Advies

Advies

Op het gebied van afvalverwerking, afvalpreventie, reiniging en gladheidbestrijding zijn er veel mogelijkheden. De Rd4-adviseurs bekijken graag samen met u wat voor uw bedrijf de meest optimale ‘dienstenmix’ is en letten daarbij met name op de kosten en het gewenste serviceniveau.

Onze adviseurs kunnen u onder meer adviseren over:

• Afvalmanagement
• afvalregistratie
• afvalpreventie
• afvalinzameling
• afvalscheiding
• milieu (-wetgeving)
• gladheidsbestrijding
• reinigingsactiviteiten
• het vermarkten van afvalstromen

Stappenplan optimalisatie afvalbeheer

Bij Rd4 is een stappenplan verkrijgbaar waarin wordt aangegeven hoe u uw organisatie in zeven stappen tot een optimalisatie van het afvalbeheer kan komen. Het gaat om de volgende stappen:

1. Stel iemand aan die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid.
2. Breng de huidige afvalsituatie in kaart.
3. Bepaal de noodzaak tot verbetering van de afvalpreventie.
4. Bepaal de noodzaak tot het verbeteren van afvalscheiding.
5. Stel de gewenste afvalsituatie vast.
6. Bepaal verbeteracties en stel een actieplan op.
7. Evalueer en communiceer.

Vooral stap 3 (afvalpreventie) wordt steeds wezenlijker. Het terugdringen van bepaalde afvalstromen is niet alleen milieuvriendelijk, maar werkt ook aantoonbaar kostenbesparend! Daarnaast komt het steeds vaker voor dat u in het kader van milieuvergunningen verplicht bent tot het invoeren van
preventieve maatregelen. Onze adviseurs vertellen u er graag meer over!

NV_banner_1.png NV_banner_2.png NV_banner_3.png NV_banner_4.png NV_banner_5.png

 

Afvalscan-rechthoek-3.png

Offerte-aanvragen-button.jpg