Feiten en cijfers

Reinigingsdiensten Rd4 levert afvalverwijderingsdiensten aan overheden, bedrijven en particulieren volgens de strengste milieueisen.

Een aantal feiten en cijfers:

 • Gescheiden afvalinzameling en -verwerking
 • Uitgebreide kringloopactiviteiten met 3 kringloopwinkels
 • Recyclingactiviteiten
 • Rd4 werkt voor 294.000 inwoners (141.500 huisaansluitingen) en 3.500 bedrijven
 • Rd4 verzamelt jaarlijks 170.000.000 kilo afval (25%)/grondstoffen (75%)
 • Rd4 is met >500 medewerkers een van de grotere werkgevers in de regio
 • Rd4 heeft een wagenpark met ruim 100 diverse voertuigen
 • Het servicepunt van Rd4 verwerkt dagelijks zo'n 500 telefoongesprekken
 • Rd4 ledigt jaarlijks 7.000.000 minicontainers
 • Rd4 beheert ruim 220.000 minicontainers bij particuliere huishoudens
 • Rd4 verzorgt voor heel Limburg de inname van wit- en bruingoed (ca. 4000 ton per jaar)
 • Rd4 exploiteert 7 milieuparken