KAM beleid

KAM beleid:

​Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening bij Rd4 is de zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu (KAM). Het hieraan ten grondslag liggende beleid is gebaseerd op de volgende principes:
 • De zorg voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu zijn van primair belang en hebben eenzelfde prioriteit als alle andere bedrijfsactiviteiten.
 • Wij streven er voortdurend naar, dat onze diensten gerelateerd zijn aan werk & continuïteit van onze organisatie, hierbij zijn belangrijke aspecten:
  • Het voldoen aan de met onze klanten overeengekomen te leveren diensten en hun vanzelfsprekende verwachtingen
  • Het welzijn van onze medewerkers, met name het voorkomen van persoonlijk letsel
  • Het minimaal belasten van het milieu door de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten (kunnen) veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.
  • Het voorkomen van materiële schade.
 • Het belang van een goede relatie met onze klanten die tevens opdrachtgever zijn, heeft hoge prioriteit, echter zonder in het kader van klantvriendelijkheid concessies te doen op het gebied van werk & zorg, de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers of die van derden, dan wel om het milieu onnodig te belasten.
  Het management van Rd4 verklaart zich bereid om, ter realisering van het bovengenoemde, het in het KAM managementsysteem vastgelegde te hanteren.
  Het KAM-beleid zal voldoen aan de Nederlandse en Europese wet – en regelgeving en andere eisen die de organisatie onderschrijft inclusief de verplichting tot continue verbeteren, en vormt een minimaal kader voor het stellen en beoordelen van doel – en taakstellingen.
 • De medewerkers worden gehouden aan de vastgelegde procedures en werkinstructies en zullen worden geïnformeerd over de risico’s tijdens de werkzaamheden voor gezondheid, veiligheid, welzijn en voor het milieu.
 • Van relevante werknemers wordt op KAM - gebied een actieve rol verwacht en gestimuleerd.
 • Leveranciers en andere dienstverleners worden geselecteerd op basis van hun prestaties en organisatie (leveranciersbeoordeling en leverancierselectie).