijk verwerkt wordt. Ook led-lampen horen, hoewel ze geen kwik bevatten, in de inleverbak voor KCA om te recyclen.

Wees voorzichtig met lampen die kwik bevatten. Als een lamp kapot gaat, zet dan de ramen open en verlaat de ruimte 15 minuten. Op de site van het RIVM leest u hier mee over: https://www.rivm.nl/kwik/opruiminstructies

Tabak

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Tafellaken

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Takkenbos

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Snoeiafval

Snoeiafval kan naar het milieupark worden gebracht. U kunt gesnoeide takken tevens aanmelden voor de snoeiafvalroute. Bel hiervoor met het Rd4-servicepunt.

Tampons

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Tandenborstels

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Tandenborstelverpakking

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Tandpastatube

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Tape

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Tapijt, vloerbedekking

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Tasje, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Tassen (leer)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel en schoenen

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel (tassen horen bij textiel) mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Taxus Baccata

Aanbieden via: Rd4-milieupark / GFT-container

Want het is: Snoeiafval

In het snoeisel van de Taxus Baccata zit baccatine, een basisgrondstof voor chemotherapie. Helaas wordt het snoeiafval op dit moment niet apart ingezameld. Het taxussnoeisel kan daarom het beste worden afgevoerd via het Rd4-milieupark (snoeiafval) of de GFT-container.

Teer

Aanbieden via:

Want het is:

Bitumenhoudend afval mag niet naar het milieupark. U vindt adressen van afvalverwerkers in de Telefoongids.

Tefalpan

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Tegellijm

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Tegels

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Ongesorteerd puin

Telefoon

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled. Mobiele telefoons bevatten zeer kostbare grondstoffen zoals edelmetalen.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Telefoongids

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Televisie

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Tenthoes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Terpentine

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Terpentinefles, leeg

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Terracotta

Aanbieden via: Milieupark / Restafvalcontainer (thuis)

Want het is: Aardewerk

Terracotta of stukken terracotta mogen niet in de GFT-container. Terracotta is een natuurlijk materiaal, maar composteert niet.

Textiel (in bruikbare staat)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Kleding, textiel, tassen en schoenen

Textiel (kapot/beschadigd)

Aanbieden via: Miluepark / BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Textiel

Textiel zoals kleding, lakens of dekens dat oud, kapot en/of beschadigd is, wordt vervezeld. Hiervan worden weer nieuwe garens, isolatiemateriaal, poetsdoeken en verhuisdekens gemaakt.

Enorm vervuild of nat textiel kan niet worden aangeboden als textiel, maar hoort bij restafval.

Theebladeren

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Theezakje van plastic (meestal in pyramide vorm)

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Theezakjes die zijn gemaakt van plastic of waarbij een deel van het zakje uit plastic bestaat, horen bij het restafval. Deze kunnen helaas niet worden gerecycled. Vaak zijn dit de pyramide vormige zakjes.
Theezakjes van papier mogen bij het GFT-afval.

Theezakjes van papier

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Theezakjes van papier mogen via het GFT-afval worden aangeboden. Ook losse thee hoort in het GFT-afval.
Theezakjes die van plastic zijn gemaakt (meestal de pyramide-vormige) mogen niet bij het GFT-afval. Deze theezakjes horen in het restafval.

Thermometers/barometers met kwik

Aanbieden via: KCA

Want het is: Klein Chemisch afval

Kwik is zeer giftig. Afgedankte oude thermometers en barometers horen daarom bij het chemisch afval.

Trespa = High Pressure Laminate-plaat

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil


Trespa bevat hout, maar ook harsen en is geperst. Het mag niet in de containers voor hout.

Tuinmeubilair van kunststof

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof


Kunststof tuinmeubilair kan gescheiden worden aangeleverd bij het milieupark, sommige tuinbanken zijn van PVC, deze vallen onder het grofvuil.

USB-stick

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Uiennetje

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

De netjes waar uien in worden verkocht zijn meestal gemaakt van plastic en zouden daarom officieel in het PMD-afval horen. Echter de netjes geven problemen tijdens het sorteerproces. Ze draaien zich vast om de maalmolens van de sorteerinstallaties. Daarom adviseren wij u om deze netjes aan te bieden via de restafvalcontainer.

