Werkorganisatie

Leden Management Team

De bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het Management Team (MT) van Rd4.

Het MT is als volgt samengesteld:
W. Sijstermans; Directeur en voorzitter van het MT
B. Durst; Manager Productie
G. Drummen; Manager Verkoop
M. Schlenter; Hoofd Financiën
T. Otten; Hoofd Personeel & Organisatie
L. van Kan; Hoofd Beleid & Communicatie

 

Ondernemingsraad Rd4

De ondernemingsraad is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Rd4. Zij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

In de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) zijn de rechten en plichten van deze OR vastgelegd.

De leden van de OR zijn:

Taak:
Naam: Afdeling:
Ambtelijk secretaris: Esther Offermans Secretariaat
Voorzitter: Roger Ploumen Wagenparkbeheerder
Vice-voorzitter: John Michiels Bedrijfsleider
Lid: Ivo Huijnen Medewerker kringloopwinkel
Lid: Nick Heinen Afroepdiensten
Lid: Francis Adeboi Medewerkster Servicepunt
Lid: Marc Meijboom TD, werkplaats, automotive
Lid: Math Possen​ TD, werkplaats, automotive
Lid: Dave van Knippenberg Beheerder milieupark
Lid:  Roger Verweij Helpdeskmedewerker
Lid: Sandy Rottmann Chauffeur/belader
Lid: Leon Klein Chauffeur/belader