Werkorganisatie

Leden Management Team

De bedrijfsvoering is een verantwoordelijkheid van het Management Team (MT) van Rd4.

Het MT is als volgt samengesteld:
W. Sijstermans; Directeur en voorzitter van het MT
G. Drummen; manager Beleid & Verkoop
E. Gehlen; manager Facilitaire zaken & Technische dienst
L. van Kan; manager Projecten
S. Laurs; manager Personeel & Organisatie
J. Reijns; manager Productie
Manager Financiën (vacature)
R. Wetzels; manager Grondstoffen


Ondernemingsraad Rd4


De ondernemingsraad is het inspraak- en medezeggenschapsorgaan binnen Rd4. Zij bestaat uit werknemers die namens het personeel overleg voeren met de werkgever over het ondernemingsbeleid en de personeelsbelangen.

In de Wet op de Ondernemingsraad (WOR) zijn de rechten en plichten van deze OR vastgelegd.

De leden van de OR zijn:

Taak:
Naam: Afdeling:
Ambtelijk secretaris: Esther Offermans Secretariaat
Voorzitter: Roger Ploumen Wagenparkbeheerder
Vice-voorzitter: John Michiels Bedrijfsleider
Lid: Ivo Huijnen Medewerker kringloopwinkel
Lid: Nick Heinen Afroepdiensten
Lid: Francis Adeboi Medewerkster Servicepunt
Lid: Math Possen​ TD, werkplaats, automotive
Lid: Dave van Knippenberg Beheerder milieupark
Lid:  Roger Verweij Helpdeskmedewerker
Lid: Sandy Rottmann Chauffeur/belader