Vaas, glas

Aanbieden via: Glasbak

Want het is: Glasafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Beschadigde vazen die niet in de glasbak passen kunt u inleveren op het milieupark als glasafval.

Vaas, keramiek

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schoon puin

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Vensterenvelop

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Vensterglas

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vlakglas

Ventilator (tafelmodel)

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Verband en pleisters

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Verf (nat)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Verf op waterbasis

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Verfafbrander

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Verfblik leeg

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Een verpakking van metaal

Wanneer een verfblik helemaal leeg is, mag deze in de PMD-zak omdat het een metalen verpakking is.
Let op! Verfblikken die niet helemaal leeg zijn mogen niet in de PMD-zak. Deze kunnen via het milieupark worden aangeboden als Klein Chemisch Afval (KCA).

Verfblik met restanten verf

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Verfblikken die niet helemaal leeg zijn mogen niet in de PMD-zak. Deze kunnen via het milieupark worden aangeboden als Klein Chemisch Afval (KCA).

Verfemmer, leeg, kunststof

Aanbieden via: milieupark

Want het is: Harde kunststof

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Verfkwast met uitgeharde verf

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Verfschilfers

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Verfverdunner

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Verhuistape

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Verlengsnoer

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Metaal

Kabels en verlengsnoeren mogen in de BEST-tas/kringloopkist*, omdat het een heel goed te recyclen product is dat bovendien koper bevat.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Verpakking, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Verpakkingen van vleeswaren en kaas

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Let op, foam bakjes/schaaltjes waar boterhamvlees op ligt mogen niet bij het PMD-afval.

Verpakkingspiepschuim, airpop

Aanbieden via: Restafvalcontainer of milieupark

Want het is: Piepschuim

Piepschuim mag niet in de PMD-zak, ook niet als het als verpakking rond bijvoorbeeld een aangekochte t.v. zit. Vanaf 2017 kan piepschuim apart gratis worden ingeleverd op de milieuparken. Let op, alleen witte piepschuim mogen wij als piepschuim aannemen. Gekleurde, vervuilde en grijze piepschuim hoort bij het restafval.
Flo-pak verpakkingsschuimpjes horen niet bij piepschuim.

Vershoudfolie

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Vershoudfolie die u op een rol koopt is geen verpakkingsmateriaal maar een gebruiksartikel. Formeel hoort vershoudfolie daarom bij het restafval. Een verdwaald stukje vershoudfolie in de PMD-zak zal echter geen problemen bij de verwerking opleveren.

Wanneer vershoudfolie onderdeel uitmaakt van de verpakking als u het in de winkel koopt (bijvoorbeeld bij een komkommer) hoort het wel in de PMD-zak.


Versterker

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Vervuild puin

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Vervuild puin


Toegestaan: 
-kalkzandsteen;
-gipsbeton; NB, mag ook gratis in de gipscontainer.

-gasbeton;
-ytong-blokken .


Vervuild puin is schoon puin vermengd met bijvoorbeeld verontreinigde grond, gevaarlijke afvalstoffen of asbesthoudend afval met glas of teer, glashoudend puin, gasbetonblokken en kalkzandsteen.

Gips kan in aparte containers, dit hoeft niet bij vervuild puin. Let op: gasbeton zoals Ytongblokken zijn geen gips.

Verwarmingsketel

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Vet, gestold

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Ver of olie


Giet de jus in een oude afsluitbare verpakking, bijvoorbeeld een plastic fles of melkpak en lever hem in bij de inzamelbakken voor frituurolie. Let op, kleine hoeveelheden jus mogen in het Groente- fruit- en tuinafval.

