Bezoekadres:
Industrieterrein De Beitel
Nijverheidsweg 4a, Heerlen

Correspondentieadres:
Postbus 641
6400 AP Heerlen

Tel. (045) 543 71 00
Fax (045) 543 71 25

info@rd4.nl

Groene vlag - geen bijzonderheden

Restafval

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de inzameling van restafval.

GFT-afval

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de inzameling van GFT-afval.

Oud papier

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de inzameling van oud papier.

Plastic verpakkingen

Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden met betrekking tot de inzameling van plastic verpakkingen.