Inwoners

Eierschalen horen bij het gft-afval. Maar mosselschelpen bijvoorbeeld weer niet. Raadpleeg jij onze afvalscheidingswijzer weleens?