Missie en Visie

Onze strategie: samen steeds slimmer

Onze missie:
Elke dag zetten wij ons in voor een mooie en schone leefomgeving. Samen met burgers, overheden, bedrijven en instellingen zoeken we constant naar slimme en duurzame oplossingen om afval te verminderen, grondstoffen te scheiden, spullen een tweede leven te geven en mensen kansen te bieden. Alleen zo worden we: samen steeds slimmer. 

Wilt u meer weten over onze missie, kernwaarden en doelstellingen kijk dan op onzestrategie.rd4.nl. Op deze website presenteren wij ook ons strategisch meerjarenplan 2022-2026. Aan de hand van 7 thema's presenteren wij onze doelstellingen.