Beekdaelen Schinveld, Plus A ge Water
Beekdaelen, Oirsbeek ADVEO sport voetbalclub
Bocholtz, Plus Gasthof
Brunssum, Plus Orionplein
Brunssum, Jan Linders Kerkstraat
Brunssum, Rd4 milieupark
Eijsden, Plus Cramignonstraat
Gulpen, Plus Passage
Heerlen, Rd4 milieupark
Heerlen, AH Homerusplein
Heerlen, AH Schandelenboord
Heerlen, Jan Linders Bautscherweg
Heerlen, Jan Linders Ganzeweide
Heerlen, Jan Linders Nobelstraat
Heerlen, PLUS Heerlerbaan
Heerlen, Jumbo Apollolaan
Heerlen, Jumbo Maanplein
Heerlen, Plus Groeët Genhei
Kerkrade, AH Hertogenlaan
Kerkrade, Plus Maria Gorettiplein
Kerkrade, Jan Linders Carboonstraat
Kerkrade, Rd4 milieupark
Kerkrade, Jumbo Carboonstraat
Kerkrade, Jumbo OL Vrouwestraat
Landgraaf, AH Prinsenstraat
Landgraaf, Rd4 milieupark
Landgraaf, Jumbo Op de Kamp Vivaldipassage
Landgraaf, Plus Op de Kamp Raadhuisplein
Landgraaf, Plus Hovenstraat, geen container maar een luik naast de flessen
Margraten, Plus Amerikaplein
Margraten, Rd4 milieupark
Rijckholt, Rd4 milieupark
Simpelveld, Plus Kloosterplein, geen container maar een luik naast de flessen
Vaals, Rd4 milieupark Let op, alleen de 4e zaterdag van de maand als er KCA is!
Voerendaal, Plus Furenthela bij de flessenautomaat
Wijlre, Spar Kerkstraat

Videobanden

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval


De tape in videobanden kan het verwerkingsproces van kunststof verpakkingen verstoren, daarom mag dit NOOIT in de PMD-zak.

Vijverfolie

Aanbieden via: Grofvuil

Want het is: Grofvuil


Vijverfolie hoort niet thuis bij plastic verpakkingen.

Vijvervissen (dood)

Aanbieden via: Zie omschrijving

Want het is: Dierlijk afval

Het is niet toegestaan om dierlijk afval (anders dan etensresten) aan te bieden via de GFT-container i.v.m. verstoring van het composteerproces door diverse bacteriën.

U kunt een dode vis het beste via de restafvalcontainer aanbieden.


Viltstiften

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Vis, gekookt

Aanbieden via: GFT-afval

Want het is: Etensrest

Gekookte etensresten mogen bij het GFT-afval, ook restjes vlees en vis.

Vis, rauw

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT-afval

U kunt etensresten (bereid en onbereid) aanbieden via de GFT-container.

Visgraten, graat

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT

Visgraten mogen bij het GFT-afval.

Vlees, rauw

Aanbieden via: GFT-container

Want het is: GFT-afval

U kunt etensresten (bereid en onbereid) aanbieden via de GFT-container.

Vleesresten, gekookt

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Wikkel vleesresten 's zomers eventueel in een krant en bied het aan in de container die het eerste geledigd wordt om stankoverlast te voorkomen.

Vuurwerk

Aanbieden via: Restafvalcontainer (onder voorwaarden) / gemeente / politiebureau

Want het is: Gevaarlijk afval / restafval

Fop- en schertsvuurwerk zoals sterretjes of trektouwtjes (gebruikt én niet gebruikt) mag bij het restafval.
Al het andere vuurwerk (gebruikt én niet gebruikt!) moet vanwege de veiligheid eerst nat gemaakt worden (laat het in een bak water weken) voordat het bij het restafval mag.
Grote partijen niet gebruikt vuurwerk (van 25 kg of meer) moeten bij het politiebureau worden afgegeven. U kunt ook contact opnemen met uw gemeente.
Op sommige plaatsen worden tijdens de jaarwisseling speciale containers geplaatst voor vuurwerkafval.

WC-borstel

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

WC-rol (leeg)

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Walkman of Ipod

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Wasbenzine

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Wasbenzinefles, leeg

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Wasmachine

Aanbieden via: Milieupark of in de winkel bij aankoop van een nieuw apparaat

Want het is: Elektrische apparatuur

Grote elektrische apparatuur, defect of werkend mag worden afgegeven bij het milieupark of in onze kringloopwinkels. We halen grote elektrische apparatuur ook aan huis op.

