Werkorganisatie

Leden Management Team

De bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het Management Team (MT) van Rd4.

Het MT is als volgt samengesteld:
W. Sijstermans; Directeur en voorzitter van het MT
B. Durst; Manager Productie
G. Drummen; Manager Verkoop
M. Schlenter; Hoofd Financiën
T. Otten; Hoofd Personeel & Organisatie
L. van Kan; Hoofd Beleid & Communicatie

 

Ondernemingsraad Rd4

De ondernemingsraad is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Rd4. Zij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

In de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) zijn de rechten en plichten van deze OR vastgelegd.

De leden van de OR zijn:

Taak:
Naam: Afdeling:
Voorzitter: Roger Ploumen Wagenparkbeheerder
Vice-voorzitter: John Michiels Huis aan huis inzameling
Secretaris: Esther Offermans Secretariaat
Lid: Nick Heinen Afroepdiensten
Lid: Frits Vissers Medewerker kringloopwinkel
Lid: Francis Adeboi Medewerker Servicepunt
Lid: Jos Baten Huis aan huis inzameling
Lid: Marc Meijboom TD, Werkplaats, Automotive
Lid: Math Possen​ TD, Werkplaats, Automotive
Lid: Dave van Knippenberg Milieuparken​
Reservelid: Heinz Sieben Huis aan huis inzameling