Wasmand

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Harde kunststof


Dit product bevat geen PVC en mag daarom bij harde kunststof.

Wasmiddelenfles

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Waspoederdoos

Aanbieden via: Oud papier straatcontainer, huis-aan-huis inzameling, papiercontainer, milieupark

Want het is: Oud papier en karton

Waterbed

Aanbieden via: Grofvuil

Want het is: Grofvuil


Waterbedden worden niet als kringloopartikel verkocht. 

Waterfles, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval

Waterfles, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Waterflesje of frisdrankfles voor eenmalig gebruik

Aanbieden via: Statiegeld innamepunt

Want het is: Statiegeld

Plastic flessen en flesjes met het statiegeldlogo kunt u inleveren bij een innamepunt (winkel). U krijgt zo uw statiegeld terug. Staat er geen statiegeldlogo op de fles of het flesje? Voer het dan wel af via de PMD-zak.

Na inname worden de flessen gerecycled en opnieuw gebruikt.

Waterkoker

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Waterleiding

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Watten en wattenschijfjes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Waxinelicht cupjes/theelicht cupjes

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Verpakking van metaal

De lege cupjes zijn een metalen verpakking en mogen in de PMD-zak.

Weegschaal

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Wegwerp drinkfles of drinkflesje van plastic

Aanbieden via: Statiegeld innamepunt

Want het is: Statiegeld

Plastic flessen en flesjes met het statiegeldlogo kunt u inleveren bij een innamepunt (winkel). U krijgt zo uw statiegeld terug. Staat er geen logo op de fles of het flesje? Voer het dan wel af via de PMD-zak.

Na inname worden de flessen gerecycled en opnieuw gebruikt.

Wegwerpbeker

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

PMD-afval mag alleen verpakkingen bevatten. Plastic bekers zijn gekocht als product en is geen verpakking.

Wegwerpschoonmaakdoekjes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Wegwerpservies

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Het is wel kunststof, maar geen verpakking, dus dit mag niet in het PMD-afval.

Wekker, op batterijen

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Wekker, opwindbaar

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Wekkerradio

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Wereldontvanger

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Whiteboardmarkers

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Wicker (kunststof riet look-alike)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil of kringloop

Wicker is een riet look-alike en is gemaakt van polyester. Dit materiaal wordt o.a. gebruikt in tuinmeubelen. Het mag niet worden afgevoerd via de container voor harde kunststof, maar hoort bij het grofvuil. Indien het tuinmeubel nog in een goede en verkoopbare staat is, kan het naar kringloop.

Wijnfles

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Wijnglas, geen kristal

Aanbieden via: Glasbak

Want het is: Glasafval

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Wijnglas, kristal

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kristalglas bevat loodoxide. Verpakkingsglas mag vrijwel geen loodoxide bevatten. Kristalglas moet daarom bij het restafval en niet in de glasbak. Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt.

Wijnpak (bag-in-box)

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

De kartonnen verpakking mag bij het oud papier wanneer u het kunt scheiden.

Worteldoek

Aanbieden via: Restafval of grofvuil milieupark

Want het is: Restafval


Worteldoek is wel van kunststof, maar in de PMD-zak mogen alleen kunststof verpakkingen en dat is worteldoek niet. Dit polypropyleen mag daarom ook niet in PMD-zak.

Yoghurtbeker

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Yoghurtpak, leeg

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton verpakkingsafval

Drankkartons zijn de 'D' uit PMD-afval. Drankkartons zijn de Tetra-pakken die van samengesteld materiaal zijn gemaakt, meestal papier, plastic en aluminiumfolie.

Zaagmachine

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Zaagsel

Aanbieden via: Gft-container

Want het is: Groente-, fruit- en tuinafval

Zachtboard vezelplaat hout

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Grofvuil

Vezelplaat van zachtboard mag niet bij hout, dit is grofvuil.

Zakdoekje, papier (gebruikt)

Aanbieden via: Restafval

Want het is: Restafval

Zaklamp

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Zaklantaarn

Aanbieden via: BEST-tas/kringloopkist*

Want het is: Elektrische apparatuur

Indien het voorwerp nog in goede staat is kan het worden ingeleverd bij de Rd4-kringloopwinkel of het milieupark, waarna het nog een tweede leven krijgt. Ook defecte elektrische apparatuur en textiel mag in de BEST-tas/kringloopkist*, hiervan wordt zoveel mogelijk gerecycled.

*Afhankelijk van beschikbaarheid in uw gemeente.

Zand (niet vervuild)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Schone grond

Zeepflacon

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Zeepfles

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Zekeringen

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Zilverpoets

Aanbieden via: milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Zink

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Metaal

Zonnebank of zonnehemel (zonder lampen)

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Elektrische apparatuur

De zonnebank (of zonnehemel) en de lampen dienen gescheiden te worden aangeleverd bij het milieupark. Verwijder daarom altijd vooraf de lampen. De zonnebank (of zonnehemel) is een elektrisch apparaat. De lampen vallen onder klein chemisch afval (KCA).

Zonnebanken worden niet geaccepteerd als kringloopartikel.

Zonnehemellamp, zonnebanklamp

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Lever zonnehemellampen altijd los aan (verwijder ze uit de zonnehemel). Deze lampen kunnen gratis worden ingeleverd bij het milieupark bij het klein chemisch afval (KCA).
De zonnehemel zonder lampen kan op het milieupark worden ingeleverd bij de elektrische apparaten.

Zonnepaneel

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Elektrische apparatuur

U kunt maximaal 4 zonnepanelen bij de milieuparken inleveren.
Let wel; om ze als elektrische apparatuur aan te bieden moeten de zonnepanelen nog heel zijn. Ze mogen dus niet gedemonteerd of gesloopt zijn. Wanneer ze niet meer heel zijn horen ze in de grofvuilcontainer.

U kunt oude zonnepanelen ook inleveren bij de leverancier.

Zoutzuur

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Ook lege verpakkingen zoutzuur dienen als KCA te worden ingeleverd bij het milieupark.

Zuivelbeker

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Zuivelfles, glas

Aanbieden via: Glas straatcontainer, milieupark

Want het is: Glasafval


Deksels, doppen, etiketten en kurken kunnen makkelijk tussen het glas uit gehaald worden. Vindt u het vies om potjes of flessen met nog een restje naar de glasbak te brengen, laat dan de dop of deksel erop.

Zuivelfles, plastic

Aanbieden via: PMD-zak

Want het is: Plastic verpakkingsafval

Zuivelresten

Aanbieden via: GFT-lcontainer

Want het is: GFT

Zuivelresten mogen bij het GFT, maar plastic kaaskorsten niet.

Zuivelverpakking, karton/papier

Aanbieden via: PMD-zak, milieupark

Want het is: Drankkarton verpakkingsafval

Zwavelzuur

Aanbieden via: Milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Ook lege verpakkingen zwavelzuur dienen als KCA te worden ingeleverd bij het milieupark.

Zwavelzuurverpakking

Aanbieden via: milieupark

Want het is: Klein Chemisch Afval (KCA)

Deze verpakking mag niet in het PMD-afval omdat de eventuele restanten inhoud te sterk vervuilend zijn voor het PMD-afval.

Zwem noodle

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval


Een zwem noodle is gemaakt van kunststof, maar hoort niet thuis in de PMD-zak. Deze lange slang kan het proces van verwerking van kunststof verpakkingen verstoren.

Zwembadjes / zwembaden

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Kapotte zwembadjes of zwembaden horen in het restafval. Dit geldt tevens voor al het opblaasbare speelgoed. Bij framezwembaden kunnen de metalen buizen apart worden aangeboden op het milieupark. Het zeil hoort bij het restafval.
Het is géén PMD-afval: In de PMD-zak mogen alleen verpakkingen van spullen. Zwembaden en ander speelgoed horen daar niet in thuis.

Zwembandjes

Aanbieden via: Restafvalcontainer

Want het is: Restafval

Opblaasbaar speelgoed zoals zwembanden, luchtbedden of strandballen horen in het restafval. Dit is géén PMD-afval: In de PMD-zak mogen alleen verpakkingen van spullen. Zwembaden en ander opblaasbaar speelgoed horen daar niet in thuis.